CompuGroup Medical
Synchronizing Healthcare

Ta reda på allt om visionen, uppdraget och de människor som formar CompuGroup Medical över hela världen.

Investor Relations
Eine Person tippt mit dem Finger auf ein Tablet-PC mit einer Investor-Relations-Präsentation
Karriär globalt
CGM Global
Mehrere CGM-Flaggen

Data Protection Declaration CGM (English)

 

Vi på CompuGroup Medical Sweden AB och CompuGroup Medical LAB Scandinavia AB (nedan "CGM") välkomnar dig till vår webbplats och uppskattar ditt intresse för vårt företag, våra produkter och tjänster. Skyddet av dina personuppgifter har stor betydelse för oss och vi vill att du ska känna dig trygg när du besöker vår webbplats eller kontaktar oss på annat sätt. Nedan kommer vi att förklara vilken information om dig som samlas in och i vilket syfte den används.

 

Tillämpningsområde

Denna dataskyddsförklaring tillämpas på CGMs webbplats såväl som på CGMs tillhörande onlinetjänster. Det tillämpas inte på eventuella länkar till externa företag.

 

Personuppgifter

Personuppgifter betyder all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person. En identifierbar fysisk person är en person som kan identifieras, direkt eller indirekt, särskilt med hänvisning till en identifierare såsom ett namn, en adress och telefonnummer. Information som inte direkt rör din egentliga identitet – såsom föredragna webbplatser eller antal användare av en sida – är inte personuppgifter.

 

Insamling och behandling av personuppgifter

Uppgifter såsom ditt namn, adress, telefonnummer eller e-postadress samlas inte in såvida du inte frivilligt utlämnat den informationen, t.ex. för registreringen av ett konto, i samband med en undersökning, för upprättandet av ett avtal eller en informationsbegäran eller då du kontaktar oss direkt via exempelvis e-post.

När du besöker vår webbplats kommer våra webbservrar som standard och för systemsäkerhetens skull tillfälligt att lagra anslutningsdata från den begärande enheten, webbsidorna du besöker, tid och datum för ditt besök, information om vilken typ av webbläsare och operativsystem som används, likväl som den hänvisande webbplatsen du besökte innan.

 

Användning och överföring av personuppgifter

De personuppgifter du lämnar används för att uppfylla dina önskemål och krav, vanligtvis för att behandla avtalet som ingåtts med dig eller för att besvara din begäran. De används också för den tekniska administrationen av websidorna. Bara om du gett oss ditt samtycke eller om du – såvitt författningsbestämmelser föreskriver detta – inte har gjort invändningar, använder vi även dessa uppgifter för produktrelaterade undersökningar och marknadsföringssyften.

Tiden för bevaring av dina uppgifter beror på dess syfte. Avtalsuppgifter lagras bara under den period som är nödvändig för att avtalet skall kunna fullföljas (vi kommer att informera dig ingående då avtalet sluts) eller om vi är skyldiga enligt lag. Uppgifter som med ditt samtycke har samlats in och behandlats kommer att behållas endast så länge som ditt samtycke förblir gällande.

Dina personuppgifter kommer inte att överföras eller säljas till tredje parter såvida det inte krävs för avtalet eller om du inte uttryckligen gett ditt samtycke. Som exempel kan det vara nödvändigt att överföra din adress och orderinformation till våra försäljnings- och servicepartners då du lägger en order hos oss.

 

Information från CGM Group

CGM-företag vill kontakta dig angående erbjudanden och nyheter om våra produkter och tjänster. När du registrerar dig på vår webbplats kommer vi därför att fråga dig om tillåtelse att skicka direkta marknadsföringsmeddelanden till dig. Information om viktiga förändringar i samband med ditt existerande avtal som kund hos CGM (t.ex. mjukvaru-releaser) är givetvis inte beroende av marknadsföringstillåtelsen.

 

Samtycke för mottagande av nyhetsbrev

För att motta våra nyhetsbrev måste du lämna ditt samtycke till detta. CGM kommer att behandla dina personuppgifter, såsom ditt namn och din e-postadress för att kunna administrera dessa nyhetsutskick och erbjudanden. CGM kan även komma att använda uppgifterna för att föra intern statistik avseende bland annat marknadsföring och informationsspridning. CGM kommer inte att sprida dina uppgifter till tredje part och/eller hantera dessa utanför EU/EES. CGM kommer att använda sig av en underleverantör för att administrera e-postutskicken vilket gör till personuppgiftsbiträde till CGM. CGM ansvarar dock gentemot dig som person för all behandling som underleverantören gör på samma sätt som om CGM hade utfört den själv.

