CompuGroup Medical
Synchronizing Healthcare

Ta reda på allt om visionen, uppdraget och de människor som formar CompuGroup Medical över hela världen.

Investor Relations
Eine Person tippt mit dem Finger auf ein Tablet-PC mit einer Investor-Relations-Präsentation
Karriär globalt
CGM Global
Mehrere CGM-Flaggen

Basutförande
 

CGM J4 innehåller alla de funktioner en mottagning behöver. Många av dem ingår i basutförandet:

SMS-notifieringar 

Bevakningar underlättar det administrativa arbetet för alla typer av användare genom att systemet påminner när det är dags att exempelvis följa upp ett patientbesök, kalla till återbesök, följa upp en remiss eller se över verksamhetens avtal med uppdragsgivare. Läs mer

BVC-modul (endast för primärvård och privata specialister)

BVC-modulen hanterar all data som behövs i samband med ett besök hos barnhälsovården, såsom t.ex. uppgifter om födsel, uppfödning, tillväxt, vaccinationer mm.

I denna modul ingår även registrering av ansvarig sjuksköterska, inskrivningsdatum samt föräldrar och annan kontaktinformation som behövs för barnhälsovården. Standardrapporter för barnhälsovårdsstatistik finns tillgängliga samt en koppling till Medrave för automatisk överföring av information till nationella kvalitetsregister. 

Ekonomimodul

Utifrån varje kunds specifika behov kan avtal innehållande information om tjänster, priser, tak och omfattning skapas på ett strukturerat sätt i Ekonomimodulen. Avtalen kan vara tidsbegränsade eller löpande, och meddelande ges när taket i timmar eller kronor uppnåtts. Möjlighet till uppdragsbekräftelser för extra tjänster. Till såväl befintliga som potentiella kunder kan offerter läggas upp på samma strukturerade sätt, och efter kundens godkännande kan de enkelt omvandlas till avtal.

Stor flexibilitet finns för att söka fram bokningar/tjänster för fakturering. Möjlighet finns även till förskottsfakturering av resurstimmar och specifika tjänster med riktad avräkning. Med olika typer av verksamhetsstatistik kan du följa upp vilka bokningstyper och vilka tjänster som används mest. Vill du arbeta i Excel går det lätt att exportera data. 

Företagsjournal/Organisationsjournal

I företagsjournalen kan alla kontakter och aktiviteter som sker med kundföretagen registreras. I företagsjournalen visas tydliga symboler som uppmärksammar användaren på viktiga upplysningar om företaget – som till exempel uppmärksamhetsikoner för arbetsmiljörisker. Till företagsjournalen finns möjlighet att koppla externa dokument så att all information om kunden finns samlad på ett ställe.

Intyg/Blanketter

Systemet levereras med ett antal standardintyg. Specifika intyg/blanketter kan utformas och levereras på begäran. Användaren kan även ladda upp egendesignade intyg/blanketter via CGM J4s PDF-verktyg. Elektroniska intyg hanteras via CGM J4:s Webcert-koppling, se ”E-intyg (Webcert)”. Läs mer

Lab

Modulen möjliggör både manuell och elektronisk hantering av remisser och svar för analys och provtagning. En översiktsvy för inlästa labsvar visar alla inkomna svar för kontroll och vidare hantering. Användaren har även tillgång till en översikt över alla inkomna analysresultat för en patient för jämförelse över tid.

Läkemedelslista

I Läkemedelslistan finns alla förskrivna läkemedel, hjälpmedel och livsmedel samlade på ett ställe. Här finns möjlighet att skriva och förnya recept. När en ordination sker görs en sökning i SIL och det är möjligt att få fram information ur FASS kring framsökt läkemedel.

Meddelandefunktion

Interna meddelanden kan skickas inom systemet, till en eller flera mottagare. Meddelandena kan skickas med länk till journalen som leder mottagaren till rätt journalpost.

Patientjournal

Patientjournalen i CGM J4 är enkel och lättöverskådlig. Journalöversikten är konfigureringsbar och användaren kan själv styra över vad som ska visas. Med hjälp av journalmallar och sökord får verksamheten en strukturerad dokumentation som är lätt att följa upp.

I journalen visas tydliga symboler som uppmärksammar användaren på viktiga upplysningar om patienten – som till exempel uppmärksamhetsikoner för varningar och särskild hälsoupplysning.

Journalbehörigheter styr åtkomst i journalen utifrån definierade sekretessområden och begränsar möjligheten att läsa journalposter för personer som saknar behörighet.

Remisser

Remisser som registreras för en anställd/patient i CGM J4 samlas i en remissöversikt i patientens journal. Inkomna remissvar som kopplas till remissvaret (automatiskt eller manuellt) presenteras tydligt för respektive remiss. CGM J4 stödjer många olika typer av remisser såsom konsultationer (inkommande, utgående), lab, röntgen, patologi/cytologi mfl.

Reservationsgrupper

Reservationsgrupp är en serie av reserverade tider med ett gemensamt serienummer som används för att reservera ett antal tider för en viss kund (företag). Tiderna kan publiceras i CGM J4 webbtidbok så att anställda kan boka sig online. De reserverade tiderna kan även skrivas ut och skickas till kunden för manuell bokningshantering.

Skanning

Dokument kan skannas direkt in i patientens journal.

Tidbok med schemahantering

Tidboken i CGM J4 är en bokningsbar kalender som visar användarens schema och innehåller både patientbokningar och verksamhetens interna aktiviteter. Tidboken kan presenteras på flera olika sätt och innehåller en väl utvecklad sökfunktion som gör att det går snabbt att söka fram lediga tider.

I tidboken finns en schemafunktion som bland annat gör det möjligt att visa flera parallella scheman för en användare som jobbar på flera olika mottagningar.

Som stöd för intern uppföljning finns ekonomirapporten som gör det smidigt och enkelt att ta ut ekonomisk data baserat på bokningar i systemet.

Vad som ska tas med i rapporten bearbetas direkt i CGM J4 och rapporten kan sedan exporteras till Excel. Användaren kan spara mallar med sina favoritsökningar.

Vaccinationsmodul

Vaccinationer som registreras i CGM J4 samlas i en översiktsvy för ordinerade och utförda vaccinationer. Det finns möjlighet att ordinera vaccinationsprogram för enkel ordination av flera doser. Slipp dubbelarbete genom att registrera vaccinationen i CGM J4 och skicka uppgifterna om utförda vaccinationer direkt till Svevac från systemet. Tidigare utförda vaccinationer registrerade utanför systemet kan även hämtas in och presenteras i CGM J4 via Svevac..

Väntelista
Åtkomstloggar

Systemets loggning av patientjournalen och personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning och föreskrifter. Det är möjligt att söka på specifika tidpunkter, aktiviteter, användare och/eller patienter. Sökresultaten kan skrivas ut.

Ärendehantering

Med hjälp av CGM J4:s ärendehantering kan användaren samla bokningar och journalposter för en specifik patient under ett och samma paraply. Det gör det smidigt att följa en process över tid, till exempel vid ett sjukskrivningsärende.