CompuGroup Medical
Synchronizing Healthcare

Ta reda på allt om visionen, uppdraget och de människor som formar CompuGroup Medical över hela världen.

Investor Relations
Eine Person tippt mit dem Finger auf ein Tablet-PC mit einer Investor-Relations-Präsentation
Karriär globalt
CGM Global
Mehrere CGM-Flaggen

CGM levererar medicintekniska produkter och som leverantör säkerställer vi att vår verksamhet och våra produkter uppfyller alla relevanta lagar, regelverk och standarder.

Här nedan kan du läsa mer om vårt arbete.

 

Medicintekniska regelverket

CGMs produkter är CE-märkta som medicinteknisk programvara, riskklass I, i enlighet med det gällande medicintekniska regelverket.

 

Anmälan om olyckor och tillbud

Som tillverkare av medicintekniska produkter har CGM ett ansvar för våra produkter under hela deras livscykel och våra produkter ska vara säkra och medföra nytta för patienten.

För att säkerställa det behöver vi följa upp våra produkter och bearbeta erfarenheter från praktisk användning ute i vården. Detta innefattar också att identifiera och följa upp olyckor och tillbud och vidta åtgärder för att förebygga riskerna upprepningar av inträffade olyckor och tillbud.

För CGM är det därför viktigt att du som kund hjälper oss i vårt arbete att utveckla säkra produkter.

Det gör du genom att så snabbt som möjligt informera oss om upptäckta olyckor eller tillbud där någon av våra produkter har orsakat skada, eller där det har funnits risk för patientsäkerheten.

Anmälan av olyckor och tillbud görs till vår support. Ring vår växel och välj produkt eller be vår receptionist koppla dig, 08-411 55 50.
 

CGMs verksamhetspolicy

I vår verksamhetspolicy för kvalitet, miljö och arbetsmiljö och likabehandling beskriver vi vår syn på vår verksamhet, vår omvärld och hur vi kan bidra till en hållbar utveckling. Vår policy utgår från våra värdegrunder och varje medarbetare bidrar aktivt till hög kvalitet, hållbar miljö och god arbetsmiljö. Alla medarbetare förstår och arbetar mot bolagets vision och målbild.

 

CGMs allmänna villkor

Nedan hittar du CGM:s vid var tid gällande allmänna villkor för respektive av CGM:s produkter samt tillhörande villkor för e-tjänster och drift- och underhåll. I länkarna nedan finns den senaste versionen av villkoren och som tillämpas som standard för våra kunder. Bilagorna kan uppdateras i enlighet med reglerna i avtalet, och ni kommer då att meddelas enligt rutinerna i avtalet.

Vid frågor angående ditt bolags gällande villkor kan du kontakta ansvarig säljare.