CompuGroup Medical
Synchronizing Healthcare

Spájame svet zdravotníctva. Naše programy a komunikačné riešenia pomáhajú lekárom, stomatológom, sieťam zdravotníckych zariadení a ďalším poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v organizácii ich práce, diagnostikovaní i liečbe.  

ADAM Doktor
ADAM Stomatológ
Novinky a informácie

Záloha dát v systéme ADAM 3.0

20. decembra 2020 | Richard Rusnák
Záloha dát v systéme ADAM 3.0

Ambulantný informačný systém ADAM 3.0 je určený lekárom a sestrám, aby mohli denne zaznamenávať údaje o pacientoch a ich vyšetreniach. Okrem toho umožňuje aj komunikáciu so zdravotnými poisťovňami, laboratóriami a modul ezdravie komunikuje s národným zdravotníckym informačným systémom. Všetky tieto dáta sú pre Vás veľmi dôležité, a preto je potrebné ich chrániť a bezpečne ukladať, tak aby bola zabezpečená ich integrita v prípade poruchy. Z tohto dôvodu má ADAM 3.0 integrovanú funkciu zálohovania.

 

Dôležitosť zálohovania

V prípade zlyhania systému sa najskôr ponúknu samoobnoviteľné funkcie, údržba alebo rekonštrukcia databáz. Tieto dokážu opraviť väčšinu malých zlyhaní. Ak ani toto nepomôže k obnove a integrite dát, musíte pristúpiť k obnove systému zo zálohy. Zlyhať môže fyzicky nejaká súčasť počítača, poškodiť sa operačný systém, systém ukladania súborov, samotné databázy programu alebo systém môže napadnúť vírus. V prípade fyzického poškodenia súčasti, súborového systému počítača alebo po napadnutí vírusom vám nepomôže ani údržba a rekonštrukcia databáz. Tu pomôže len pravidelné zálohovanie, na ktoré Vás program automaticky upozorňuje, ak ho neurobíte dlhšie ako 7 dni. Toto upozornenie neignorujte a vykonajte zálohu čo najskôr po jeho zobrazení.

Pozn: Parametre zálohovania a upozorňovania je možné meniť v menu Systém → Prostredie.

Zálohu je potrebné vytvárať na externý disk mimo PC. Môže sa jednať o USB kľúč, USB disk, sieťový disk, CD/DVD alebo iné externé médium (osobné dátové úložiská).  Ďalej ich budeme nazývať zálohovacie médium.

Pozn.: V prípade, že budete ukladať zálohu na PC, v ktorom pracujete, môžete o tieto dáta prísť, v prípade technickej poruchy počítača, disku alebo súborového systému. Následne už sa k týmto dátam nebudete vedieť dostať!

Záloha  umožňuje odložiť kópie súborov na zálohovacom médiu v úspornej forme na bezpečné miesto  a v prípade zlyhania systému obnoviť pôvodný stav. Preto je vhodné zálohu robiť čo najčastejšie, hlavne po každej práci v programe.

 

Uchovávanie záloh

Z bezpečnostného hľadiska je žiaduce uchovávať viac ako len jednu poslednú zálohu. Zriedkavo sa môže  stať, že v databázach vznikne chyba, ktorú si všimnete až po niekoľkých dňoch. V tomto prípade môže byť užitočné mať zálohu aj z dní pred vznikom chyby. Ideálne je používať na zálohovanie viac zálohovacích médií.

Odporúčame nasledovnú schému (sú potrebné tri zálohovacie médiá):

 • prvé médium  - denné zálohy
 • druhé médium - týždňové zálohy
 • tretie médium - mesačné zálohy

Zálohovacie média sa Vám po nejakej dobe zaplnia. V tomto prípade máte tri možnosti:

 1. odložiť si zálohovacie médium a kúpiť nové (odporúčame pre mesačné zálohy)
 2. zálohovacie médium (v prípade prepisovateľných) napáliť/nakopírovať na DVD/Blue ray, externý disk a z pôvodného disku vymazať všetko okrem poslednej zálohy a použiť znova
 3. z pôvodného disku vymazať všetko okrem posledných 3 záloh a použiť znova - toto je najmenej bezpečný spôsob zálohovania

 

Uchovávanie záložných médií

Média, ktoré používate na zálohovanie, je treba uchovávať na bezpečnom mieste. Má to dva dôvody.

 1. Zabezpečiť ich životnosť uložením na miestach, kde nie sú vystavené vysokým teplotám, elektromagnetickému žiareniu, vlhkosti a podobne.
 2. Zabrániť prístupu neoprávnených osôb k nim, aby nehrozil únik a zneužitie údajov uložených v zálohe. Záloha obsahuje úplné údaje, a aj keď je zabezpečená heslom, existuje riziko jeho prelomenia.

 

Zabezpečenie záloh

Program umožňuje nastaviť heslo pre zálohovanie. Toto heslo sa  zadáva raz v systéme ADAM, menu Správca → Úrovne zabezpečenia → Heslo pre zálohu (musíte ho uviesť dvakrát pre kontrolu). Túto funkčnosť odporúčame využiť. Znížite tým riziko, že ak sa niekto dostane neoprávnene k Vašim záložným súborom, bude vedieť použiť Vaše dáta. Zabezpečenie je pripravené tak, že zálohovanie môže spúšťať aj poverený človek (sestra) bez toho, aby poznal heslo, to je viditeľné len pre Správcu programu.

 

Kedy zálohovať

Zálohujeme vždy všetky dáta na zálohovacie médium.

 • Denne - po ukončení práce v programe na zálohovacie médium denné zálohy
 • Týždenne - po ukončení prác so systémom v danom týždni na zálohovacie médium týždňové zálohy
 • Mesačne - po odoslaní mesačných dávok do poisťovne na zálohovacie médium mesačné zálohy

 

Postup ako zálohovať čítajte na CGM Svete.

Súvisiace články
Chráňte svoje údaje šifrovaním
Chráňte svoje údaje šifrovaním

Čo všetko sa môže stať, keď stratíte USB kľúč so zálohami dát z programu, ...

ezdravie - prvý krok k bezpapierovej ambulancii
ezdravie - prvý krok k bezpapierovej ambulancii

V roku 2018 bolo ezdravie systémom, ktorý Vám pridal povinnosti, ale reálne ...