CompuGroup Medical
Synchronizing Healthcare

Spájame svet zdravotníctva. Naše programy a komunikačné riešenia pomáhajú lekárom, stomatológom, sieťam zdravotníckych zariadení a ďalším poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v organizácii ich práce, diagnostikovaní i liečbe.  

ADAM Doktor
ADAM Stomatológ
Novinky a informácie

CGM pomáha zvládnuť druhú vlnu pandémie

16. decembra 2020 | Richard Rusnák
CGM pomáha zvládnuť druhú vlnu pandémie

Zásadným opatrením proti šíreniu koronavírusu je testovanie. Do 30.9.2020 sa na Slovensku vykonalo viac ako 467.000 testov. S každým jedným testom je spojená aj časovo náročná administratíva: vyplnenie dotazníka, posúdenie odpovedí, triage, naplánovanie odberu, oznámenie výsledku. Aj malé časové úspory a zlepšenie procesu spracovania jedného testu sa pri tomto počte znásobia a budú významným prínosom. Zareagovali sme na výzvu Ministerstva zdravotníctva SR a prispeli svojou časťou. Prečítajte si o novej Žiadanke na vyšetrenie na COVID-19 dostupnej v ambulantných  programoch ADAM 3.0 od verzií 4.56.

 

Výzva z MZ SR
 

V polovici leta nás, spolu s ďalšími významnými dodávateľmi ambulantných informačných systémov, pozvali na Ministerstvo zdravotníctva SR. Predstavili nám rozhranie pre novú Žiadanku na vyšetrenie na COVID-19 a požiadali nás, aby sme  si myšlienku osvojili a implementovali ju do našich AIS. Implementácia bola dobrovoľná. Po posúdení pre a proti sme sa rozhodli, že sa do projektu zapojíme. Zároveň sme vo Vašom mene vzniesli požiadavku, aby bol vytvorený výkon za vystavenie takejto Žiadanky a aby ho zdravotné poisťovne začali hradiť. Čo sme sľúbili, to sme dodržali. V najnovších verziách je elektronická Žiadanka dostupná v programoch ADAM 3.0 Praktik, pre praktických lekárov a ADAM 3.0 Doktor pre nemocnice, pre odberové jednotky, resp. vyšetrenia vlastných zamestnancov. Žiadanka je dostupná  len pri platnej licencii na ezdravie.

 


Aký proces je za vykonaním jedného testu?

Záujemca o vykonanie testu na COVID-19 si najskôr musí vyplniť dotazník na webovej stránke korona.gov.sk. To môže byť prekážkou pre starších ľudí, alebo ľudí bez prístupu k internetu. Následne bude čakať na telefonát od operátora, ktorý odpovede potvrdí a vykoná tzv. triage: zaradenie pacienta do jednej z rizikových skupín. Ak sa test bude vykonávať, pacient dostane pridelený kód COVID-19-PASS a termín na konkrétnom odberovom mieste. Po odbere musí pacient čakať na informáciu o stave testu. Medializované boli aj prípady, keď sa pacienti museli dopátrať sami, kto im negatívny výsledok potvrdí.

 

Čo sa zlepší používaním žiadanky priamo v programe ADAM?
 

Časť pacientov, ktorí majú povinnosť sa otestovať, alebo tí, ktorí túto povinnosť nemajú, ale nie sú si istí svojím zdravotným stavom bude telefonicky kontaktovať svojho všeobecného lekára. Namiesto vysvetľovania, na ktorej stránke majú vyplniť dotazník, alebo vypisovania papierovej žiadanky pre RÚVZ, môžete rovno v programe začať vypĺňať formulár žiadanky. Časť údajov, ktoré už máte v programe evidované, bude do formulára doplnená (identifikačné údaje, adresy, kontakty, očkovanie, lieky).

Po odoslaní žiadanky, pretože ste ako lekár viedli anamnestický rozhovor správne a takto vyplnené údaje majú väčšiu váhu, už nebude potrebná verifikácia operátorom. Vykonali ste triage, skrátili čas spracovania a hneď v odpovedi dostanete COVID-19-PASS, ktorý môžete nadiktovať pacientovi. Pacientovi, na zadané kontaktné údaje, príde informácia  o pridelenom termíne a odberovom mieste najbližšom miestu jeho pobytu počas karantény.

Po odoslaní žiadanky budete mať možnosť kedykoľvek jedným klikom zistiť výsledok testovania. Pacient Vám teda môže v dohodnutom termíne znova zavolať, a Vy mu môžete výsledok oznámiť. Výsledok testu môžete preniesť jedným klikom do dekurzu a vytvoriť tak záznam v zdravotnej dokumentácii pacienta. Celú agendu môže s Vašim poverením obslúžiť aj zdravotná sestra.

 


Kto čo získa?

  • Pacientovi sa skráti čas na získanie termínu testovania. Elektronická žiadanka by mala byť spracovaná, do 24 hodín a pacient v tomto intervale aj informovaný o mieste a čase odberu.
  • Pacient už nebude zaťažovaný  validačným telefonátom, Negatívny výsledok vie zistiť od Vás.
  • RÚVZ resp. NCZI ušetria čas operátorov, ktorí robia triage, budú sa môcť venovať iným prípadom.
  • Vy budete mať prehľad, ktorí Vaši pacienti boli testovaní a s akým výsledkom.
  • Zbavíte sa povinnosti zasielať oskenované žiadanky na vyšetrenie RÚVZ (metodika nebola jednotná).

 


"Veríme, že napriek tomu, že zdravotné poisťovne zatiaľ vytvorenie elektronickej Žiadanky na vyšetrenie na COVID-19 nehradia, sa väčšina z Vás do jej používania zapojí."

 

 

Súvisiace články
Chráňte svoje údaje šifrovaním
Chráňte svoje údaje šifrovaním

Čo všetko sa môže stať, keď stratíte USB kľúč so zálohami dát z programu, ...

ezdravie - prvý krok k bezpapierovej ambulancii
ezdravie - prvý krok k bezpapierovej ambulancii

V roku 2018 bolo ezdravie systémom, ktorý Vám pridal povinnosti, ale reálne ...