CompuGroup Medical
Synchronizing Healthcare

Spájame svet zdravotníctva. Naše programy a komunikačné riešenia pomáhajú lekárom, stomatológom, sieťam zdravotníckych zariadení a ďalším poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v organizácii ich práce, diagnostikovaní i liečbe.  

ADAM Doktor
ADAM Stomatológ
Novinky a informácie

Cenníky a úhrady (I.): Evidencia platieb v programoch ADAM

1. októbra 2020 | Judita Zbončáková
Cenníky a úhrady (I.): Evidencia platieb v programoch ADAM

V úvodnom článku série "Cenníky a úhrady" Vám predstavíme základné možnosti evidencie platieb pacientov v programoch ADAM. V ďalších článkoch Vás uvedenie hlbšie do jednotlivých častí problematiky. Ako a prečo je výhodné evidovať platby v programe? 

 

Zavedenie povinného používania elektronickej evidencie platieb pacienta, či už v minulosti cez elektronické registračné pokladne alebo v súčasnosti prepojením so systémom eKasa, prinieslo do ambulantnej práce novú agendu. Okrem toho, že je potrebné nahrať výkony pre zúčtovanie do ZP, je niekde potrebné nahrať položky, za ktoré pacient dopláca spolu s účtovanou sumou.
 

Existuje viacej možností riešenia

Na prvý pohľad sa zdá najvhodnejšie nekomplikovať si prácu v ambulantnom programe s cenníkmi a problematiku platieb riešiť oddelene, či už cez virtuálnu alebo tlačidlovú eKasu. V prípade virtuálnej registračnej pokladne Vás to ani nič nestojí. Výhodné je to naozaj iba na prvý pohľad a iba v špecifických prípadoch, ktoré sú presnejšie rozvedené v článku eKasa - zorientujte sa v problematike. Každé ošetrenie s platbou pacienta musíte totiž spracovať dvakrát - raz ako výkon do programu, druhýkrát ako položku do pokladne. Najmä v prípade stomatologických ambulancií Vás tento prístup oberie o drahocenný čas.

Oveľa efektívnejšie je na začiatku niečo zainvestovať. Čas na založenie alebo vypočítanie cenníka v programe a financie na nákup eKasy a jej integráciu s ADAMom. V takejto konfigurácii potom výpočet spoluúčasti alebo úhrady pacienta prebieha plynule s vykazovaním, pokladničný doklad sa vytlačí automaticky a navyše získate aj zákonom stále vyžadovaný rovnopis pre pacienta (podľa  §79 ods. 1 písm. u) zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch ZS).

 

Komplexné riešenie so zavedením cenníka do programu a prepojením s eKasou

Ak by ste mali v programe zavedený cenník a program prepojený s eKasou, zbavili by ste sa práce s ručným nahrávaním položiek do pokladne. Súčasťou vykazovania výkonov pre ZP by sa stalo aj nahrávanie výkonov z cenníka s nahrávaním platby, alebo výpočtom doplatku a automatické generovanie položiek do pokladničného dokladu. Potom stačí spustiť tlač a technika bude pracovať za Vás:

  • eKasa vytlačí bloček a odošle údaje do systému Finančnej správy
  • tlačiareň vytlačí rovnopis ako prílohu k dokladu
  • program zaeviduje zaúčtované a uhradené platby pacienta

 

Okrem toho, že výrazne ušetríte čas a splníte všetky zákonné povinnosti, získate aj:

  • tlačové výstupy s prehľadmi o zaúčtovaných platbách, neuhradených platbách, stornovaných dokladoch, štruktúrované prehľady podľa pokladničného miesta (ambulancie) a pokladníka
  • možnosť vystavenia zberného dokladu pre svojho účtovníka
  • podklad pre štatistický výkaz E (MZ SR) 2-01 (Ročný výkaz o ekonomike organizácií v zdravotníctve) k údajom o tržbách od obyvateľstva za sledované obdobie
  • možnosť odložiť platbu pacienta vo vybraných situáciách na budúcu návštevu, program Vám pri nej pripomenie, že pacient má voči Vám neuhradený záväzok

 

Jednoduché riešenie s používaním cenníka v programe bez prepojenia s eKasou

Ak aj nechcete investovať do novej pokladne, stojí za to zvážiť možnosť zavedenia cenníka, aby ste mohli pacientom vydávať rovnopisy potvrdenia o rozsahu poskytnutej zdravotnej starostlivosti. Efektivita zavedeného cenníka sa prejaví aj v tomto prípade. Prostredie programu sa dá nastaviť tak, že pri vykazovaní výkonov z cenníka bude program tlačiť prílohu s rozpisom položiek spĺňajúcu požiadavky na rovnopis, napriek tomu že sa bloček tlačí mimo programu. Aj pri tomto spôsobe práce získate vyššie uvedené tlačové výstupy a pre svojho účtovníka možnosť vystavenia zberných dokladov a podklad pre štatistický výkaz. Nevýhodou tohoto prístupu zostane nutnosť ešte raz zadať do eKasy účtované položky.

 

Cenník ako základ evidencie platieb

Či už pristúpite ku komplexnému riešeniu, alebo sa rozhodnete pre jednoduché riešenie, musíte mať v programe zavedený cenník výkonov. Tento článok je prvý zo série článkov, ktoré Vám priblížia problematiku evidencie platieb a cenníkov. Predstavia Vám existujúce možnosti programu pri zavádzaní a používaní cenníkov a umožnia pochopiť rozdiely medzi nimi.

V ďalších článkoch, ktoré budeme postupne zverejňovať, sa dozviete:

ako si môžete svojpomocne nahrať Váš externý (papierový) cenník výkonov do programu,

ako si môžete, v spolupráci s Vašou účtovníčkou, komplexne vypracovať kalkulovaný cenník z nákladov Vášho zariadenia, v prípade, že ešte nemáte žiaden cenník alebo potrebujete nahradiť doterajší,

o spoločných postupoch pri vytváraní cenníka stomatologických výkonov. Oba cenníky, externý aj kalkulovaný, podporujú špecifické nastavenia výkonov, ktoré zabezpečia spoľahlivý automatický výpočet doplatkov pacienta za ošetrenie pri používaní cenníka vo vykazovaní,

ako sa majú vykazovať výkony z cenníka tak, aby boli zúčtované do ZP a zároveň vytvorili pokladničný doklad s doplatkami pacienta.

 

 

Ako ďalej? Tému rozvíjajú ďalšie články série

 

Súvisiace články
Chráňte svoje údaje šifrovaním
Chráňte svoje údaje šifrovaním

Čo všetko sa môže stať, keď stratíte USB kľúč so zálohami dát z programu, ...

ezdravie - prvý krok k bezpapierovej ambulancii
ezdravie - prvý krok k bezpapierovej ambulancii

V roku 2018 bolo ezdravie systémom, ktorý Vám pridal povinnosti, ale reálne ...