CompuGroup Medical
Synchronizing Healthcare

Spájame svet zdravotníctva. Naše programy a komunikačné riešenia pomáhajú lekárom, stomatológom, sieťam zdravotníckych zariadení a ďalším poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v organizácii ich práce, diagnostikovaní i liečbe.  

ADAM Doktor
ADAM Stomatológ
Novinky a informácie

Program ADAM 3.0 podporuje očkovanie proti COVID-19

9. marca 2021 | Richard Rusnák
Program ADAM 3.0 podporuje očkovanie proti COVID-19

Vakcinačné miesta naplno pracujú a skôr či neskôr sa očkovanie proti COVID-19 dostane aj do ambulancií. Aká administratíva je s očkovaním spojená? Máte sa jej obávať?  Ako  je ADAM pripravený? Čítajte ďalej.

Rok sme začali naplno

 

Nebýva zvykom, aby štátni úradníci pracovali v sobotu a už vôbec nie cez sviatok. Začiatok roka tento stereotyp vážne narušil. 1. januára v NCZI intenzívne pracovali na rozhraní pre zabezpečenie očkovania a večer sme si našli v mailoch prvú verziu rozhrania. Pritom už v pondelok 4. 1. mali prvé vakcinačné miesta začať s očkovaním zdravotníckych pracovníkov. Programy ADAM 3.0 boli na očkovanie pripravené 19. 1., t.j. už po 11 pracovných dňoch. Prvé dve nemocnice začali s programom ADAM 3.0 očkovať 1. februára.

 

Čo musí zabezpečiť informačný systém?

 

Organizácia práce

Očkovanie proti COVID-19 je zatiaľ mimoriadne a vzhľadom na jeho význam, je výrazne organizované štátom. Okrem náhradníkov sa na očkovanie vie dostať iba občan, ktorý sa zaregistroval cez webový formulár prevádzkovaný NCZI. Zároveň ide o hromadnú akciu a  v tejto fáze špeciálne pracoviská, ktoré majú zabezpečiť očkovanie, tzv. vakcinačné miesta intenzívne očkujú. Niektoré vybavia za deň stovky osôb.

Aby bol tento proces zvládnuteľný a aby mal štát údaje o zaočkovaných osobách je zabezpečená elektronická výmena údajov. Tá prebieha medzi systémom NCZI a informačným systémom vakcinačného miesta. Vakcinačné miesto si pred začatím práce stiahne z NCZI zoznam objednaných osôb s potrebnými údajmi. Pri príchode na očkovanie už nie je potrebné zberať a zadávať identifikačné údaje pacienta, prebehne iba ich kontrola. Na konci očkovania informačný systém vyexportuje dávku o všetkých vykonaných, odložených alebo zrušených očkovaniach. Tento súbor sa nahrá do NCZI, ktorý údaje využije okrem iného pre naplánovanie termínu očkovania 2. dávky. Oba dátové toky zabezpečuje systém, ktorý sa nazýva Moje eZdravie a programy ADAM 3.0 ich podporujú.

 

Zdravotná dokumentácia

Očkovanie je invazívny výkon, preto je potrebné pacienta poučiť a získať od neho informovaný súhlas - vzniká prvé tlačivo. Očkovanie môže byť kontraindikované, na to slúži anamnestický dotazník - druhé tlačivo. Pri vykonaní očkovania musí vzniknúť zápis do zdravotnej dokumentácie - dekurz. Keďže sme v dobe ezdravia, do NCZI je potrebné odoslať dekurz a špecificky štruktúrovaný záznam o očkovaní, z ktorého sa vytvorí aj záznam v pacientskom sumári. Nakoniec pacient dostane doklad o zaočkovaní so všetkými potrebnými údajmi - vznikne posledné, tretie tlačivo. Všetky zápisy do ezdravia a vymenované formuláre programy ADAM 3.0 podporujú.

 

Vykázanie

Očkovanie je výkon hradený zo zdravotného poistenia, preto ho je potrebné aj správne vykázať. Na začiatku mali poisťovne rôzne požiadavky, ktoré sa neskôr zjednotili. Rôzna zostala cena výkonu a bude potrebné rozlišovať, ktorým typom vakcíny sa očkovalo.

 

Optimalizácia

Ako bolo uvedené vyššie, pri potrebe zaočkovať 500 ľudí denne nie je priestor na kliky navyše. Podpora očkovania proti COVID-19 bola do programu ADAM 3.0 pridávaná s dôrazom na túto požiadavku.

Podarilo sa nám vytvoriť viacfunkčné očkovacie okno. Okrem zápisu samotného očkovania je z neho možné vykonať ďalšie štyri akcie na jeden klik alebo dokonca automaticky a vytlačiť všetky súvisiace formuláre.

Zároveň sme vytvorili koncept predvolieb pre očkovanie, kde je možné pre jednotlivé očkovacie látky pripraviť:

  • čo sa má zapisovať (napr. údaje o šarži a exspirácii),
  • aké výkony sa majú vykázať do ZP
  • aké akcie sa majú vykonať automaticky - podľa toho či očkuje pracovník s ePZP kartou.

Nastavenie predvolieb zaberie nejaký čas, ale pri príchode novej vakcíny nebudete odkázaní na vydanie novej verzie programu. Predvoľby si dokážete upraviť hneď ako Vám nové vakcíny naskladnia.

 

Aké sú ďalšie plány?

Ku koncu februára bola podľa informácií z MZ SR týždenná kapacita očkovacích miest 100.000 osôb. To pri potrebe jedného preočkovania a 5 miliónovej populácii dáva hrubý odhad na preočkovanie celého Slovenska za 100 týždňov, čo sú takmer 2 roky. Je jasné, že kapacity sa budú ešte násobne zvyšovať. MZ SR tiež očakáva že v apríli 2021 by sa mohlo očkovanie dostať už aj do ambulancií všeobecných lekárov.

 

Čo z toho vyplýva pre lekárov?

Vyššie popísaná funkcionalita je v celom rozsahu súčasťou programov ADAM 3.0 Praktik a ADAM 3.0 Doktor. Ak sa budete chcieť zapojiť do očkovania, nebudete si musieť zakupovať žiaden nadstavbový modul navyše, za predpokladu, že už máte aktivovaný modul ezdravie.

Neočakávame, že očkovanie v ambulanciách všeobecných lekárov bude tiež organizované NCZI a riadené cez registračný formulár, funkčnosť z kapitoly Organizácia práce pravdepodobne nevyužijete. Ak sa mýlime, bude pre Vás stále dostupná.

Viacfunkčné očkovacie okno a Predvoľby pre očkovanie, môžete v programoch ADAM 3.0 Praktik už teraz využiť pre vykazovanie a zdokumentovanie iných nepravidelných očkovaní, ako je COVID-19. Budeme radi, ak túto funkčnosť začnete využívať a ušetríte si časť Vášho vzácneho času.

Súvisiace články
Ako fungujú správy o vyšetrení v systéme ezdravie?
Ako fungujú správy o vyšetrení v systéme ezdravie?

Aktuálne vydania programov Adam Vám pripomínajú prepnutie na verzie 5 ...

CGM pomáha zvládnuť druhú vlnu pandémie
CGM pomáha zvládnuť druhú vlnu pandémie

Zásadným opatrením proti šíreniu koronavírusu je testovanie. Do 30.9.2020 sa...