CompuGroup Medical
Synchronizing Healthcare

Ta reda på allt om visionen, uppdraget och de människor som formar CompuGroup Medical över hela världen.

Investor Relations
Eine Person tippt mit dem Finger auf ein Tablet-PC mit einer Investor-Relations-Präsentation
Karriär globalt
CGM Global
Mehrere CGM-Flaggen

Tillval och e-tjänster för CGM J4
 

Till CGM J4 för företagshälsovård finns ett antal olika tillval och e-tjänster som gör arbetet än mer effektivt. Varje verksamhet kan anpassa systemet efter sina egna behov.

Ankomstregistrering

CGM Welcome är en tjänst för ankomstregistrering som möjliggör att patienten själv kan anmäla sin ankomst till mottagningen.

Boka Doktorn

Boka Doktorn är ett bokningssystem som t.ex. försäkringsbolag använder sig av för att boka tider hos vårdgivare. Genom en integration till Boka Doktorn undviks dubbelarbete med att registrera och publicera tider samt utmaningen med att hålla bokningarna synkade i de bägge systemen.

Befolkningsregister

Via en koppling till befolkningsregistret SPAR (Statens Personadressregister) underlättas registrering av nya patienter och säkerställs att personuppgifterna i systemet alltid är aktuella.

Digital diktering

Kopplingar till Care Talk och MedSpeech hanterar ljudfiler för digital diktering direkt i patientens journal.

E-Labsvar

Med elektronisk inläsning av labsvar undviks manuell hantering av labsvar vilket ökar patientsäkerheten och minskar den administrativa insatsen.

E-Labremisser

Med elektronisk hantering av labremisser som skickas direkt från en patientjournal ökar patientsäkerheten och minskar den administrativa insatsen.

E-röntgen

Öka säkerheten med elektronisk hantering av röntgenremisser som skickas direkt från en patientjournal samt inläsning av röntgensvar. Det finns även en översiktssida som möjliggör övervakning av inlästa röntgensvar.

Enkätportal

Via CGM J4:s enkätportal kan mottagningens patienter svara på enkäter eller vaccinationsformulär online – antingen hemifrån eller i väntrummet. Svaren på enkäterna skickas till systemet och sparas i patientens journal.

E-recept

Öka säkerheten med elektronisk hantering av recept som skickas direkt från en patientjournal. Det finns även en översiktssida för e-recept där kontroll av status på skickade e-recept kan göras.

E-intyg (Webcert)

Ger vårdpersonalen direktåtkomst till intyg som har utfärdats i Webcert. Nya intyg skapas inifrån journalen, men all hantering av intygen inklusive överföring av intyget till mottagaren sker i Webcert. CGM J4 presenterar övergripande information angående intygen samt informerar om det har kommit in nya frågor/svar kopplat till ett intyg.

Ekonomisystem kopplingar

Export till ett stort antal ekonomisystem finns så som tex Hogia, Dynamics 365, Visma.

Exchange-kopplingar

Bokningar som skapas i Tidboken kan överföras anonymiserade till Outlook.

Fakturaportal

Via CGM J4:s fakturaportal kan kundföretagens kontaktpersoner logga in och ta del av publicerade fakturor.

Medicinska kopplingar

Kopplingar finns till EKG (Welch Allyn), Spirometer (Welch Allyn, Spirotrac, Micromedical, Spirare-3) och Audiometer (Entomed).

Medrave-koppling

Med en koppling till Medrave är det möjligt att få fram statistik samt kliniska indikatorer för att uppnå kvalitetsförbättringar i verksamheten. Möjliggör även rapportering av data till nationella register.

Självbetjäning

CGM J4 kan erbjuda en integration till Melin Medicals självbetjäningsterminal. Via terminalen kan patienten själv registrera sin ankomst samt betala för besöket med kontanter eller kort. Integrationen erbjuder även möjligheten till hantering av obetalda fakturor.

SMS-notifiering

Vid bokning kan SMS skickas ut med bekräftelse till patient. För att minska risken för uteblivna besök kan även SMS-påminnelse skickas från systemet.

Tvåfaktorsinloggning

Inloggning till CGM J4 med tvåfaktorsidentifiering (såsom SITHS-kort, Mobilt BankID), vilket krävs av flera nationella e-hälsotjänster.

Verksamhetsrapporter

Kundspecifika rapporter för sammanställning av ekonomisk eller medicinsk data.

Webbtidbok

Webbtidboken hanterar bokningar online. Patienter kan boka, ändra och avboka de tider som mottagningen valt att publicera.

Återkommande/Medicinska kontroller

Funktionen "Återkommande kontroller" är ett stöd för att hantera patienter som ska genomgå återkommande kontroller. Systemet håller reda på när patienten senast var på kontroll samt beräknar när det är dags för nästa. Funktionen lämpar sig både för lagstadgade medicinska kontroller, som anställda som är utsatta för arbetsmiljörisker ska genomgå, men även för andra typer av kontroller som utförs regelbundet som t ex hälsokontroller.

    Avtryck