CompuGroup Medical
Synchronizing Healthcare

Spájame svet zdravotníctva. Naše programy a komunikačné riešenia pomáhajú lekárom, stomatológom, sieťam zdravotníckych zariadení a ďalším poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v organizácii ich práce, diagnostikovaní i liečbe.  

ADAM Doktor
ADAM Stomatológ
Novinky a informácie

eKasa - zorientujte sa v problematike

26. novembra 2020 | Richard Rusnák
eKasa - zorientujte sa v problematike

Článok stručne predstaví technické možnosti elektronickej evidencie tržieb s ich výhodami a nevýhodami. Ďalej poskytne jednoduchý návod ako zistiť, ktoré riešenie je vhodné práve pre Vás.

 

Aké sú možnosti pre evidenciu tržieb od 1.7.2019?

Zákon 368/2018 Z.z. upravuje od 1.7.2019 možnosti pre evidenciu tržieb nasledovne:

  1. Virtuálna registračná pokladnica (VRP) predstavuje najlacnejšie riešenie. Pre jej používanie Vám stačí registrácia na Finančnej správe SR. Pristupovať k nej môžete cez počítač s internetovým prehliadačom alebo aplikáciu v mobilnom zariadení. Používanie vyžaduje tlačiareň, na ktorej vytlačíte pokladničný doklad, ktorá ale môže byť obyčajná. Obsah dokladu si musíte zostaviť v prehliadači, alebo aplikácii. Je preto vhodná len pre zariadenia s malým počtom dokladov a s jednoduchým cenníkom. Nie je použiteľná pri výpadku internetového pripojenia.
  2. On-line registračná pokladnica (ORP) - pokladnica ekasa klient. Ide o technické zariadenie, ktoré je špecializované na evidenciu tržieb a tvorbu dokladov. Môže mať dve prevedenia.
    • On-line registračná pokladnica so samostatným ovládaním buď klávesnicou alebo dotykovým displejom. Súčasťou zariadenia je vstavaná fiškálna tlačiareň, alebo sa zariadenie spojí so samostatnou fiškálnou tlačiarňou. Zariadenie zvyčajne nevie komunikovať s ambulantným softvérom, preto je potrebné obsah bločku zostaviť priamo ovládaním na zariadení. Oproti VRP má výhodu, že pri výpadku internetového pripojenia sa údaj o prijatej tržbe uloží do chráneného dátového úložiska (CHDÚ) a po obnovení pripojenia sa údaje odošlú dodatočne Finančnej správe SR.
    • On-line registračná pokladnica - fiškálna tlačiareň. Zariadenie zabezpečí komunikáciu s Finančnou správou SR a vytvorenie pokladničného dokladu. Obsah dokladu pripraví Váš ambulantný systém. Zariadenie je tiež vybavené CHDÚ pre prekrytie krátkodobých výpadkov pripojenia. Je  vhodná pre zariadenia s veľkým počtom dokladov alebo s komplikovaným cenníkom, ako majú napríklad stomatológovia.

Bez ohľadu na to, aké riešenie si vyberiete, všetky vyžadujú pripojenie na internet a pred ich aktiváciou sa musíte zaregistrovať na Finančnej správe SR a získať od nej prístupové údaje. Viac informácií k téme nájdete tu https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/ekasa/podnikatel-ekasa .

 

Podľa čoho si máte vybrať vhodný režim evidencie tržieb?

Pred výberom spôsobu evidencie tržieb si položte nasledovných 5 otázok. Podľa odpovedí na ne zistíte, ktorý režim je pre Vás najvhodnejší:

OtázkaOdpoveď je ÁNOOdpoveď je NIE
Má pracovník zodpovedný za výber tržieb  k dispozícii počítač ?pokračujte ďalšou otázkouekasa so samostatným ovládaním
Má pracovník zodpovedný za výber tržieb k dispozícii program ADAM 3.0 ?pokračujte ďalšou otázkouvirtuálna registračná pokladnica
Vystavujete málo pokladničných dokladov (cca. 5 denne) ?pokračujte ďalšou otázkoufiškálna tlačiareň ekasa
Váš Cenník je jednoduchý (cca. 20 položiek), bez dopočítavania doplatku podľa úhrady ZP ?pokračujte ďalšou otázkoufiškálna tlačiareň ekasa
Nevadí Vám nutnosť opakovanie sa prihlásiť pred každým vystavením dokladu cez VRP ?virtuálna registračná pokladnicafiškálna tlačiareň ekasa

 

Akú máte možnosť výberu eKasy?

V prípade, ak plánujete používať ekasu so samostatným ovládaním, je Váš výber neobmedzený. Tieto zariadenia zvyčajne nemajú možnosť komunikovať s inými programami. Všetky činnosti spojené s vytvorením dokladu budete musieť realizovať prostredníctvom klávesnice alebo dotykového displeja eKasy.

Ak plánujete používať fiškálnu tlačiareň eKasa a teda využiť možnosť prípravy obsahu dokladu programom ADAM 3.0, musí mať táto tlačiareň zapracovanú technickú podporu v našom programe. Zároveń v programe musí byť zavedený Váš aktuálny cenník a musíte si zakúpiť príslušný nadstavbový modul pre komunikáciu s pokladnicou. Pre získanie informácií o aktuálne podporovaných výrobcoch a modeloch pokladníc eKasa kontaktujte naše obchodné oddelenie (info.adam@cgm.com).

Súvisiace články
Chráňte svoje údaje šifrovaním
Chráňte svoje údaje šifrovaním

Čo všetko sa môže stať, keď stratíte USB kľúč so zálohami dát z programu, ...

ezdravie - prvý krok k bezpapierovej ambulancii
ezdravie - prvý krok k bezpapierovej ambulancii

V roku 2018 bolo ezdravie systémom, ktorý Vám pridal povinnosti, ale reálne ...