CompuGroup Medical
Synchronizing Healthcare

Spájame svet zdravotníctva. Naše programy a komunikačné riešenia pomáhajú lekárom, stomatológom, sieťam zdravotníckych zariadení a ďalším poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v organizácii ich práce, diagnostikovaní i liečbe.  

ADAM Doktor
ADAM Stomatológ
Novinky a informácie
ADAM JAS|CGMSK

ADAM JAS

Naše riešenie pre pracoviská jednodňovej ambulantnej starostlivosti je balíček vzájomne spolupracujúcich programov, vyvinutý pre podporu dokumentačnej a administratívnej práce na pracoviskách JAS. S čím Vám pomôže?

 • vedenie špecializovanej dokumentácie k zákrokom (ADAM Lôžka JAS)
 • spoľahlivé vykazovanie (ADAM Doktor)
 • integráciu a spoločnú databázu pacientov (ADAM Recepcia)
Evidencia údajov a vedenie klinickej dokumentácie

Využite naplno funkčnosť v dokumentačnej oblasti a získajte účinný nástroj, ktorý Vám umožní:

 • vedenie záznamov hospitalizácie – chorobopis a operačný denník s možnosťou vkladania užívateľom preddefinovaných textov
 • vedenie denných záznamov lekárov a sestier – editácia dekurzov a ošetrovateľských dekurzov
 • tlač špeciálnych protokolov priamo v operačnom denníku – podrobný Protokol JAS alebo stručnejšia Prepúšťacia správa JAS
 • vedenie evidencie anamnestických údajov, štruktúrovanej evidencie biometrických údajov a špeciálnych údajov u gynekológa
 • prehľadnú prácu s obrázkami – možnosť ukladať a prezerať v karte pacienta
Funkčnosť uľahčujúca každodennú prácu

ADAM 3.0 JAS Vám ušetrí čas a sprehľadní prácu prostredníctvom nástrojov, ako sú:

 • prepojenie na centrálnu evidenciu pacientov – umožňuje delegovať časť administratívnych úkonov pri revízii údajov pacienta, alebo zakladaní karty novému pacientovi
 • špeciálny filter na vyhľadávanie pacientov v databáze – zjednodušuje prácu s vybranou skupinou pacientov (podľa stavu hospitalizácie, objednania alebo operačného výkonu)
 • informačné okno „Doplňujúce údaje“ sprístupní dôležité informácie o pacientovi na jednom mieste
Organizácia práce oddelenia a pracovníkov

Premietnite organizačnú štruktúru Vášho zariadenia do konfigurácie, ktorá umožňuje:

 • vytvorenie podrobnejšej organizačnej štruktúry s vlastnými oddeleniami
 • grafický objednávkový systém s prehľadným mesačným kalendárom pre plánovanie času oddelenia a zákrokových miestností
 • priradenie lekárov a sestier k jednotlivým oddeleniam s riadením prístupu jednotlivých používateľov na základe definovaných práv
Výhody vedenia záznamov hospitalizácie
 • trvalo uložené dokumenty, je možné sa k nim vrátiť a opakovane vytlačiť
 • zrýchlenie práce s textom, využitím vkladania a kopírovania preddefinovaných textov alebo častí textov z iných správ
 • moderný editor dekurzov ako komplexný nástroj umožní pohodlnú prácu s textom
 • kvalitnú formálnu stránku protokolov
 • prehľadyanalytické zostavy evidovaných chorobopisov a operačných denníkov
Vykazovanie a spracovanie dokladov

V prepojení systému s programom ADAM 3.0 Doktor riešenie ponúka:

 • poloautomatické vykazovanie výkonov z operačných denníkov pacientov
 • kvalitný nástroj na kontrolu správnosti dát pred výrobou dávky
 • komplexné spracovanie výkonov JAS pre zdravotné poisťovne (dávky 753n)
Máte záujem o ADAM JAS?
Polia označené * sú povinné