CompuGroup Medical
Synchronizing Healthcare

Spájame svet zdravotníctva. Naše programy a komunikačné riešenia pomáhajú lekárom, stomatológom, sieťam zdravotníckych zariadení a ďalším poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v organizácii ich práce, diagnostikovaní i liečbe.  

ADAM Doktor
ADAM Stomatológ
Novinky a informácie

Spolupráca lekára so sestrou

14. decembra 2021 | Judita Zbončáková
Spolupráca lekára so sestrou

Máte pocit, že Vám na pacienta zostáva stále menej času napriek tomu, že pri svojej práci využívate funkčnosť programu Adam v maximálnej miere? Že neustále pribúda viac administratívnej práce súvisiacej s vedením zdravotnej dokumentácie, zúčtovaním do poisťovne, odovzdávaním rôznych štatistických hlásení? 

Ak využijete možnosti sieťovej práce a do tejto práce zapojíte aj sestru, môžete začať efektívne pracovať s programom vo dvojici - zatiaľ čo Vy vyšetrujete pacienta, ona pripraví na "Príjme" k vyšetreniu ďalšieho pacienta a zároveň dokončí agendu už vyšetreného pacienta.
 

Čo označujeme pojmom Príjem?

Príjem v kontexte programov ADAM 3.0 je dynamický zoznam pacientov, ktorí postupne prešli ambulanciou v daný deň. Tento zoznam vytvára sestra a Vy si z neho pacientov preberáte. V rámci neho sa sleduje základný stav návštevy a vybrané údaje súvisiace s návštevou.

Príjem znižuje informačnú záťaž. V kartotéke máte zväčša niekoľko tisíc pacientov. Pri správnom používaní príjmu, sestra vizuálne pracuje len s pacientami, ktorí boli v daný deň v ambulancii a Vy sa môžete sústrediť len na tých, ktorých sestra takýmto spôsobom pripravila a ešte nie sú vyšetrení.

Zároveň rozdeľuje administratívnu záťaž. Údaje, ktoré sestra v príjme zapíše, môžete Vy skontrolovať a hlavne použiť pri tvorbe zdravotnej dokumentácie.

Príjem znižuje chybovosť. Sestra skontroluje údaje s kartou poistenca a priradí Vám na príjem správneho pacienta. Osvedčí sa hlavne pri frekventovaných priezviskách alebo podobných rodných číslach.

Príjem spája funkciu čakárne v priebehu ordinačných hodín a ambulantnej knihy na konci dňa.

 

Sestra na príjme pred vyšetrením

 • Zaraďuje pacientov na príjem - podľa toho, ako prichádzajú pacienti do čakárne. Ak používate na plánovanie Diár, sestra už má pripravený zoznam objednaných pacientov s časom návštevy a zaradenie na príjem prebehne jedným klikom. V opačnom prípade, alebo pri neodkladnej neplánovanej návšteve, sa pacient zaradí výberom z ponuky pacientov alebo načítaním vloženého občianskeho preukazu pacienta (eID) (pri používaní služieb ezdravie).
 • Kontroluje identifikačné údaje pacienta - aktuálny poistný vzťah (prostredníctvom modulu elektronická pobočka); adresu, kontaktné údaje - telefón, e-mail, zamestnanie.
 • Zapisuje:
  • do karty pacienta zmeny v identifikačných údajoch
  • vstupné údaje k vyšetreniu (opis výmenného listu) - odosielajúceho lekára, pri používaní služieb ezdravie aj identifikátor výmenného listu
  • do Biometrie hodnoty aktuálnych meraní tlaku krvi, hmotnosti, výšky pacienta ...
  • Sťahuje aktuálne laboratórne výsledky (modul komunikácia s lab. (výsledky)).
 • Overuje termíny pacienta - preventívnej prehliadky, očkovania, prípadné kontroly u špecialistu.