 

Användning av kakor

Kakor ("cookies") är små filer som gör det möjligt för oss att lagra specifik information relaterad till dig, användaren, på din dator medan du besöker vår webbplats. Kakor hjälper oss att samla information om användningsfrekvensen och antalet besökare på vår webbplats, samt förbättra användarvänligheten och effektiviteten för dig som användare. Syftet med användningen av kakor är att förse dig med optimal användarvägledning och att "komma ihåg" dig för att kunna erbjuda dig en varierad internetsida och nytt innehåll när du besöker oss nästa gång. Innehållet i en kaka är begränsat till ett identifikationsnummer. Namn, IP-adress, etc. lagras inte. Någon individuell profil för ditt användarbeteende skapas inte.

Sessionskakor

På vår webbplats använder vi tillfälliga kakor (så kallade sessionskakor). Sessionskakor lagras endast under din användning av vår webbplats. Sessionskakor fungerar endast för att identifiera dig under ditt besök på vår webbplats. Sessionskakor raderas i slutet av varje session.
 

Sessionskakor är absolut nödvändiga för funktionen på vår webbplats och kan inte inaktiveras. Du kan ställa in din webbläsare att blockera sessionskakor eller att du meddelas vid användning. Vissa delar av webbplatsen som tänkt. Sessionskakor används i enlighet med GDPR, Art. 6 §1 punkt f.

 

Användning av pixeltaggar

Våra webbsidor kan komma att använda så kallade pixeltaggar, webb-beacons, clear GIFs, eller andra tekniker (hädanefter kallade pixeltaggar) för att mäta och öka användningsstatistiken och svarsfrekvensen för en webbplats. Pixeltaggar gör det möjligt för oss att räkna antalet användare som besöker vissa undersidor till en webbplats, att erbjuda varumärkta tjänster och hjälper oss att fastställa och optimera användarvänligheten på vår webbplats.

 

Google Remarketing

Den här webbplatsen använder sig av en remarketingteknik från Google Inc. ("Google"). Syftet med den här funktionen är att visa besökare på en webbplats intressebaserade annonser från Googles annonseringsnätverk. Besökarens webbläsare lagrar så kallade "kakor", små textfiler, på datorn. Syftet med dessa kakor är att känna igen dig, besökaren, när du besöker webbplatser som är med i Googles annonseringsnätverk. På dessa sidor kan besökarna få annonser presenterade som relaterar till innehåll på webbplatser som besökaren tidigare besökt och som använder Googles remarketingfunktion. Enligt Google samlas inga personuppgifter in i processen. Om du inte vill använda Googles remarketingfunktion kan du avaktivera den genom att besöka http://www.google.com/settings/ads och ändra inställningarna därefter. Alternativt kan du även avaktivera användningen av cookies för intressebaserad annonsering genom att följa riktlinjerna publicerade av Network Advertising Initiative

Du hittar ytterligare information om Google Remarketing och Googles dataskyddsförklaring här

 

Matomo (tidigare Piwik)

Den här webbplatsen använder Matomo. Matomo är en webbanalys-tjänst och använder så kallade "kakor", små textfiler som är lagrade på din dator vilket hjälper oss analysera användarinteraktion på vår webbplats. För detta syfte överförs användningsinformation (inklusive din IP-adress) till vår server och lagras för användaranalyssyften för att optimera våra webbplatser. Omedelbar anonymisering av din IP-adress säkerställer att du inte är identifierbar för oss. Informationen som genereras av kakor om din användning av den här webbplatsen kommer inte att lämnas ut till någon tredje part. Du kan förhindra användningen av kakor i din webbläsares inställningar. Konsekvensen kan dock bli att du inte kan använda vår webbplats fullt ut.

Om du inte samtycker till lagringen och analysen av information från ditt besök på vår webbplats kan du motsätta dig lagringen och användningen genom att klicka på länken nedan. När du gör det kommer en så kallad opt-out kaka att placeras i din webbläsare som hindrar Matomo från att samla in sessionsdata. Vänligen notera att när du raderar dina kakor kommer även opt-out kakan att raderas och du kommer att behöva återaktivera den.

Bestäm huruvida en unik kaka för webbanalys får placeras i din webbläsare som tillåter webbplatsens ägare att samla in och analysera olika statistiska uppgifter.

