CompuGroup Medical
Synchronizing Healthcare

Ta reda på allt om visionen, uppdraget och de människor som formar CompuGroup Medical över hela världen.

Investor Relations
Eine Person tippt mit dem Finger auf ein Tablet-PC mit einer Investor-Relations-Präsentation
Karriär globalt
CGM Global
Mehrere CGM-Flaggen
Regional Hälso- och sjukvård

Med våra moderna e-hälsolösningar stödjer vi framtidens vårdverksamheter 

Samtidigt som vi blir fler och fler för varje dag blir vi också äldre och äldre med krav på en alltmer individanpassad vård med hög säkerhet, tillgänglighet och kvalitet. Det medföljer ökade krav på att vår hälso- och sjukvård ska vara mer nära, mer effektiv och att vårdprofessionen ska kunna kommunicera snabbare och enklare med sina patienter med stöd av flera digitala kanaler.

 

Det är positivt ur många aspekter men sätter samtidigt en stor press på alla som är beställare och utförare av vården att möta alla individers behov. Här ser vi att våra säkra digitala innovativa lösningar är en möjliggörare till att hantera de nya behoven och vårdens väg framåt.