CompuGroup Medical
Synchronizing Healthcare

Spájame svet zdravotníctva. Naše programy a komunikačné riešenia pomáhajú lekárom, stomatológom, sieťam zdravotníckych zariadení a ďalším poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v organizácii ich práce, diagnostikovaní i liečbe.  

ADAM Doktor
ADAM Stomatológ
Novinky a informácie
Program ADAM Stomatológ|CGMSK

Program pre stomatológov

Ambulantný informačný systém určený pre ambulancie obvodných stomatológov, stomatologických špecialistov a čeľustných ortopédov. Pomáha poskytovateľom zdravotnej starostlivosti s rutinnou prácou v zdravotníckom zariadení. Zabezpečuje plnenie všetkých legislatívnych povinností s vedením zdravotnej dokumentácie a plnenie všetkých zmluvných povinností voči zdravotným poisťovniam v súvislosti so spracúvanými údajmi poistencov.

  • komplexné riešenie pre evidenciu a administratívu v ambulancii
  • sledovanie stavu chrupu v grafickom zubnom kríži
  • evidencia preventívnych prehliadok
  • podpora plánovania a evidencie protetických prác s prepojením na vykazovanie
  • podpora priamych platieb pacientov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť
  • podpora všetkých v súčasnosti vyžadovaných rozhraní pre komunikáciu so zdravotnými poisťovňami, systémom eZdravie, Sociálnou poisťovňou a ostatnými štátnymi inštitúciami
  • automatické spracovanie štatistických výkazov
  • komunikácia - zabezpečenou a pohodlnou formou priamo z ADAMa (CGMesky, emaily)
Biometrický podpis

Biometrický podpis a zdravotná dokumentácia

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov ako priebežný proces

CGMesky efektívny komunikačný nástroj

CGMesky efektívny komunikačný nástroj

Zmeniť softvér je skutočne ľahké

Zmeniť softvér je skutočne ľahké

ezdravie - prvý krok k bezpapierovej ambulancii

ezdravie - prvý krok k bezpapierovej ambulancii

Máte záujem o ADAM Stomatológ?
Polia označené * sú povinné
Tiráž