CompuGroup Medical
Synchronizing Healthcare

Ta reda på allt om visionen, uppdraget och de människor som formar CompuGroup Medical över hela världen.

Investor Relations
Eine Person tippt mit dem Finger auf ein Tablet-PC mit einer Investor-Relations-Präsentation
Karriär
CGM Global
Mehrere CGM-Flaggen
TakeCare vårdinformationssystem

TakeCare – en heltäckande lösning 

inom e-hälsa

TakeCare är vårdinformationssystemet som har utvecklats tillsammans med och för den svenska hälso- och sjukvårdens behov. Ett system som sätter patienten i centrum och som ska ge vårdprofessionen förutsättningar att ge bästa möjliga vård - vart man än möter patienten.

 

TakeCare som stöd för den digitala arbetsmiljön har utvecklats med målet att både patienten och vården ska känna sig säker och trygg både i det kliniska arbetet och i kommunikationen mellan olika intressenter. Systemet är en av de största enskilda vårdinstallationerna i världen med över 70 000 användare och fler än 4,3 miljoner journaler.

 

Patientsäkert ger en sammanhängande bild av en patients historik och status

Användarvänligt enkelt att installera, implementera och använda

Flexibelt en gemensam plattform med möjlighet att styra funktionaliteter efter behov

 .

 

Fakta om TakeCare

TakeCare frigör tid för vårdprofessionen för mer patientnära vårdarbete. Systemet har en rad praktiska och flexibla funktioner för att planera patientens vård – allt för att göra det enklare, smidigare och säkrare för alla i vårdkedjan – med patienten i fokus.

TakeCare möjliggör ökad vårdkvalitet genom att kunna analysera resultat och kvalitet som ger viktiga underlag till såväl medicinska som verksamhetsmässiga beslut.

TakeCare för enkelt informationsutbyte i realtid genom en plattform som är öppen för snabb och säker kommunikation mellan olika system

TakeCare är det smarta analysverktyget som omvandlar journaltext till statistik. Möjligheten att mata in strukturerad information gör att det också är enkelt att ta fram statistiska underlag som kan ligga till grund för såväl medicinska som verksamhetsmässiga beslut och uppföljning. Underlagen kan även användas för rapportering till kvalitetsregister.

TakeCare innehåller bland annat funktioner för informationssäkerhet, läkemedelshantering, vårddokumentation, beställning och svar, vårdplanering, processer, uppföljning och styrning samt analys- och uppföljning

TakeCare en avancerad teknikplattform -servern kan köras på AIX, Linux och Windows, och behöver inte tas ned vid uppgradering. Klienterna uppgraderas helt automatiskt. 

  • Servern tar emot över 1800 anrop per sekund
  • Svarstiderna är i 99,9% av fallen mindre än en sekund

Evolutionär strategi och brett samarbete när CGM satsar framåt

CGM & Omilon underlättar journalskrivningen med hjälp av taligenkänning

Avtryck