CompuGroup Medical
Synchronizing Healthcare

Ta reda på allt om visionen, uppdraget och de människor som formar CompuGroup Medical över hela världen.

Investor Relations
Eine Person tippt mit dem Finger auf ein Tablet-PC mit einer Investor-Relations-Präsentation
Karriär globalt
CGM Global
Mehrere CGM-Flaggen

Journalsystem från CGM

Journalsystem från CGM

CGM skapar innovativa digitala lösningar för en mer jämlik vård och hälsa, för ökad patientsäkerhet och för att frigöra tid för mer patientnära vård- och omsorgsarbete. 

Våra journalsystem och e-hälsolösningar effektiviserar och stödjer verksamhetsbehoven inom hälso- och sjukvård, social service, rehabilitering, laboratorier, företagshälsovård, barnhälsovård och elevhälsa.

TakeCare

Vårdinformations- och journalsystemet som Region Stockholm och Gotland använder, samt privata vårdgivare.

CGM J4

Det webbaserade journalsystemet för företagshälsovård, specialistvård och kriminalvård

PMO

Journalsystemet för elevhälsa, hemsjukvård och kommunal omsorg.

CGM ANALYTIX

Laboratorieinformationssytem (LIS)

CGM@HOME

E-hälsolösningar inom förflyttning av vårdprocesser till patientens hem