 

Lekár vo vyšetrení

Pri práci sestry na Príjme efektívne využívate čas pri vyšetrení pacienta tým, že:

 • Rýchlejšie vyberáte na vyšetrenie pacientov z prehľadnej ponuky Dnešní pacienti, ktorá obsahuje len pacientov zaradených na príjem. Ešte pred vstupom pacienta máte informáciu o type vyšetrenia - či sa jedná o kontrolu, akútny stav alebo vstupné vyšetrenie (typ vyšetrenia program automaticky vypíše do záhlavia okna Vyšetrenia podľa vstupných údajov zadaných sestrou a pri vstupnom vyšetrení aj meno odosielajúceho lekára s dátumom odoslania).
 • V editore dekurzu vkladáte aktuálne klinické údaje pacienta zaevidované sestrou, namiesto ich prepisovania; Biometriu cez voľbu v menu Možnosti, laboratórne výsledky cez voľbu v Paneli tlačidiel.
 • Nezaoberáte sa tlačou dokladov a formulárov, ktoré môže vyhotoviť sestra. Ich tlač posuniete na sestru prostredníctvom tlačovej fronty, alebo ak využijete možnosť používania dvoch tlačiarní, môžete rozdeliť tlač formulárov medzi seba a sestru.

Používanie príjmu Vás neobmedzuje ani vo výnimočných situáciách. Pri neprítomnosti sestry viete zaradiť pacienta na príjem priamo v okne Vyšetrenia, a ak vám zavolá pacient priamo, jednoducho si otvoríte jeho kartu mimo príjmu ( Možnosti - Pacient mimo príjmu)

 

Sestra na príjme po vyšetrení

 • vytlačí Vami zadané tlačivá na svojej tlačiarni,
 • prevezme manažovanie Vášho pracovného času tým, že zapíše termín ďalšej návštevy pacienta do diára,
 • zapíše výkaz pre zdravotnú poisťovňu.

 

Čo ešte získate používaním Príjmu

Na konci dňa sestra vidí, ktorý pacient na dnešný termín neprišiel. Týchto pacientov môže kontaktovať priamo z programu, zaslaním e-mailu alebo CGMesky (modul CGMesky). Okrem toho vie v tabuľkovej časti skontrolovať, ktorý pacient nemá zapísané vykazovanie pre ZP.

Príjem je možné rovnakým spôsobom využiť aj pre poskytovanie telekonzultácií, v tomto prípade by išlo o virtuálnu návštevu a niektoré agendy (tlač formulárov) by sa vynechali.

Okrem vyššie popísaných štandardných spôsobov spolupráce lekára a sestry je možné využiť aj niektoré neštandardné postupy, pri ktorých sestra preberie časť Vašej agendy (ktorú by podľa legislatívy mal vykonávať lekár):

 • Sestra môže na Príjme založiť dekurz (Správu o vyšetrení) podľa dohodnutej šablóny, prípadne rovno vložiť anamnézu, či zmeranú biometriu. Vy po prevzatí pacienta text dokončíte, autorizujete a odošlete do ezdravia.
 • Sestra môže z Príjmu vstúpiť do evidencie receptov a po dohode s lekárom pre chronických pacientov pripraviť a uložiť predpisy. Vy zabezpečíte kontrolu a odoslanie elektronicky podpísaného receptu, príp. jeho vytlačenie.

 

Na záver

Na to, aby ste v sieťovej verzii programu mohli využívať funkčnosť príjmu nie sú potrebné špeciálne nastavenia programu.

Stačí sestre zadefinovať vlastné prístupové práva. Tým určíte aký rozsah agendy môže spracovávať a vymedzíte jej prístup do jednotlivých častí programu. Takto zabezpečíte, že sa dostane len do funkcií, ktoré sa jej rozhodnete sprístupniť a Vy nestratíte kontrolu nad jej prácou, hoci budete pracovať na svojom počítači.

Súvisiace články
Tiráž