Om du bestämmer dig för att motsätta dig den, vänligen klicka på följande länk för att lagra Matomos avaktiveringskaka i din webbläsare. Information om ditt besök samlas just nu in av Matomos webbanalysverktyg. Klicka för att stoppa datainsamling om ditt besök.

 

Länkar till sociala nätverk

Genom att du klickar på "dela"-knapparna överförs information till Facebook, Twitter, Google etc. i USA och eventuellt lagras den då även där. Vi använder den så kallade två-klick-tekniken på vår webbplats, vilken innebär att knapparna är avaktiverade och ansluts inte till servrarna på de sociala mediernas plattformar på första klicket. Först efter att en visuell indikation har visats och efter ditt efterföljande andra klick kommer du vidarebefordras till det sociala nätverk du väljer.

 

Länkar till tredje parts webbplatser (Länkar)

Vi, operatörer för CGMs webbplats, har inget inflytande på innehållet på de webbplatser tillhörande tredje part som finns länkade. Innan dessa webbplatser blir länkade har de blivit noga undersökta. Det går dock inte att utesluta att operatörerna på respektive webbplats nu ändrat innehållet, vilket kan strida mot tillämplig lag eller mot vår företagsfilosofi.

Att klicka på länkar till tredje parts webbplatser som visas på vår webbplats eller att följa givna instruktioner kan leda till efterföljande insamling av användningsdata. Vi har ingen kontroll över insamlad data med eller utan samtycke genom tredje parts annonser eller webbplatser. Vi rekommenderar att du som en allmän regel undersöker webbplatsers riktlinjer för dataskydd om du är orolig över insamling och användning av dina uppgifter.

 

Säkerhet

CGM vidtar alla nödvändiga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från att skadas eller missbrukas. Dina uppgifter lagras i en säker driftsmiljö som är otillgänglig för allmänheten. I vissa fall krypteras dina personuppgifter av toppmodern teknologi under överföring. Det innebär att kommunikationen mellan din dator och CGMs servrar sker genom en etablerad krypteringsteknik om den stöds av din webbläsare. Om du vill kontakta CGM via e-post, vänligen uppmärksamma att den överförda informationens integritet inte kan garanteras eftersom e-postens innehåll kan ses av tredje parter. Därför rekommenderar vi att du använder post när du vill överföra konfidentiell information.

 

Dina rättigheter

Du har rätt till information om när dina personuppgifter lagras likväl som rätt till rättelse, till radering, till begränsning av behandling, till dataportabilitet och rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter.

Om du ger ditt samtycke till CGM har du rätt att dra tillbaka det närsomhelst med framtida effekt. Vi förbinder oss att radera all insamlad information om dig. Vi är dock enligt lag skyldiga att beakta eventuella perioder för bevarande av uppgifter för kommersiella och skattemässiga syften som kan förhindra omedelbar borttagning av dessa uppgifter. Om dessa skäl skulle påverka raderingen informerar vi dig.

Därutöver har du rätt att lämna in ett klagomål hos den ansvariga tillsynsmyndigheten om du tror att vi inte behandlar dina personuppgifter korrekt.

 

Ändringar av denna dataskyddsförklaring

Vänligen notera att denna dataskyddsförklaring kan komma att rättas och ändras emellanåt. Varje version av denna dataskyddsförklaring skall identifieras genom dess datum och version i slutet av detta dokument. Vi arkiverar även alla tidigare versioner av denna dataskyddsförklaring för din tillgång på begäran.

 

Denna dataskyddsförklaring gäller för:

CompuGroup Medical Sweden AB
Rättarvägen 3, 8 tr
169 68 SOLNA

Lorensbergs Communication AB
Lilla Bommen 4A
411 04 Göteborg

CompuGroup Medical LAB AB
Cirkelgatan 14
781 72 Borlänge

 

Dataskyddsombud

Om du har några frågor angående behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta vårt dataskyddsombud:

CompuGroup Medical Sweden AB
Rättarvägen 3, 8 tr
169 68 SOLNA
Telefon: 08-411 55 50
dataskyddsgruppen.se@cgm.com

 

Ansvarig tillsynsmyndighet

Ansvarig tillsynsmyndighet för CGMs svenska bolag är:

Integritetsskyddsmyndigheten

 

Dokumentinformation

Version: 3.0

Datum: 2022-01-26