CompuGroup Medical
Synchronizing Healthcare

Ta reda på allt om visionen, uppdraget och de människor som formar CompuGroup Medical över hela världen.

Investor Relations
Eine Person tippt mit dem Finger auf ein Tablet-PC mit einer Investor-Relations-Präsentation
Karriär globalt
CGM Global
Mehrere CGM-Flaggen

PMO för primärvård

Från och med 2021 har Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och svenska staten kommit överens om att ytterligare förstärka den nära vården med primärvården som nav för en patients hela vårdresa.

PMO är ett digitalt verktyg för primärvårdens resurser som stödjer den moderna primärvården och patientens krav på en mer öppen, behovsanpassad och tillgänglig vård. 

PMO förenklar arbetet för de olika professionerna och är skräddarsydd för de processer som utgör den mer specialiserade primärvården så att användaren enkelt, effektivt och säkert kan planera, genomföra, dokumentera och kommunicera alla händelser kring en patient. 

Basfunktioner

I basinstallationen ingår drygt 40 moduler och ett stort antal e-tjänster som syftar till att förenkla användarens vardag. Några exempel på funktioner som ingår i basinstallationen:

  • Tidbok och väntelista för hantering av planerade besök och framtida uppföljningar
  • Personlig att göra-funktion
  • Rapporter och utskrifter
  • Bevakning av ärenden och dokument
  • Personliga och professionsgemensamma översikter
  • Arbetsflöden som stöd för specifika processer
  • Internpost för säker meddelandehantering inom systemet
  • Personliga och systemgemensamma inställningar
  • Fullt stöd för journaldokumentation i olika former, t.ex. checklista, anteckning, diagnos, dokument, mätvärden

Tilläggsprodukter

I PMO basinstallation ingår drygt 40 moduler. Utöver dessa finns ytterligare tilläggstjänster för olika typer av verksamheter och behov. För primärvård finns bland annat nedanstående tjänster. 

Med vår egen e-tjänsteplattform enkelt för dig som kund att koppla ditt journalsystem till våra e-tjänster. Säkert, snabbt och med högsta sekretess.

Kontakta oss för mer information.

Arkivering & Arkivexport

I PMO finns tilläggsmodulen Arkivering som gör det möjligt att arkivera alla elevjournaler som inte längre är aktiva i ditt PMO-system. I modulen söker du enkelt efter journaler för snabb arkivering. Modulen erbjuder både möjligheten till att arkivera journalerna internt i PMO och att exportera dem vidare till externa arkiv.

Avvikelsehantering

För att registrera, bedöma och följa upp avvikelser som inträffar inom verksamheten på ett smidigt sätt

E-recept

Enkel och säker förskrivning av läkemedel

Journalöverföring

Med vår e-tjänst Journalöverföring skickar du, när samtycke finns, journalkopior med ett enkelt knapptryck. Du slipper tidskrävande rutiner som att skanna in journaler eller manuellt göra nya registreringar exempelvis när ett barn flyttar eller börjar skolan.

Notifiering

Smarta funktioner för användare som inte jobbar i PMO varje dag. Håller koll på både bokningar i PMO:s tidbok samt användarens ohanterade internpostmeddelanden och osignerade journaluppgifter.

Sammanslagning

Sammanfogar dubbelregistrerade patienter

Samtycke

Vi har tagit fram en specifik modul för enhetlig och säker hantering av de olika samtycken som krävs för olika åtgärder och i olika sammanhang inom elevhälsa och övrig hälso- och sjukvård.

Samtyckeshanteringen kan ske manuellt, digitalt eller i en kombination av båda varianterna.

SMS-påminnelser

Minskar risken för uteblivna besök

Systemmeddelande

Nå alla PMO-användare på en gång

Upplysning

Kopplar information till specifika åtgärder, diagnoser eller Lab analyser

Webbtidbok

Gör mottagningen lättillgänglig