CompuGroup Medical
Synchronizing Healthcare

Ta reda på allt om visionen, uppdraget och de människor som formar CompuGroup Medical över hela världen.

Investor Relations
Eine Person tippt mit dem Finger auf ein Tablet-PC mit einer Investor-Relations-Präsentation
Karriär globalt
CGM Global
Mehrere CGM-Flaggen

Internationell aktör med lokal förankring

 

CGM är en internationell koncern inom området e-hälsa med cirka 9 000 medarbetare med lång och bred erfarenhet och kompetens inom medicinsk informatik, teknisk arkitektur samt kunskap kring vårdverksamheternas egna processer. Vi finns representerade med kontor i 19 länder och en stor kundbas i 60 länder. Våra e-hälsolösningar stödjer verksamhetsbehoven inom hälso- och sjukvård, social service, rehabilitering, laboratorier, tandvård, företagshälsovård, barnhälsovård och elevhälsa. Vår övergripande vision ”Synchronizing healthcare” genomsyrar allt vårt arbete.

Med vår långa erfarenhet, en stark internationell närvaro och en bred förankring på den svenska hälso- och sjukvårdsmarknaden kan vi leverera ett partnerskap i ett ekosystem med ett långsiktigt och ömsesidigt samarbete. 

Våra kommunikationstjänster och driftslösningar kompletterar de produkter vi utvecklar och bildar tillsammans en helhetslösning som vi som företag eftersträvar att leverera till våra kunder. Vi är certifierade enligt ISO standard och CE-märkta enligt europeiska lagar och förordningar och stödjer svensk lagstiftning.

> 200anställda
3kontor
> 30 års erfarenhet

Vår vision & mission

We help to heal.

Med våra innovativa IT-lösningar bidrar vi till att individer kan uppnå en god och jämlik hälsa. Genom att arbeta tillsammans med andra aktörer inom e-hälsans ekosystem levererar vi förutsättningar för en sammanhållen kvalitativ och kostnadseffektiv vård och omsorg.

Synchronizing Healthcare

Vi möjliggör att hälsoinformation är tillgänglig för den som har behov av den med syftet att skapa förutsättningar för ökad delaktighet och bästa möjliga hälsa, vård och omsorg.

CGM är medlem i följande branschorganisationer