CompuGroup Medical
Synchronizing Healthcare

Ta reda på allt om visionen, uppdraget och de människor som formar CompuGroup Medical över hela världen.

Investor Relations
Eine Person tippt mit dem Finger auf ein Tablet-PC mit einer Investor-Relations-Präsentation
Karriär globalt
CGM Global
Mehrere CGM-Flaggen

PMO för barnhälsovård

PMO Barnhälsovård (BHV) har funktioner som är speciellt anpassade för barnhälsovård, exempelvis stöd för nutrition, tillväxt och barnets utveckling. Det är enkelt att skriva in barnet vid BVC samt registrera och följa upp hälsobesök i BHV Basprogram.

I PMO finns möjlighet att skriva ut hela eller delar av journalen. Utskriften kan fås i format och utseende  som pappersjournalen har eller som en samlad kronologisk presentation av all den information som skrivs ut.

Smarta funktioner och e-tjänster

Till PMO Barnhälsovård finns också olika e-tjänster och tilläggsfunktioner som till exempel journalöverföring från BHV till Elevhälsan, en mobil app för ärendehantering och stöd för enkel och enhetlig hantering av samtycken. 

En annan uppskattad finess är PMOs vaccinregister som baseras på register från Läkemedelsverket och tillhandahålls av CGM. Alla vaccinationer som ska rapporteras till NVR (Nationella Vaccinationsregistret) kan också automatiskt överföras utan att användaren behöver göra ett aktivt val.

I dag används PMO Barnhälsovård av Region Skåne, Region Jönköpings län, Region Gävleborg, Region Västernorrland, Region Västerbotten, Region Blekinge, Region Sörmland och Region Halland. 

Tilläggstjänster

I PMO basinstallation ingår drygt 40 moduler. Utöver dessa finns ytterligare tilläggstjänster för olika typer av verksamheter och behov. För barnhälsovård finns bland annat nedanstående tjänster. 

Med vår egen e-tjänsteplattform enkelt för dig som kund att koppla ditt journalsystem till våra e-tjänster. Säkert, snabbt och med högsta sekretess.

Kontakta oss för mer information.

Arkivering

I PMO finns tilläggsmodulen Arkivering som gör det möjligt att arkivera eller ställa av alla journaler som inte längre är aktiva i ditt PMO-system. I modulen söker du enkelt efter journaler som borde arkiveras. Modulen erbjuder både möjligheten till att arkivera journalerna internt i PMO och att exportera dem vidare till externa arkiv.

Avvikelsehantering

För att registrera, bedöma och följa upp avvikelser som inträffar inom verksamheten på ett smidigt sätt

E-recept

Enkel och säker förskrivning av läkemedel

Journalöverföring

Med vår e-tjänst Journalöverföring skickar du journalkopior, när samtycke finns, till en annan BVC eller en skola med ett enkelt knapptryck. Du slipper tidskrävande rutiner som att skanna in journaler eller manuellt göra nya registreringar exempelvis när ett barn flyttar eller börjar skolan.

PMO2GO - app för mobil ärendehantering

För alla våra verksamheter som använder sig av PMO:s ärendehantering i journalen kan vi nu presentera appen PMO2GO! I ett första skede är appen tänkt att användas av BVC-sköterskor för att dokumentera det första hembesöket direkt på plats.

BVC-sköterskan slipper nu dubbeljobbet med anteckningar på papper vid hembesöket. Istället matas uppgifterna in direkt via en platta och uppgifterna skickas därefter direkt till PMO:s databas. Med PMO2GO blir jobbet därmed både enklare och säkrare.

I den första versionen kan appen användas med Windows 10 i så kallade 2-in-1-datorer där platta och dator är en och samma enhet. Appen har responsiv design för att kunna användas av olika typer av mobila enheter.

I den första versionen av appen kan information registreras. I kommande versioner kommer det även att vara möjligt att läsa information.

Sammanslagning

Sammanfogar dubbelregistrerade patienter

Samtycke

Vi har tagit fram en specifik modul för enhetlig och säker hantering av de olika samtycken som krävs för olika åtgärder och i olika sammanhang inom elevhälsa och övrig hälso- och sjukvård.

Samtyckeshanteringen kan ske manuellt, digitalt eller i en kombination av båda varianterna.

SMS-påminnelser

Minskar risken för uteblivna besök

Systemmeddelande

Nå alla PMO-användare på en gång

Upplysning

Kopplar information till specifika åtgärder, diagnoser eller Lab analyser

Webbtidbok

Gör mottagningen lättillgänglig