CompuGroup Medical
Synchronizing Healthcare

Ta reda på allt om visionen, uppdraget och de människor som formar CompuGroup Medical över hela världen.

Investor Relations
Eine Person tippt mit dem Finger auf ein Tablet-PC mit einer Investor-Relations-Präsentation
Karriär globalt
CGM Global
Mehrere CGM-Flaggen

Verksamhetspolicy för CompuGroup Medical Sweden AB 

Vår verksamhetspolicy är en sammansatt policy för kvalitet, miljö, arbetsmiljö och likabehandling. 

Kvalitet

Våra kunder och samarbetspartners ska se oss som ansvarstagande, innovativa, öppna, inkluderande och agila. Vi ska uppfattas som en långsiktig aktör som inger förtroende och alltid sätter kunden i centrum. Genom ett systematiskt arbetsätt med ständiga förbättringar säkerställer vi kvalitet, säkerhet och förbättringar i våra produkter, tjänster och processer.

För att uppnå detta har vi i verksamheten ett kvalitetsledningssystem som överensstämmer med krav i:

  • ISO 13485:2016 Medicintekniska produkter - Ledningssystem för kvalitet - Krav för regulatoriska ändamål
  • ISO 9001:2015 Ledningssystem för kvalitet - Krav
  • Lagar och övriga krav som gäller för vår verksamhet.

Denna policy bekräftar vårt åtagande att bevara verkan av vårt kvalitetsledningssystem. Den bekräftar även vårt åtagande att följa de lagar och standarder som krävs för leverans av de produkter och tjänster vi tillhandahåller samt för att möta våra kunders behov och förväntningar.

 

Miljö

Vårt miljöarbete utgår från tanken om ett kretslopp där vi, som en av länkarna i en kedja, påverkar och påverkas av vår miljö. Vi arbetar därför aktivt och systematiskt för en långsiktigt hållbar miljö och för att minska vår samlade miljöbelastning. I våra handlingar och beslut tar vi miljöhänsyn så att vi minskar vår, våra kunders och våra leverantörers negativa miljöpåverkan

Vi har god kunskap om hur vår verksamhet påverkar miljön. Vi följer de miljölagar och krav som berör vår verksamhet och vi arbetar systematiskt för att ständigt förbättra vårt miljöarbete.

I vårt miljöarbete arbetar vi i enlighet med ISO 14001.

 

Arbetsmiljö och likabehandling

En god och kreativ arbetsmiljö där jämställdhet och mångfald är självklara delar är viktiga strategiska frågor för oss. Vår arbetsplats ska upplevas som kreativ, utvecklande och stimulerande där våra medarbetare känner att de genom sitt arbete skapar nytta i det samhälle vi är en del av.

Hos oss ska alla behandlas med respekt och värdighet och ges samma möjligheter oavsett ålder, kön, könsöverskridande identitet, funktionshinder, sexuell läggning, religion eller etniskt ursprung.

Vi följer lagar och uppfyller övriga krav som gäller för vår verksamhet och utvärderar löpande våra insatser vad gäller arbetsmiljö och likabehandling för att kunna göra ständiga förbättringar.