CompuGroup Medical
Synchronizing Healthcare

Ta reda på allt om visionen, uppdraget och de människor som formar CompuGroup Medical över hela världen.

Investor Relations
Eine Person tippt mit dem Finger auf ein Tablet-PC mit einer Investor-Relations-Präsentation
Karriär globalt
CGM Global
Mehrere CGM-Flaggen

CGM erbjuder IT-stöd för laboratoriets hela arbetsflöde

Med mångårig erfarenhet och långa kundrelationer, samt en stark internationell närvaro kan vi leverera ett system som stödjer laboratoriets hela arbetsflöde, både i stora och små laboratorieverksamheter.

 

Vi verkar främst inom sjukhuslaboratorium och har de senaste åren utökat vår representation inom i princip alla närliggande områden inom sjukvården såsom provtagning och patientnära analysering. CGM tillhandahåller ett IT-stöd som stödjer laboratoriets processer och bidrar med en hög patientsäkerhet och kvalitet så att informationsflödet till och från laboratoriet kan ske snabbt och säkert.

 

Vi är medvetna om att dagens laboratorier allt oftare slås ihop till enheter med multidisciplinär verksamhet och erbjuder därför ett flexibelt laboratorieinformationssystem (LIS), CGM ANALYTIX, som uppfyller de högt ställda krav som detta medför.

 

Primärt är CGM verksamma i Europa, men finns även bland annat i Sydafrika och USA.