CompuGroup Medical
Synchronizing Healthcare

Spájame svet zdravotníctva. Naše programy a komunikačné riešenia pomáhajú lekárom, stomatológom, sieťam zdravotníckych zariadení a ďalším poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v organizácii ich práce, diagnostikovaní i liečbe.  

ADAM Doktor
ADAM Stomatológ
Novinky a informácie

Vízia

Byť otvorenou, učiacou sa, inovatívne mysliacou firmou, ktorá svojou prácou pomáha zlepšovať starostlivosť o pacienta a zvyšovať efektivitu zdravotníckeho systému.

Tým sme a chceme zostať vďaka skutočnej profesionalite, entuziazmu a unikátnej kombinácií zdravotníckych a IT špecializácií.

Misia

Našou misiou je prepájať jednotlivých účastníkov zdravotnej starostlivosti. Toto prepojenie musí byť vždy bezpečné, efektívne a jednoduché. Zainteresovaným stranám garantujeme kontrolu nad ich dátami.

Poslanie

Poskytnúť zdravotníckym profesionálom viac času na zmysluplnú prácu a lepšie podmienky pre správne rozhodovanie.

Umožniť pacientom získať kvalitnejšie odbornú i ľudskú starostlivosť na ich ceste za zdravím.

Byť mostom medzi pacientom a lekárom, človekom a systémom, súčasnou a budúcou, lepšou podobou zdravotníctva.

Stratégia

Chceme kontinuálne rásť prostredníctvom akvizície nových zákazníkov na existujúcich trhoch, zvyšovaním obratu našich súčasných zákazníkov, obsadzovaním nových relevantných trhov. Využijeme našu zákaznícku základňu pre krízový predaj produktov.

Zákazníkom chceme poskytovať produkty s najväčšou pridanou hodnotou a s nimi spojené najkvalitnejšie služby.

Pre úspešnú realizáciu stratégie CGM potrebujeme spokojných a motivovaných zamestnancov, ktorých znalosti a skúsenosti sú pre náš úspech kľúčové, preto ich budeme naďalej rozvíjať.

ISO 9001 certifikácia

Kvalita je u nás na prvom mieste. A to nie len v oblasti produktu, ale aj v rámci poskytovaných služieb našim zákazníkom a v správaní sa smerom k našim zamestnancom. Preto máme už niekoľko rokov zavedené ISO 9001, ktoré udržujeme, a ktoré je pravidelne kontrolované nezávislou audítorskou spoločnosťou.