CompuGroup Medical
Synchronizing Healthcare

Ta reda på allt om visionen, uppdraget och de människor som formar CompuGroup Medical över hela världen.

Investor Relations
Eine Person tippt mit dem Finger auf ein Tablet-PC mit einer Investor-Relations-Präsentation
Karriär globalt
CGM Global
Mehrere CGM-Flaggen

Verksamhetspolicy för CompuGroup Medical Sweden AB 

I vår verksamhetspolicy för kvalitet, miljö och arbetsmiljö och likabehandling beskriver vi vår verksamhet, relationen till vår omvärld och hur vi genom digitalisering kan bidra till en utveckling av svensk hälso- och sjukvård.

Som företag arbetar vi för att skapa en god arbetsmiljö för våra medarbetare och ser allas lika värde som en självklarhet. Alla medarbetare ska känna att företagets gemensamma vision och målbild är ett stöd i vars och ens arbete.

Vår verksamhet bygger på vår värdegrund och förtydligas i våra värdeord: Kundfokus , Pålitlighet , Engagemang och Tillit. Dessa är vägledande för hur vi tillsammans arbetar med och agerar mot våra kunder. Alla medarbetare hos oss ska känna till och leva efter dem.

 

Kvalitet

Vi arbetar för att vara en långsiktig och innovativ utvecklingspartner tillsammans med våra kunder. Vi eftersträvar ett öppet förhållningssätt där vi arbetar tillsammans med våra kunder och partners för att skapa värde för den enskilda individen som, i sin profession, som patient och som invånare.

Våra kunder och samarbetspartners ska se oss som ansvarstagande, innovativa, öppna/inkluderande och agila. Vi ska uppfattas som en långsiktigt aktör som inger förtroende och alltid sätter kunden i centrum.

Vi åtar oss att följa de riktlinjer som vår verksamhetspolicy beskriver och att bevara verkan av vårt verksamhetsledningssystem. Genom vårt verksamhetssystem säkerställer vi att vi följer de lagar och övriga krav som gäller för vår verksamhet.

Därigenom uppnår vi att vårt verksamhetssystem är lämpligt och effektivt. Genom ett systematiskt arbete säkerställer vi kvaliteten, säkerheten och ständiga förbättringar i våra produkter, tjänster och processer. Vår ambition är att alltid möta våra kunders och medarbetares behov och förväntningar.

I vårt kvalitetsarbete arbetar vi i enlighet med ISO 9001 och ISO 13485.

 

Miljö

Vårt miljöarbete utgår från tanken om ett kretslopp där vi, som en av länkarna i en kedja, påverkar och påverkas av vår miljö. Vi arbetar därför aktivt och systematiskt för en långsiktigt hållbar miljö och för att minska vår samlade miljöbelastning. I våra handlingar och beslut tar vi miljöhänsyn så att vi minskar vår, våra kunders och våra leverantörers negativa miljöpåverkan

Vi har god kunskap om hur vår verksamhet påverkar miljön. Vi följer de miljölagar och krav som berör vår verksamhet och vi arbetar systematiskt för att ständigt förbättra vårt miljöarbete.

I vårt miljöarbete arbetar vi i enlighet med ISO 14001.

 

Arbetsmiljö och likabehandling

En god och kreativ arbetsmiljö där jämställdhet och mångfald är självklara delar är viktiga strategiska frågor för oss. Vår arbetsplats ska upplevas som kreativ, utvecklande och stimulerande där våra medarbetare känner att de genom sitt arbete skapar nytta i det samhälle vi är en del av.

Hos oss ska alla behandlas med respekt och värdighet och ges samma möjligheter oavsett ålder, kön, könsöverskridande identitet, funktionshinder, sexuell läggning, religion eller etniskt ursprung.

Vi följer lagar och uppfyller övriga krav som gäller för vår verksamhet och utvärderar löpande våra insatser vad gäller arbetsmiljö och likabehandling för att kunna göra ständiga förbättringar.