CompuGroup Medical
Synchronizing Healthcare

Spájame svet zdravotníctva. Naše programy a komunikačné riešenia pomáhajú lekárom, stomatológom, sieťam zdravotníckych zariadení a ďalším poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v organizácii ich práce, diagnostikovaní i liečbe.  

ADAM Doktor
ADAM Stomatológ
Novinky a informácie

Zapojte sa do elektronickej komunikácie s Vaším laboratóriom

16. novembra 2020 | Richard Rusnák
Zapojte sa do elektronickej komunikácie s Vaším laboratóriom

Čo Vám môže priniesť, elektronická komunikácia s laboratóriom a prečo by ste s ňou mali začať?

 

Elektronická komunikácia nie je strašiak

S elektronickou komunikáciou máte už všetci nejakú skúsenosť. Aj samotné odosielanie dávok do zdravotných poisťovní patrí do tejto oblasti, aj keď nie všetky poisťovne poskytujú také služby, aby prebiehalo bez potreby nahrávať dávky ručne na portál. Okrem toho väčšina z Vás už dlho odosiela elektronické recepty, overuje poistencov službami poisťovní alebo zapisuje správy o vyšetrení do ezdravia.

Niektoré elektronické služby sa používajú pohodlne iné menej, s tým máte tiež vlastné skúsenosti. Pohodlnosť ich používania závisí najmä od návrhu rozhrania elektronických služieb, ich zapracovania do programu a rýchlosti komunikačného kanála.

V prípade komunikácie s dodávateľmi laboratórnych a zobrazovacích vyšetrení (poskytujú popisy nálezov, nie samotné snímky) sú všetky predpoklady na pohodlnú výmenu dát splnené. Používa sa veľmi podobné rozhranie ako to, ktoré sa stalo v Českej republike národným štandardom, kanály poskytované jednotlivými poskytovateľmi sú dostatočne rýchle a na zapracovaní funkčnosti sme si dali záležať.

 

Čo môžete získať elektronickým prijímaním výsledkov?

Po pristúpení na elektronický príjem výsledkov získate predovšetkým poriadok v zdravotnej dokumentácii. Všetky prijaté výsledky sú zapísané v zdravotnej dokumentácii príslušného pacienta a sú radené chronologicky. Nemôže sa stať, že sa Vám výsledkový list vytratí zo zdravotnej karty alebo sa pomieša časová následnosť výsledkov. To ale nie je všetko, pripájajú sa aj ďalšie výhody:

 

 • Výsledky sú k dispozícii hneď, ako ich laboratórium verifikuje a uvoľní. Vo väčšine prípadov ešte v deň odberu.
 • Akonáhle sú výsledky v štruktúrovanom (t.j. ďalej spracovateľnom) stave, program ale aj Vy s nimi môže ďalej pracovať:
  • Program zvýrazní hodnoty, ktoré sú mimo fyziologický rozsah pre dané vyšetrenie.
  • Vy môžete jedným pokynom prepísať hodnoty do správy o vyšetrení (dekurzu) a to v úspornej forme, aj so zachovaním zvýraznenia tých, ktoré si zasluhujú pozornosť.
 • Preberanie výsledkov môže mať na starosti zdravotná sestra, Vy už nájdete výsledky priamo v dokumentácii pacienta.
 • Pokiaľ sú jednoznačne zadané rodné čísla, program sám navrhne párovanie výsledkov k Vašim pacientom, resp. je možné spustiť aj automatické párovanie.
 • V prípade, že využívate služby DôveraLab, okrem informácií o existujúcich žiadankách, získate aj výsledky vyšetrení pre tieto žiadanky.

 

Oslovili Vás výhody, ale máte obavy?

V súčasnosti (október 2019) programy ADAM 3.0 prijímajú elektronicky výsledky od 27 poskytovateľov laboratórnych vyšetrení a dvoch poskytovateľov zobrazovacích vyšetrení na celom Slovensku. Tento zoznam sa postupne rozrastá a je pravdepodobné, že medzi nimi bude aj Váš dodávateľ. Naši pracovníci na linke podpory, alebo obchodu Vám na požiadanie poskytnú informácie o spolupracujúcich poskytovateľoch vo Vašom regióne.

Údaje prechádzajú priamo medzi dodávateľom výsledkov a Vami. Bezpečnosť riadi dodávateľ výsledkov nastavením technického štandardu komunikácie. My Vašu komunikáciu nemonitorujeme.

Nastavenie prístupu je veľmi jednoduché, od dodávateľa dostanete prístupové meno a heslo a od nás konfiguračný list pre daného poskytovateľa. Ak sa Vám bude zdať nastavenie v programe zložité, pomôžu Vám kolegovia na linke podpory.

 

Nie je táto komunikácia duplicitná so službou DôveraLab?

Nie, nie je. Služby DôveraLab sú dostupné len pre poistencov ZP Dôvera, náš komunikačný modul funguje pre všetkých pacientov.

