CompuGroup Medical
Synchronizing Healthcare

Ta reda på allt om visionen, uppdraget och de människor som formar CompuGroup Medical över hela världen.

Investor Relations
Eine Person tippt mit dem Finger auf ein Tablet-PC mit einer Investor-Relations-Präsentation
Karriär
CGM Global
Mehrere CGM-Flaggen

PMO med individen i fokus

PMO Journal ger en helhetsbild av en patients situation oavsett vårdnivå och hjälper vårdprofessionen att ta fram rätt beslutsunderlag inför undersökningar, utredningar och medicinska behandlingar. Med stöd av mallar, formulär  och enkla tydliga översikter av information och fördefinierade arbetsflöden bidrar vi till att skapa en effektivare och tryggare vård och omsorg för alla berörda intressenter. Det möjliggör minskad administration och frigör tid för det mer patientnära arbetet.

 

Via vår molntjänst får verksamheten tillgång till PMO Journal via internet. Via vår portal får användaren då verifiera sig med tillhörande säkerhetssystem.

 

Vår molntjänst bjuder en säker drift av ditt journalsystem och de e-tjänster som din verksamhet använder, till exempel e-recept, webbtidbok och SMS-påminnelser. Molntjänsten är förenlig med Patientdatalagen (PDL), Dataskyddsförordningen (GDPR) samt Socialstyrelsens föreskrifter om informationshantering och journalföring över öppna nät inom hälso- och sjukvården i Sverige.

 

Användaren slipper installationer och backup-system på den egna datorn och server men har ändå alltid tillgång till den senaste versionen. Inloggning i systemet görs via användarens webbläsare.

 

Tjänsten är kostnadseffektiv genom en fast kostnad, inga tillkommande kostnader för till exempel underhåll eller uppgraderingar tillkommer.

 

CGM stöder registrering och rapportering av covid-19 vaccinationer

Kommuner gör journaldata från Elevhälsan tillgänglig för invånare med hjälp av CGM

CGM:s lösningar för hantering av vaccinationer när Inera avvecklar Svevac

Avtryck