CompuGroup Medical
Synchronizing Healthcare

Ta reda på allt om visionen, uppdraget och de människor som formar CompuGroup Medical över hela världen.

Investor Relations
Eine Person tippt mit dem Finger auf ein Tablet-PC mit einer Investor-Relations-Präsentation
Karriär globalt
CGM Global
Mehrere CGM-Flaggen
TakeCare journal- och vårdinformationssystem

TakeCare

En helhetslösning för svensk hälso- och sjukvård

TakeCare är journal- och vårdinformationssystemet som har utvecklats tillsammans med och för den svenska hälso- och sjukvårdens behov. TakeCare sätter patienten i centrum och ger vårdprofessionen förutsättningar att ge bästa möjliga vård - var man än möter patienten.

 

TakeCare, som stöd för den digitala arbetsmiljön, har utvecklats med målet att både patienten och vården ska känna sig säker och trygg både i det kliniska arbetet och i kommunikationen mellan olika intressenter. 

TakeCare är en av de största enskilda vårdinstallationerna i världen med över 
70 000 användare och fler än 4,3 miljoner journaler.

 

 

Patientsäkert

TakeCare ger en sammanhängande bild av en patients status och vårdhistorik.

Användarvänligt

TakeCare är enkelt att installera, implementera och använda.

Flexibelt

Med TakeCare är det möjligt att styra funktionalitet efter behov.

 .

 

Fakta om TakeCare

TakeCare frigör tid för vårdprofessionen för mer patientnära vårdarbete. Systemet har en rad praktiska och flexibla funktioner för att planera patientens vård – allt för att göra det enklare, smidigare och säkrare för alla i vårdkedjan – med patienten i fokus.

TakeCare möjliggör ökad vårdkvalitet genom att kunna analysera resultat och kvalitet som ger viktiga underlag till såväl medicinska som verksamhetsmässiga beslut.

TakeCare för enkelt informationsutbyte i realtid genom en plattform som är öppen för snabb och säker kommunikation mellan olika system

TakeCare är det smarta analysverktyget som omvandlar journaldata till statistik. Möjligheten att mata in strukturerad information gör att det också är enkelt att ta fram statistiska underlag som kan ligga till grund för verksamhetsmässiga beslut och uppföljning. Underlagen kan även användas för rapportering till kvalitetsregister.

TakeCare innehåller bland annat funktioner för informationssäkerhet, läkemedelshantering, vårddokumentation, beställning och svar, vårdplanering, processer, uppföljning och styrning.

TakeCare använder avancerad teknikplattform - servern kan köras på AIX, Linux och Windows, och behöver inte tas ned vid uppgradering. Klienterna uppgraderas helt automatiskt. En TakeCare-server har kapacitet att ta emot över 1800 anrop per sekund, och klienternas svarstider är i 99,9% av fallen mindre än en sekund.

Covid-bevis

Nytt samarbete kring beslutstödet ALMA för ökad patientsäkerhet

CGM & Omilon underlättar journalskrivningen med hjälp av taligenkänning