CompuGroup Medical
Synchronizing Healthcare

Spájame svet zdravotníctva. Naše programy a komunikačné riešenia pomáhajú lekárom, stomatológom, sieťam zdravotníckych zariadení a ďalším poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v organizácii ich práce, diagnostikovaní i liečbe.  

ADAM Doktor
ADAM Stomatológ
Novinky a informácie
Príslušnost k poisťovnám|CGMSK

ePobočka

Elektronická pobočka rozširuje možnosti programu ADAM v segmente elektronickej komunikácie. Tvorí nadstavbu nad systémom ezdravie, poskytuje prístup k službám, ktoré nie sú legislatívne povinné a umožňuje využívanie elektronických služieb ďalších inštitúcií.

 • Reťazové zisťovanie príslušnosti pacienta v ostatných ZP, ak evidovaná ZP označí pacienta za nepríslušného. Pozitívne overenie pacienta pri vyšetrení je už povinnou súčasťou procesných scenárov pre ezdravie, tie ale neriešia postup pri negatívnom overení.
 • Automatické overovanie príslušnosti pacienta k ZP aj v ostatných situáciách (výber zo zoznamu, vykazovanie). V rámci ezdravie je overovanie požadované len pri špecificky popísaných scenároch. Touto službou zachytíte možný problém s úhradou aj pri ostatných činnostiach.
 • Online aktualizácia pacientov Vám umožní pri odstraňovaní duplicít v evidencii overiť, ktoré z rodných čísel je platné a priamo v dialógu pokračovať zlúčením duplicitných záznamov.
 • Dodatočné overovanie ZP na portáli Úradu pre dohľad (ePortál), ako jednotlivé tak aj hromadné. Jednotlivá služba Vám poslúži ako ďalší zdroj informácie pri riešení konfliktu s poistným vzťahom. Hromadná služba je výhodná začiatkom roka, zistíte zmenu poisťovne aj bez toho, aby Vám ju pacient oznámil. Toto je dôležité pre pracoviská hradené kapitačnou platbou.
 • Overovanie úmrtí na portáli eMortes (prevádzkuje ÚDZS). Po pozitívnom overení je možné ukončiť záznam pacienta a poznačiť jeho úmrtie. Následne budete vedieť takéto záznamy odstraňovať po uplynutí retenčnej doby a zostať v súlade so smernicou GDPR.
Dôvera zdravotná poisťovňa
VšZP
Union
Sociálna poisťovňa
 • Plná funkčnosť služieb Bezpečné lieky online (BLOL) Dôvera ZP: o informovanie o dlhu,
  • možnosť jeho úhrady
  • liekovú kartu poistenca
  • zdravotnú kartu poistenca
  • interakcie
  • Návrhy online
 • Získanie informácií o vydaných žiadankách na lab. vyšetrenie pre pacientov ZP Dôvera priamo z programu službou DôveraLab (podmienkou je ale súčasné aktívne využívanie BLOL).
 • Získanie informácií o laboratórnych výsledkoch žiadaných inými PZS pre pacientov ZP Dôvera priamo z programu službou DôveraLab (podmienkou je ale súčasné aktívne využívanie BLOL a komunikácie LIS/NIS).
 • Odosielane dávok na portál Dôvera ZP priamo z programu (podmienkou je ale súčasné aktívne využívanie BLOL).
 • Kontrolovanie faktúr ZP Dôvera priamo z programu (podmienkou je ale súčasné aktívne využívanie BLOL). Služba umožní potvrdiť vystavenú faktúru/opravný doklad k faktúre a načítať vystavené fakturačné doklady a chybové protokoly.
 • Získanie kapitačných zoznamov zo ZP Dôvera priamo z programu (podmienkou je ale súčasné aktívne využívanie BLOL). Služba umožní porovnať údaje a aktualizovať údaje v kartotéke hromadne aj jednotlivo.

Nadštandardné funkcie VšZP: zobrazenie liekovej karty a interakcií liekov pacienta.

Nadštandardné funkcie UNION: zobrazenie liekovej karty a interakcií liekov pacienta.

Elektronické odosielanie dávok do Sociálnej poisťovne priamo z programu.

Sme pripravení na prepoisťovanie pacientov

Sme pripravení na prepoisťovanie pacientov

Elektronizácia práce v ambulancii

Elektronizácia práce v ambulancii

ezdravie - prvý krok k bezpapierovej ambulancii

ezdravie - prvý krok k bezpapierovej ambulancii

Volanie služieb ezdravie na pozadí

Volanie služieb ezdravia na pozadí

Máte záujem o ePobočku?
Polia označené * sú povinné