CompuGroup Medical
Synchronizing Healthcare

Spájame svet zdravotníctva. Naše programy a komunikačné riešenia pomáhajú lekárom, stomatológom, sieťam zdravotníckych zariadení a ďalším poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v organizácii ich práce, diagnostikovaní i liečbe.  

ADAM Doktor
ADAM Stomatológ
Novinky a informácie
Softvér ADAM Doprava|CGMSK

ADAM Doprava

Program špecializovaný na spracovanie agendy súvisiacej s dopravou v zdravotníctve. Je určený pre pracoviská DZS, ZZS, LSPP a iné, ktoré vykazujú poskytnuté služby zdravotným poisťovniam.  Podporuje všetky v súčasnosti vyžadované rozhrania pre komunikáciu so zdravotnými poisťovňami.

  • Komplexné riešenie pre evidenciu a administratívu dopravy
  • Rozsiahle možnosti prispôsobenia funkčných vlastností programu potrebám používateľa
  • Pravidelné aktualizácie a pridávanie novej funkcionality

Funkcionality

Vykazovanie a zúčtovanie
Kniha jázd

ADAM 3.0 Doprava umožňuje:

 

  • spoľahlivé vykazovanie jázd do zdravotných poisťovní
  • oddelené vykazovanie prevozov v SR a pre ÚDZS
  • možné zobraziť a tlačiť výstupné kontrolné zostavy a prehľady podľa rôznych kritérií alebo ich exportovať do formátu pdf
  • samozrejmosťou je tlač Príkazu na dopravu
  • pri prevozoch typu DZS a INF je možné vo vykazovaní evidovať doplatky pacientov a sprievodcov.

 

Na bezchybné vykazovanie odosielateľov ponúka program ich hromadnú aktualizáciu. Správnosť už vykázaných kódov odosielateľov je možné hromadne overiť a následne opraviť.

Súčasťou programu je kniha jázd, umožňujúca evidenciu a správu údajov prevozov pacientov. Zároveň je možné sledovať aj čerpanie PHM jednotlivých vozidiel.

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov ako priebežný proces

Biometrický podpis

Biometrický podpis a zdravotná dokumentácia

Zmeniť softvér je skutočne ľahké

Zmeniť softvér je skutočne ľahké

Chráňte svoje údaje šifrovaním

Chráňte svoje údaje šifrovaním

Máte záujem o ADAM Doprava?
Polia označené * sú povinné