CompuGroup Medical
Synchronizing Healthcare

Spájame svet zdravotníctva. Naše programy a komunikačné riešenia pomáhajú lekárom, stomatológom, sieťam zdravotníckych zariadení a ďalším poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v organizácii ich práce, diagnostikovaní i liečbe.  

ADAM Doktor
ADAM Stomatológ
Novinky a informácie
ADAM Lôžka|CGMSK

ADAM Lôžka

Komplexný program pre podporu dokumentačnej a administratívnej práce na lôžkových oddeleniach. Program plne podporuje tímovú prácu zdravotníckeho personálu a optimalizuje tok dokumentácie pacienta počas hospitalizácie. Je vhodný aj pre nasadenie v malých a stredne veľkých zariadeniach a stacionároch.

 

  • zabezpečenie všetkých kľúčových dokumentačných úloh v zdravotníckom zariadení
  • priama podpora spolupráce lôžkových oddelení pri prekladoch a opätovnej hospitalizácii pacientov
  • jednoduchá konfigurácia systému a nenáročná administratíva prevádzky
  • kvalitné a spoľahlivé riešenie vykazovania hospitalizačných výkonov
Komplexná organizácia práce s dokumentáciou
Vykazovanie a spracovanie dokladov
Organizácia práce oddelenia a lekárov

ADAM 3.0 Lôžka pokrýva všetky fázy práce s dokumentáciou a umožňuje efektívne spravovať všetky dokumentačné úlohy v zdravotníckom zariadení.

  • Prijímacia kancelária, ako vstupný bod pacienta do systému, umožňuje zakladanie a prehľadnú evidenciu chorobopisov, spoločné zadávanie údajov o hospitalizácii pre NCZI a ZP, možnosť vytvorenia administratívneho centra sledovania hospitalizácií a pohybu pacienta.
  • Kartotéka pacienta je prístupná vo všetkých fázach hospitalizácie.
  • Pre evidenciu je v programe k dispozícii Klinická dokumentácia, ktorá poskytuje vedenie, tlač, editáciu dekurzov a ošetrovateľských dekurzov s možnosťou vkladania užívateľom preddefinovaných textov, zápis anamnézy, príjmovému listu, status praesens, a prepúšťacej správy.

ADAM 3.0 Lôžka ponúka komplexné funkcie vykazovania hospitalizácií pre zdravotné poisťovne (dávky 774), vykazovanie v systéme DRG, export údajov pre NCZI, rozsiahle tlačové výstupy primárnych a sekundárnych zúčtovacích dokladov, štatistické tabuľky a fakturáciu.

Súčasťou programu sú aj Analytické výstupy na sledovanie priemernej doby hospitalizácie podľa 3 rôznych metodík (technická, ZP, NCZI), sledovanie priemernej obložnosti, plánovanie počtu hospitalizácií a kontrolné zostavy.

Pre zefektívnenie organizácie práce oddelenia a lekárov umožňuje program vytvorenie podrobnej organizačnej štruktúry s vlastnými oddeleniami, možnosť členenia oddelení na stanice a priradenie lekárov k jednotlivým oddeleniam.

Ako si vybrať vhodný ambulantný informačný systém

Ako si vybrať vhodný ambulantný informačný systém

Záloha dát v systéme ADAM 3.0

Záloha dát v systéme ADAM 3.0

Chráňte svoje údaje šifrovaním

Chráňte svoje údaje šifrovaním

Máte záujem o ADAM Lôžka?
Polia označené * sú povinné