CompuGroup Medical
Synchronizing Healthcare

Ta reda på allt om visionen, uppdraget och de människor som formar CompuGroup Medical över hela världen.

Investor Relations
Eine Person tippt mit dem Finger auf ein Tablet-PC mit einer Investor-Relations-Präsentation
Karriär globalt
CGM Global
Mehrere CGM-Flaggen

CGM erbjuder IT-stöd för laboratoriets hela arbetsflöde

Med mångårig erfarenhet och långa kundrelationer, samt en stark internationell närvaro kan vi leverera ett system som stödjer laboratoriets hela arbetsflöde, både i stora och små laboratorieverksamheter.

 

Vi verkar främst inom sjukhuslaboratorium och har de senaste åren utökat vår representation inom i princip alla närliggande områden inom sjukvården såsom provtagning och patientnära analysering. CGM tillhandahåller ett IT-stöd som stödjer laboratoriets processer och bidrar med en hög patientsäkerhet och kvalitet så att informationsflödet till och från laboratoriet kan ske snabbt och säkert.

 

Vi är medvetna om att dagens laboratorier allt oftare slås ihop till enheter med multidisciplinär verksamhet och erbjuder därför ett flexibelt laboratorieinformationssystem (LIS), CGM ANALYTIX, som uppfyller de högt ställda krav som detta medför.

 

Primärt är CGM verksamma i Europa, men finns även bland annat i Sydafrika och USA.

 

CGM LAB:s Kvalitetspolicy

Kundnöjdhet utgör fundamentet för CGM LAB:s verksamhet. Verksamheten ska därför vara utformad på ett genomtänkt och effektivt sätt. Varje ny leverans ska ske inom ramen för vår långsiktiga planering och erbjuda ny eller förbättrad funktionalitet. Ny teknik ska användas när detta är lämpligt. 

Våra kunder skall erhålla den funktionalitet och service som de förväntar sig, till förväntad kostnad inom förväntad tid. Det är också viktigt att våra kunder förstår och kan ta del av alla de fördelar som våra produkter erbjuder, även utanför de krav som varje kund formulerar. Vi ska aktivt sträva efter att bredda vårt kundunderlag för att på detta sätt skapa bättre förutsättningar för vår verksamhet.

CGM strävar alltid efter att uppfylla de juridiska och regulatoriska krav som ställs på våra produkter på olika marknader, och att ständigt förbättra vårt kvalitetsledningssystem.