CompuGroup Medical
Synchronizing Healthcare

Spájame svet zdravotníctva. Naše programy a komunikačné riešenia pomáhajú lekárom, stomatológom, sieťam zdravotníckych zariadení a ďalším poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v organizácii ich práce, diagnostikovaní i liečbe.  

ADAM Doktor
ADAM Stomatológ
Novinky a informácie
Program ADAM Stomatológ|CGMSK

Program pre stomatológov

Ambulantný informačný systém určený pre ambulancie obvodných stomatológov, stomatologických špecialistov a čeľustných ortopédov. Pomáha poskytovateľom zdravotnej starostlivosti s rutinnou prácou v zdravotníckom zariadení. Zabezpečuje plnenie všetkých legislatívnych povinností s vedením zdravotnej dokumentácie a plnenie všetkých zmluvných povinností voči zdravotným poisťovniam v súvislosti so spracúvanými údajmi poistencov.

  • komplexné riešenie pre evidenciu a administratívu v ambulancii
  • sledovanie stavu chrupu v grafickom zubnom kríži
  • evidencia preventívnych prehliadok
  • podpora plánovania a evidencie protetických prác s prepojením na vykazovanie
  • podpora priamych platieb pacientov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť
  • podpora všetkých v súčasnosti vyžadovaných rozhraní pre komunikáciu so zdravotnými poisťovňami, systémom eZdravie, Sociálnou poisťovňou a ostatnými štátnymi inštitúciami
  • automatické spracovanie štatistických výkazov
  • komunikácia - zabezpečenou a pohodlnou formou priamo z ADAMa (CGMesky, emaily)
Biometrický podpis

Biometrický podpis a zdravotná dokumentácia

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov ako priebežný proces

CGMesky efektívny komunikačný nástroj

CGMesky efektívny komunikačný nástroj

Zmeniť softvér je skutočne ľahké

Zmeniť softvér je skutočne ľahké

Máte záujem o ADAM Stomatológ?
Polia označené * sú povinné