CompuGroup Medical
Synchronizing Healthcare

Spájame svet zdravotníctva. Naše programy a komunikačné riešenia pomáhajú lekárom, stomatológom, sieťam zdravotníckych zariadení a ďalším poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v organizácii ich práce, diagnostikovaní i liečbe.  

ADAM Doktor
ADAM Stomatológ
Novinky a informácie
Liekové interakcie|CGMSK

RecipIS

Modul RecipIS je nadstavbou programu ADAM určený pre všeobecných lekárov a ambulantných špecialistov. Pre každodennú prácu lekára predstavuje ideálnu pomôcku pri preskripcii liekov.

 • Kontrola interakcií liekov a interakcií s potravinami - RecipIS I (liekové interakcie)
 •  
RecipIS (liekové interakcie)

Liekové interakcie sú nepochybne veľkou témou v oblasti medicíny. Vieme, že existuje veľké množstvo vyrábaných liekov. A tiež vieme, že pamätať si všetky možné liekové interakcie je takmer nemožné. Preto sme vyvinuli špeciálne rozšírenie, ktoré lekárom šetrí čas a pacientom chráni zdravie.

RecipIS I zisťuje interakcie k vybraným (predpísaným) liekom, ako aj k potravinám na základe databázy vypracovanej a udržiavanej firmou INFOPHARM, a.s.. Zistené interakcie sú graficky zobrazené a k dispozícii je ich bližší popis.

Ako pracuje modul liekových interakcií ?
 • Pri predpisovaní liekov modul zhodnotí vzájomnú interakciu predpisovaných liekov ako aj potravinové interakcie a automaticky zobrazí výsledok.
 • Kontrola interakcií zaznamená aj lieky z rovnakej ATC skupiny ak sú práve predpísané.
 • V databáze liekov (číselník liekov) modul sprístupní ku konkrétnemu lieku zoznam všetkých liekov, ktoré majú s daným liekom interakciu a sprístupní grafické zobrazenie s textovým popisom interakcií zaradených liekov.
 • Do kontroly interakcií predpisovaných liekov je možné zahrnúť aj trvalé lieky pacienta – táto funkčnosť je dostupná v najvyšších radoch programov.
Výhody používania
 • Automatická kontrola liekových a potravinových interakcií predpisovaných liekov
 • Overenie vzájomných interakcií všetkých liekov databázy programu
 • Dostupnosť popisu zistenej interakcie
 • Prístup k informáciám o lieku (PIL,SPC) priamo pri práci v programe
 • Kvalita dokumentácie a klinická závažnosť sú číselne hodnotené
 • Na ich základe je odvodené celkové hodnotenie interakcie
 • Farebná diferenciácia závažnosti interakcií podľa stupňa celkového hodnotenia

Modul RecipIS P obsahuje súhrn charakteristických vlastností lieku (SPC) a písomné informácie pre používateľov (PIL) o všetkých liekových prípravkoch uvedených v aktuálnej Kategorizácií liečiv a liekov MZ SR. V súčasnosti sú v module zahrnuté informácie SPC a PIL pre 11 482 kódov liekov.

Informácie PIL a SPC pre daný liek sú k dispozícii:

 • priamo v dialógu Receptu pri výbere z Ponuky liekov alebo v Informáciách o lieku,
 • v databáze liekov (číselník liekov).
Elektronizácia práce v ambulancii

Elektronizácia práce v ambulancii

ezdravie - prvý krok k bezpapierovej ambulancii

ezdravie - prvý krok k bezpapierovej ambulancii

Volanie služieb ezdravie na pozadí

Volanie služieb ezdravia na pozadí

Máte záujem o RecipIS?
Polia označené * sú povinné