CompuGroup Medical
Synchronizing Healthcare

Ta reda på allt om visionen, uppdraget och de människor som formar CompuGroup Medical över hela världen.

Investor Relations
Eine Person tippt mit dem Finger auf ein Tablet-PC mit einer Investor-Relations-Präsentation
Karriär
CGM Global
Mehrere CGM-Flaggen

Vi täcker laboratoriets hela arbetsflöde oavsett disciplin

Vi är medvetna om att dagens laboratorier allt oftare slås ihop till enheter med multidisciplinär verksamhet. Det innebär att det ställs allt högre krav på ett flexibelt laboratorieinformationssystem (LIS) med uppgift att upprätthålla integrationen till omkringliggande system.

 

Vi verkar främst inom privatläkarpraktiker, sjukhus, laboratorium och har de senaste åren utökat vår representation inom i princip alla områden inom sjukvården. CGM LAB tillhandahåller ett IT-stöd som stödjer sjukvårdens processer och bidrar med en hög patientsäkerhet och kvalitet så att informationsflödet mellan sjukhus kan ske snabbt och säkert.

 

Med mångårig erfarenhet och långa kundrelationer, samt en stark internationell närvaro kan vi leverera ett system som stödjer laboratoriets alla discipliner, som fungerar för både små och stora laboratorieverksamheter.

 

Primärt är CGM LAB verksamma i Europa, men finns även bland annat i Sydafrika och USA.