CompuGroup Medical
Synchronizing Healthcare

Spájame svet zdravotníctva. Naše programy a komunikačné riešenia pomáhajú lekárom, stomatológom, sieťam zdravotníckych zariadení a ďalším poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v organizácii ich práce, diagnostikovaní i liečbe.  

ADAM Doktor
ADAM Stomatológ
Novinky a informácie
ezdravie|CGMSK

ezdravie

Všetky naše hlavné produkty rodiny ADAM podporujú pripojenie do systému služieb ezdravie. Vďaka tejto nadstavbe pokrývame všetky povinné funkcionality. Ale pretože si zakladáme na efektívnej optimalizácii práce v našich programoch pre lekárov, máme tiež celú radu tzv. modulov, ktoré fungovanie systému ezdravie vo Vašom počítači vylepšujú, zjednodušujú a celkovo urýchľujú Vašu prácu. 

Prečo používať ezdravie v ADAMovi?

 • splníte legislatívnu povinnosť (ezdravie je povinné pre všetkých od 1.1.2018)
 • vystavovanie ereceptov pomôže Vašim chronickým pacientom a ušetrí im mnoho času
 • získate prístup do centrálneho úložiska NCZI, kde sú pacientske anamnézy
 • výhľadovo získate prístup i k laboratórnym výsledkom
 • služby ezdravie bežia na pozadí, nebrzdia Vás pri práci, nemusíte čakať, kým sa dáta odošlú, urobí to za Vás ADAM
ezdravie - prvý krok k bezpapierovej ambulancii

ezdravie - prvý krok k bezpapierovej ambulancii

Ako si vybrať vhodný ambulantný informačný systém

Ako si vybrať vhodný ambulantný informačný systém

Volanie služieb ezdravie na pozadí

Volanie služieb ezdravia na pozadí

Elektronizácia práce v ambulancii

Elektronizácia práce v ambulancii

Funkcionality

Zápis správy
Elektronický výmenný lístok
eRecept
Technické vybavenie Vášho počítača

Nasledovné tri povinnosti sú technicky realizované jednou službou, tzv. Zápisom správy o vyšetrení, čo nie je nič iné, ako rozšírená elektronická forma dekurzu, ktorý máte k dispozícii ak používate plné verzie našich programov:

 • záznam o preventívnej prehliadke
 • záznam o zásahu pri poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti
 • záznam o poskytnutej ambulantnej zdravotnej starostlivosti

Ďalšie dve povinnosti sú skryté pod neoficiálnym názvom elektronický výmenný lístok a budú sa odosielať spolu s vyššie spomenutou Správou o vyšetrení. Vašou úlohou bude len správne priradiť vystavené výmenné lístky k súvisiacemu dekurzu:

 • záznam o odporúčaní lekára na špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť
 • záznam o odporúčaní ošetrujúceho lekára na prijatie do ústavnej zdravotnej starostlivosti

Vӓčšina z Vás už pozná projekt Bezpečné lieky online alebo eRecept jednotlivých zdravotných poisťovní. Tieto služby po technických úpravách zabezpečia splnenie povinnosti vytvárať preskripčný záznam.

 • Pripojenie na internet
 • Čítačku karty lekára
 • Čítačku karty pacienta (ešte sa nedistribuuje)
 • Nainštalované ovládače k čítačkám (súčasť našich inštalačných balíčkov)
 • Nainštalované súčasti pre autorizáciu a autentifikáciu (súčasť našich inštalačných balíčkov)
 • Kartu zdravotníckeho pracovníka vrátane PIN kódu (distribuuje NCZI)
 • Nahlásené pracovnoprávne vzťahy zdravotníckych pracovníkov cez portál ISZI (spravuje NCZI)

Je dobré vedieť, že:

 • ezdravie je Národný zdravotnícky informačný systém NZIS, ktorý prevádzkuje Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI).
 • Údaje sa do systému vkladajú prostredníctvom informačných systémov jednotlivých poskytovateľov (jedným z nich je napr. ADAM) a zdravotných poisťovní.
 • Formát, rozsah a spôsob komunikácie jednotlivých systémov s NZIS určujú technické predpisy, tzv. Integračný manuál, podobne ako to poznáte z rozhrania pre dávky vykazované do ZP.
 • Údaje sa pred zápisom elektronicky podpisujú pomocou karty Zdravotníckeho pracovníka, t. j. pokyn na zápis musí vydať lekár na počítači, v ktorom má zasunutú svoju kartu.
Máte záujem o ezdravie?
Polia označené * sú povinné