CompuGroup Medical
Synchronizing Healthcare

Spájame svet zdravotníctva. Naše programy a komunikačné riešenia pomáhajú lekárom, stomatológom, sieťam zdravotníckych zariadení a ďalším poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v organizácii ich práce, diagnostikovaní i liečbe.  

ADAM Doktor
ADAM Stomatológ
Novinky a informácie

Ako fungujú správy o vyšetrení v systéme ezdravie?

10. septembra 2020 | Richard Rusnák
Ako fungujú správy o vyšetrení v systéme ezdravie?

Aktuálne vydania programov Adam Vám pripomínajú prepnutie na verzie 5 služieb domény eVyšetrenie. Prečo je to potrebné, čo je skryté v pozadí, aké výhody to prinesie Vám a Vašim kolegom?

 

Verzie 3 - začíname

Tvorcovia ezdravia začínali na začiatku s ideou, že všeobecní lekári do pol roka od spustenia ezdravia vyplnia pacientske sumáre pre všetkých svojich pacientov. Tomuto bol prispôsobený aj návrh zápisových služieb. Osobitne sa mala vytvárať evidencia správ o vyšetrení a osobitne vytvárať pacientsky sumár. Táto idea sa stretla s negatívnou odozvou u všeobecných lekárov a my sme ju tiež pripomienkovali ako nevhodnú. Napriek tomu sa ezdravie rozbehlo v tejto konfigurácii.

Výsledkom bolo, že správy o vyšetrení sa začali postupne vytvárať, ale pacientske sumáre zostali zväčša nevyplnené. Pritom koncept prístupu je nastavený tak, že údaje z pacientskeho sumára má vidieť každý ošetrujúci lekár, ale správy o vyšetrení iba kapitujúci všeobecný lekár, resp. ošetrujúci lekár so súhlasom pacienta. Súhlas pacienta však prvé dva roky fungovania ezdravia nebolo možné reálne získať. Všetci špecialisti tak boli do začiatku roku 2020 prakticky odrezaní od informácií o vyšetreniach zapísaných v systéme ezdravie.

Okrem toho, služby verzie 3 neumožňovali zmazanie ani zneplatnenie správy o vyšetrení. Ak ste teda omylom zapísali niečo zle, alebo na účet iného pacienta, takáto správa je dostupná v pôvodnom stave doteraz.

 

 

Verzie 5 - vytváranie pacientskeho sumára na pozadí

Verzie 5 služieb správ o vyšetrení reagujú na nedostatky predošlých verzií. V prvom rade si tvorcovia nakoniec osvojili myšlienku, že vytvoriť záznam do pacientskeho sumáru by mal ten zdravotnícky pracovník, ktorý sledovanú skutočnosť vyšetril resp. vykonal. To, aká aktívna zdravotná pomôcka bola implantovaná, vie najlepšie popísať operatér, ak bola pacientovi diagnostikovaná alergia, vyšetril ju alergológ, predpokladaný termín pôrodu určil gynekológ.

Verzie 5 služieb umožňujú automaticky vytvárať záznamy v pacientskom sumári spolu s odoslaním správy o vyšetrení, ak sú vybrané klinické údaje zapísané správne v špeciálne pripravených sekciách mimo textového zápisu z vyšetrenia (dekurzu).

Vypĺňanie týchto sekcií nie je povinné, ale ak je pri vyšetrení zistený niektorý zo sledovaných klinických údajov, mali by ste ho zapísať do príslušnej sekcie. Len takto sprístupníte tak dôležité údaje všetkým Vašim kolegom a aj záchranárom.

Na rozdiel od obmedzeného prístupu k záznamom z vyšetrenia sú zápisy v pacientskom sumári prístupné aj bez súhlasu pacienta. O tom, ktoré údaje pre aké odbornosti je možné zapisovať, sa viac dozviete v návode k programu ADAM 3.0.

