CompuGroup Medical
Synchronizing Healthcare

Spájame svet zdravotníctva. Naše programy a komunikačné riešenia pomáhajú lekárom, stomatológom, sieťam zdravotníckych zariadení a ďalším poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v organizácii ich práce, diagnostikovaní i liečbe.  

ADAM Doktor
ADAM Stomatológ
Novinky a informácie
Kalkulácia cien výkonov|CGMSK

Kalkulátor

Kalkulátor je komplexný nástroj na vypracovanie kalkulácií cien stomatologických výkonov a protetických úkonov na základe skutočných nákladov zdravotníckeho zariadenia. Predstavuje nástroj, ktorý vám svojou funkcionalitou a ponukou detailných nastavení umožňuje vytvoriť nákladový cenník vašich výkonov. Je ideálny do stomatologických ambulancií.

Na čo je Kalkulátor dobrý?

  • Zostavenie aktuálneho cenníka pre každý jednotlivý výkon a protetický úkon podľa skutočných nákladov, s možnosťou vytvorenia rôznych cien pre rovnaký výkon podľa použitých materiálov alebo náročnosti.
  • Evidencia používaných nástrojov a materiálu s aktuálnymi cenami.
  • Vzorový cenník ako pomôcka pri zavádzaní prvého kalkulovaného cenníka.
  • Zjednotenie práce s plne hradenými, čiastočne hradenými a výkonmi nehradenými z verejného zdravotného poistenia.
  • Tlač aktuálnych cenníkov, vzorových cenníkov protetických prác a archivácia už neplatných cenníkov pre dokumentačné účely.
  • Plná integrácia s programom ADAM – dopočítanie spoluúčasti pacienta priamo pri vykazovaní výkonov, evidencia príjmov ambulancie podľa platnej legislatívy.
  • Automatické generovanie platieb pacientov pre spracovanie pokladničného dokladu v prepojení s ERP/FT.
  • Automaticky aktualizuje cenník pri zmene materiálov, nástrojov alebo prístrojového vybavenia.
  • Pre každý výkon lze nastaviť samostatný režim účtovania doplatkov pacienta.
  • Je ideální pro diferencování ceny podľa časovej náročnosti práce lekára.

Typy cenníkov

Kalkulovaný cenník 
Externý cenník 

Cenové kalkulácie vypracované priamo používateľom programu. Tento cenník je obdobou elektronického cenníka, použitá je rovnaká metodika kalkulovania cien výkonov a úkonov s ručným doplnením hodnoty ceny práce. Súčasťou modulu je vzorový cenník výkonov a protetických úkonov, ktorý je možné použiť ako základ pre Vaše ďalšie úpravy.

Štandardná voľba Kalkulátora pre integráciu cenníka, vypracovaného v písomnej podobe externým dodávateľom, do programu. Tento spôsob tvorby cenníka je založený na ručnom nahrávaní jednotlivých výkonov a nastavení účtovania doplatkov. Cenník nie je viazaný na licenciu na modul, je dostupný bez obmedzenia.

Cenníky a úhrady (I.): Evidencia platieb v programoch ADAM

Cenníky a úhrady (I.): Evidencia platieb v programoch ADAM

Elektronizácia práce v ambulancii

Elektronizácia práce v ambulancii

Máte záujem o Kalkulátor?
Polia označené * sú povinné