Služby DôveraLab sú plne funkčné len v spolupráci s modulom elektronickej komunikácie. Hlavnou funkciou DôveraLab je ešte pred žiadosťou o laboratórne vyšetrenie zistiť, či pacient nemá dostupný výsledok na potrebné vyšetrenie z nedávnej doby, ktorý má ešte vypovedaciu hodnotu. Cieľom tejto služby je redukovať duplicitné vyšetrenia. Ak nemáte aktivovaný modul pre elektronický príjem výsledkov, získate iba informáciu o existujúcej žiadanke na konkrétne vyšetrenie, ale nie jeho výsledok.

 

Čo spraví s komunikáciou rozvoj ezdravia?

Od roku 2021 bude povinné vytváranie elektronických žiadaniek a príjem elektronických výsledkov cez ezdravie. Z hľadiska používateľského rozhrania bude riešenie veľmi podobné nášmu súčasnému, preto môžete využiť náskok a zvykať si na tieto funkcie bez časového tlaku.

Očakávame, že poskytovatelia, ktorí vytvorili privátnu sieť na poskytovanie elektronických výsledkov ju nevypnú, a že v budúcnosti budú výsledky dostupné v oboch kanáloch. V systéme ezdravie pre praktických lekárov a všetkých špecialistov, ktorým dá pacient právo nahliadať do zdravotnej dokumentácie. V privátnej sieti pre Vás ako žiadateľa laboratórneho výsledku.

 

Je možné začať hneď používať aj elektronické žiadanky?

Áno, vytváranie elektronickej žiadanky je v našich programoch dostupné tiež, aj keď v tomto prípade je počet možných príjemcov Vašej žiadanky obmedzený. Iba najväčšie laboratóriá sú schopné prijímať žiadanky na vyšetrenia elektronicky, s niektorými ďalšími sme v komunikácii.

Ak je Váš dodávateľ schopný prijímať elektronické žiadanky, odporúčame Vám začať ich používať už teraz a využiť časovú rezervu na postupný nábeh pred tým, ako bude elektronická žiadanka povinná.

 

Čo môžete získať používaním elektronickej žiadanky?

Zavedenie elektronických žiadaniek si vyžiada niektoré zmeny v postupoch na Vašej ambulancii, ale prinesie Vám aj výhody:

 • Číslo žiadanky poskytuje jednoznačnú identifikáciu, párovanie prijatých výsledkov je plne automatické.
 • Nemusíte sa trápiť s formulármi žiadaniek, krycí list sa tlačí na čistý papier, resp. po dohode s laboratóriom je možné vytlačiť len jednu hromadnú žiadanku.
 • Žiadanky sú uložené v dokumentácii pacienta spolu s výsledkami a tak vidíte, že sa na nejakých výsledkoch ešte pracuje.
 • Pre najčastejšie žiadané skupiny vyšetrení si môžete pripraviť predvolené žiadanky. Vystavenie takejto štandardnej žiadanky je otázkou pár kliknutí.
 • Pre opakované vyšetrenia môžete veľmi rýchlo skopírovať a použiť niektorú z predošlých žiadaniek pacienta.
 • Žiadanku je možné aj uložiť bez odoslania. Môžete si tak už pri odchode pacienta poznačiť, aké vyšetrenia potrebujete pri najbližšom odbere urobiť. Podobne si zdravotná sestra môže pripraviť žiadanky deň dopredu, ak vie, koho má objednaného na odbery.
 • Integrácia so službami DôveraLab je veľmi úzka. Pri pokuse o vystavenie novej žiadanky program automaticky zistí, či pre pacienta už neboli v minulosti robené vyšetrenia z rovnakej skupiny.

 

Páči sa mi to, čo mám urobiť?

Ak chcete začať využívať výhody elektronickej komunikácie, absolvujte nasledovných pár krokov:

 • Spojte sa s nami a zistite dostupnosť prepojenia na Vaše laboratóriá a vhodný mód (iba príjem výsledkov alebo príjem + elektronické žiadanky).
 • Vyžiadajte si od nás a odsúhlaste cenovú ponuku na nákup modulu.
 • Spojte sa s Vaším laboratóriom a vyžiadajte si prístupové údaje.
 • Nakonfigurujte si pripojenie podľa nášho návodu alebo požiadajte našich kolegov na linke podpory, aby Vám pomohli.

A je to, už len čakajte na prvé výsledky z Vášho laboratória, alebo vystavte svoju prvú elektronickú žiadanku.

Súvisiace články
Záloha dát v systéme ADAM 3.0
Záloha dát v systéme ADAM 3.0

Ambulantný informačný systém ADAM 3.0 je určený lekárom a sestrám, aby mohli...

CGM pomáha zvládnuť druhú vlnu pandémie
CGM pomáha zvládnuť druhú vlnu pandémie

Zásadným opatrením proti šíreniu koronavírusu je testovanie. Do 30.9.2020 sa...