Zároveň bolo pridané rozdelenie diagnóz na život ovplyvňujúce a ostatné. O zvolenom názve kategórie možno polemizovať, dôležité však je, čo sa deje na pozadí. Všetky život ovplyvňujúce diagnózy (v našom programe sú označené výkričníkom), ktoré  zadáte v položke diagnostický záver, sa pri odosielaní správy automaticky zapíšu aj do pacientskeho sumára. Znova tak pomáhate Vašim kolegom, ktorí neskôr budú mať tieto údaje dostupné. V rámci diagnostického záveru môžete uviesť aj viac ako jednu diagnózu. Je na Vašom zvážení, či vyplníte do záveru aj vážne trvalé ochorenia, ktoré sú u pacienta známe.

 

Verzie 5 - ďalšie vylepšenia

Celý obsah lekárskej správy je viditeľný pacientovi po prihlásení do elektronickej zdravotnej knižky občana. Sú ale situácie, kedy ošetrujúci lekár potrebuje podať inému lekárovi informácie tak, aby ich pacient nevidel. Táto požiadavka je tiež pokrytá vo verziách 5 správ o vyšetrení formou internej poznámky.

Verzie 5 prinášajú aj možnosť zneplatnenia chybných správ. Stornovať je možné len správy zapísané vo verziách 5.

Nakoniec by som rád zmienil vizuálnu zmenu, verzie 5 umožňujú zápis formátovaného textu. Ak niečo vo Vašej  správe zvýrazníte hrubo, farebne, iným typom písma alebo použijete ďalšie povolené výrazové prostriedky, čitateľ správy ich uvidí tiež.

 

Verzie 6 - čo Vás čaká v tomto roku?

Pre rok 2020 sú už pripravené verzie 6 služieb správ o vyšetrení. Neprinášajú také intenzívne zmeny ako predošlé verzie. Riešia hlavne dôležitú funkciu tzv. reštrikčných záznamov, ktorú žiadali psychiatri a iné odbornosti pracujúce s citlivými údajmi. Správu o vyšetrení bude možné označiť ako reštrikčnú, t.j. prístup k nej bude štandardne zablokovaný. Záujemca o prečítanie tejto správy bude musieť uviesť niektorý z taxatívne vymenovaných dôvodov a každé prečítanie tejto správy bude logované a teda kontrolovateľné.

Aj tieto možnosti sa samozrejme objavia v programoch ADAM 3.0

 

Zmeny verzií služieb v programoch ADAM 3.0

Pokiaľ sú zmeny medzi jednotlivými verziami služieb malé a plynulé, resp. iba technického charakteru, na nové verzie služieb programy ADAM 3.0 prechádzajú postupne, bez možnosti výberu, tak ako si preberáte jednotlivé aktualizácie. To je prípad eReceptu, pri ktorom už používate verzie 4, pričom sme začínali s verziami 1 Bezpečných liekov online.

Ak je však rozdiel medzi verziami výrazný a vyžaduje si aj úpravu zaužívaného spôsobu práce, zvolíme možnosť postupného prechodu na nové verzie podľa voľby používateľa programu. To bol prípad prechodu od verzií 3 k verziám 5 pri správach o vyšetrení. Prechodné obdobie však nemôže trvať neobmedzený čas, staré služby postupne prevádzkovateľ ezdravia vypína. Nie je vhodné čakať s prechodom až na posledný možný termín, teraz máte možnosť sa bez stresu oboznámiť s novými funkciami a postupne prejsť na ich pravidelné používanie.

Súvisiace články
Chráňte svoje údaje šifrovaním
Chráňte svoje údaje šifrovaním

Čo všetko sa môže stať, keď stratíte USB kľúč so zálohami dát z programu, ...

ezdravie - prvý krok k bezpapierovej ambulancii
ezdravie - prvý krok k bezpapierovej ambulancii

V roku 2018 bolo ezdravie systémom, ktorý Vám pridal povinnosti, ale reálne ...