CompuGroup Medical
Synchronizing Healthcare

Ta reda på allt om visionen, uppdraget och de människor som formar CompuGroup Medical över hela världen.

Investor Relations
Eine Person tippt mit dem Finger auf ein Tablet-PC mit einer Investor-Relations-Präsentation
Karriär globalt
CGM Global
Mehrere CGM-Flaggen
CGM J4 journalsystem

CGM J4
E-hälsosystemet för vården

CGM J4 är ett webbaserat e-hälsosystem för vården som utvecklats tillsammans med och för den svenska hälso- och sjukvårdens behov. Eftersom CGM J4 är webbaserat så innebär det att du kan arbeta från vilken dator som helst, när som helst.

CGM J4 är ett komplett stöd i ditt dagliga arbete, vilket gör att du kan jobba effektivt och spara tid. Det bygger på modern och beprövad teknologi. Således har säkerhet högsta prioritet.

Då CGM J4 är ett flexibelt e-hälsosystem möjliggör det att du kan välja mellan olika funktioner och tjänster som är relevanta för dig, oavsett om du arbetar inom företagshälsovård, primär- och/eller specialistvård.

 

Fakta om CGM J4

CGM J4 minskar administrativt arbete och frigör tid för vårdprofessionen att fokusera mer på mötet med patienten.

CGM J4 är det kraftfulla analysverktyget som genom att mata in strukturerad information gör att det enkelt går att ta fram statistiska underlag som kan ligga till grund för verksamhetsmässiga beslut och uppföljning.

CGM J4 för enkelt informationsutbyte i realtid genom ett gränssnitt som är öppet för snabb och säker kommunikation mellan olika system.

CGM J4 innehåller bland annat en ekonomimodul (inkl kund-/avtalshantering samt uppföljning, styrning och analys), funktioner för tidbok och bokning, funktionalitet för journalföring (ex. läkemedelshantering, lab, vårddokumentation).

CGM J4 är lätt att arbeta med, sparar tid och minskar risken för fel genom enkel navigering, smarta sökfunktioner, anpassningsbara journalmallar med stöd för frasminne och ett intuitivt användargränssnitt underlättar och snabbar upp arbetet.

CGM J4 fokuserar på säkerhet med ett flexibelt och kraftfullt rättighets- och behörighetssystem minimeras säkerhetsrisker som har med befogenheter att göra. Du som vårdgivare äger din data och allt finns säkert lagrat inom ett och samma system.

Nyheter i CGM J4

CGM ELVI - för flexibla möten på distans