CompuGroup Medical
Synchronizing Healthcare

Spájame svet zdravotníctva. Naše programy a komunikačné riešenia pomáhajú lekárom, stomatológom, sieťam zdravotníckych zariadení a ďalším poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v organizácii ich práce, diagnostikovaní i liečbe.  

ADAM Doktor
ADAM Stomatológ
Novinky a informácie
Dentálna hygiena|CGMSK

Dentálna Hygiena

Ambulantný informačný systém špeciálne vyvinutý pre potreby profesionálov v oblasti dentálnej hygieny. Adam 3.0 Dentálna hygiena je založený na výkonnom a spoľahlivom základe programu ADAM 3.0 Stomatológ. Jadro programu Vám prináša vysoký štandard bezpečnosti ukladania, zálohovania údajov a riadenia prístupu k nim, ktorý prešiel našim interným auditom GDPR.

Elektronická kartotéka - jednoduché vedenie kartotéky a zdravotnej dokumentácie

Zubný kríž – prehľadné a rýchle zadávanie údajov do grafického zubného kríža, sledovanie a evidencia stavu chrupu

Cenníky - podporuje prácu s vlastnými cenníkmi a doplatkami pacientov za ošetrenia

Komunikácia - zabezpečenou a pohodlnou formou priamo z ADAMa pomocou SMS zpráv (CGMesky).

Objednávkový systém - prehľadný, farebne editovateľný objednávací kalendár

ezdravie – napojenie na čítanie anamnestických údajov pacienta (len s jeho súhlasom)

Grafický dentálny kríž umožňuje:

  • zaznamenať krvácavosť (IBI) medzizubných priestorov,
  • priradiť pomôcku dentálnej hygieny pre každý medzizubný priestor
  • variabilitu číselníka medzizubných kefiek - vytváraním vlastného zoznamu používaných kefiek, prispôsobiť postup nahrávania definovaním poradia a spôsobu značenia kefiek a stavu krvácania
  • vytvoriť prehľadný inštruktážny list pre klienta s poučením a grafickým záznamom pokynov pre používanie prostriedkov dentálnej hygieny
CGMesky efektívny komunikačný nástroj

CGMesky efektívny komunikačný nástroj

Cenníky a úhrady (I.): Evidencia platieb v programoch ADAM

Cenníky a úhrady (I.): Evidencia platieb v programoch ADAM

Máte záujem o Dentálnú hygienu?
Polia označené * sú povinné