CompuGroup Medical
Synchronizing Healthcare

Ta reda på allt om visionen, uppdraget och de människor som formar CompuGroup Medical över hela världen.

Investor Relations
Eine Person tippt mit dem Finger auf ein Tablet-PC mit einer Investor-Relations-Präsentation
Karriär globalt
CGM Global
Mehrere CGM-Flaggen

CGMs PMO lanserar nu stöd för Nationella Läkemedelslistan samt SIL 8.0

15 maj 2024

CGMs journalsystem PMO har lanserat stöd för Nationella läkemedelslistan (NLL) för vård.

Detta möjliggör omedelbar lästillgång till senaste förskrivna läkemedel från alla anslutna vårdgivare i NLL. Det skapar en miljö där medicinsk precision och patientsäkerhet går hand i hand.  

Samtidigt har SIL 8.0, den senaste versionen av svenska informationstjänster för läkemedel (från Inera), integrerats i PMO. Det sätter en ny standard för säker förskrivning.

Integrationen av SIL 8.0 i PMO ger förskrivaren en översikt och kontroll över patientens förskrivna läkemedel. PMO ger även användaren tillgång den nya funktionen restnoterade läkemedel som finns implementerad i SIL 8.0.     

Möjligheten att sätta ut aktuella ordinationer samt få ett förslag att makulera samtliga aktuella recept som är kopplade till en viss ordination finns också som funktion i PMO. Den funktionen eliminerar risken för oavsiktlig fortsättning av en läkemedelsbehandling som inte längre är nödvändig. Därmed skyddas patienter från potentiella hälsorisker genom att förhindra patienten att inta onödiga läkemedel.

"Vårt nära samarbete mellan produkt- och utvecklingsteamet samt förskrivare har resulterat i en plattform som förbättrar den kliniska arbetsmiljön och har en positiv inverkan på patienternas säkerhet och välbefinnande. PMO är ett exempel på framtidens hälsovårdsinformatik” säger Magnus Skoglund, Produkt- & Utvecklingschef på PMO. Han fortsätter: ”Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förbättra vår produkt, allt för att se till att PMO förblir i framkant av hälsovårdsinformatik inom svensk hälso- och sjukvård samt elevhälsa.”  

Bakgrund: I juni 2018 beslutade riksdagen om lag (2018:1212) om nationell läkemedelslista. Strax därefter fick E‑hälsomyndigheten i uppdrag av regeringen att utveckla ett nytt personregister för Nationella läkemedelslistan. Lagstiftarens målsättning med Nationella läkemedelslistan är att vara en rikstäckande informationskälla som ska ge vården, apoteken och patienten själv, tillgång till samma information om patientens förskrivna och uthämtade läkemedel, hjälpmedel eller livsmedel.

Relaterade artiklar
Lyckat journalbyte inom Göteborgs Stads hemsjukvård
Lyckat journalbyte inom Göteborgs Stads hemsjukvård
–Det är sällan man når ända fram. Men det här högintensiva verksamhets- och...
Ett skräddarsytt PMO formas för elevhälsan
Tätt samarbete mellan Ulricehamn och CGM ger kommunen ett skräddarsytt stöd för elevhälsan
– PMO Journal kan ses som ett gemensamt minne. I systemet samlas all ...