CompuGroup Medical
Synchronizing Healthcare

Ta reda på allt om visionen, uppdraget och de människor som formar CompuGroup Medical över hela världen.

Investor Relations
Eine Person tippt mit dem Finger auf ein Tablet-PC mit einer Investor-Relations-Präsentation
Karriär globalt
CGM Global
Mehrere CGM-Flaggen

CGM PMO för hemsjukvård

Ansvaret för hemsjukvård i ordinärt boende har successivt växlats över från regioner till kommuner. Snabbare utskrivning av medicinskt färdigbehandlade patienter från sjukhusen leder till att åtgärder alltmer utförs inom kommunal hälso- och sjukvård. Den ökade digitaliseringen innebär att även patienter med svårare hälsoproblem kan få vård och omsorg i hemmet som alternativ till sjukhusvård.

CGM PMO för hemsjukvård stödjer de processer som är centrala inom den kommunala hemsjukvården. Funktioner som avancerad behörighetstilldelning, mobil dokumentation, säker digital kommunikation mellan vårdprofession och patient, olika organisationer, myndigheter och system möjliggör det nya arbetssättet för professionen och skapar trygghet för den enskilda patienten. Alltid med fokus på hög användbarhet, kvalitet och säkerhet.  

Basfunktioner

Några exempel på funktioner som ingår i basinstallationen:

  • Tidbok och väntelista för hantering av planerade besök och framtida uppföljningar
  • Personlig att göra-funktion
  • Rapporter och utskrifter
  • Bevakning av ärenden och dokument
  • Personliga och professionsgemensamma översikter
  • Arbetsflöden som stöd för specifika processer
  • Internpost för säker meddelandehantering inom systemet
  • Personliga och systemgemensamma inställningar
  • Fullt stöd för journaldokumentation

Tilläggsprodukter

I CGM PMO basinstallation ingår drygt 40 moduler. Utöver dessa finns ytterligare tilläggstjänster för olika typer av verksamheter och behov. För hemsjukvård finns bland annat nedanstående tjänster. 

Med vår egen e-tjänsteplattform enkelt för dig som kund att koppla ditt journalsystem till våra e-tjänster. Säkert, snabbt och med högsta sekretess.

Kontakta oss för mer information.

Arkivering & Arkivexport

I PMO finns tilläggsmodulen Arkivering som gör det möjligt att arkivera alla elevjournaler som inte längre är aktiva i ditt PMO-system. I modulen söker du enkelt efter journaler för snabb arkivering. Modulen erbjuder både möjligheten till att arkivera journalerna internt i PMO och att exportera dem vidare till externa arkiv.

Avvikelsehantering

För att registrera, bedöma och följa upp avvikelser som inträffar inom verksamheten på ett smidigt sätt

E-recept

Enkel och säker förskrivning av läkemedel

Journalöverföring

Med vår e-tjänst Journalöverföring skickar du journalkopior med ett enkelt knapptryck, när samtycke finns. Du slipper tidskrävande rutiner som att skanna in journaler eller manuellt göra nya registreringar exempelvis när ett barn flyttar eller börjar skolan.

Notifiering

Smarta funktioner för användare som inte jobbar i PMO varje dag. Håller koll på både bokningar i PMO:s tidbok samt användarens ohanterade internpostmeddelanden och osignerade journaluppgifter.

Sammanslagning

Sammanfogar dubbelregistrerade patienter

Samtycke

Vi har tagit fram en specifik modul för enhetlig och säker hantering av de olika samtycken som krävs för olika åtgärder och i olika sammanhang inom elevhälsa och övrig hälso- och sjukvård.

Samtyckeshanteringen kan ske manuellt, digitalt eller i en kombination av båda varianterna.

SMS-påminnelser

Minskar risken för uteblivna besök

Systemmeddelande

Nå alla PMO-användare på en gång

Upplysning

Kopplar information till specifika åtgärder, diagnoser eller Lab analyser

Webbtidbok

Gör mottagningen lättillgänglig