CompuGroup Medical
Synchronizing Healthcare

Ta reda på allt om visionen, uppdraget och de människor som formar CompuGroup Medical över hela världen.

Investor Relations
Eine Person tippt mit dem Finger auf ein Tablet-PC mit einer Investor-Relations-Präsentation
Karriär globalt
CGM Global
Mehrere CGM-Flaggen

En stark och effektiv primärvård och specialistvård med stöd av digitalisering

Med en åldrande befolkning bedöms det framtida vårdbehovet öka samtidigt som tillgången till vårdpersonal minskar. Kraven på alternativa vårdformer och privata vårdaktörer ökar.

Den första kontakten med vården, första linjens vård, per telefon, via e-tjänster eller via ett personligt möte blir därmed alltmer central och viktig framöver. Dels för att snabbt kunna vägleda breda patientströmmar till rätt vårdnivå och rätt vårdkompetens- specialitet men även för att nå en högre kvalitet och patientsäkerhet med målet en bättre hälsa till lägre kostnad.

 

Med våra innovativa lösningar kan vi bidra till att nå dessa mål och underlätta  professionens arbete i vardagen.