CompuGroup Medical
Synchronizing Healthcare

Spájame svet zdravotníctva. Naše programy a komunikačné riešenia pomáhajú lekárom, stomatológom, sieťam zdravotníckych zariadení a ďalším poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v organizácii ich práce, diagnostikovaní i liečbe.  

ADAM Doktor
ADAM Stomatológ
Novinky a informácie

Spolupráca lekára so sestrou

14. decembra 2021 | Judita Zbončáková
Spolupráca lekára so sestrou

Máte pocit, že Vám na pacienta zostáva stále menej času napriek tomu, že pri svojej práci využívate funkčnosť programu Adam v maximálnej miere? Že neustále pribúda viac administratívnej práce súvisiacej s vedením zdravotnej dokumentácie, zúčtovaním do poisťovne, odovzdávaním rôznych štatistických hlásení? 

Ak využijete možnosti sieťovej práce a do tejto práce zapojíte aj sestru, môžete začať efektívne pracovať s programom vo dvojici - zatiaľ čo Vy vyšetrujete pacienta, ona pripraví na "Príjme" k vyšetreniu ďalšieho pacienta a zároveň dokončí agendu už vyšetreného pacienta.
 

Čo označujeme pojmom Príjem?

Príjem v kontexte programov ADAM 3.0 je dynamický zoznam pacientov, ktorí postupne prešli ambulanciou v daný deň. Tento zoznam vytvára sestra a Vy si z neho pacientov preberáte. V rámci neho sa sleduje základný stav návštevy a vybrané údaje súvisiace s návštevou.

Príjem znižuje informačnú záťaž. V kartotéke máte zväčša niekoľko tisíc pacientov. Pri správnom používaní príjmu, sestra vizuálne pracuje len s pacientami, ktorí boli v daný deň v ambulancii a Vy sa môžete sústrediť len na tých, ktorých sestra takýmto spôsobom pripravila a ešte nie sú vyšetrení.

Zároveň rozdeľuje administratívnu záťaž. Údaje, ktoré sestra v príjme zapíše, môžete Vy skontrolovať a hlavne použiť pri tvorbe zdravotnej dokumentácie.

Príjem znižuje chybovosť. Sestra skontroluje údaje s kartou poistenca a priradí Vám na príjem správneho pacienta. Osvedčí sa hlavne pri frekventovaných priezviskách alebo podobných rodných číslach.

Príjem spája funkciu čakárne v priebehu ordinačných hodín a ambulantnej knihy na konci dňa.

 

Sestra na príjme pred vyšetrením

 • Zaraďuje pacientov na príjem - podľa toho, ako prichádzajú pacienti do čakárne. Ak používate na plánovanie Diár, sestra už má pripravený zoznam objednaných pacientov s časom návštevy a zaradenie na príjem prebehne jedným klikom. V opačnom prípade, alebo pri neodkladnej neplánovanej návšteve, sa pacient zaradí výberom z ponuky pacientov alebo načítaním vloženého občianskeho preukazu pacienta (eID) (pri používaní služieb ezdravie).
 • Kontroluje identifikačné údaje pacienta - aktuálny poistný vzťah (prostredníctvom modulu elektronická pobočka); adresu, kontaktné údaje - telefón, e-mail, zamestnanie.
 • Zapisuje:
  • do karty pacienta zmeny v identifikačných údajoch
  • vstupné údaje k vyšetreniu (opis výmenného listu) - odosielajúceho lekára, pri používaní služieb ezdravie aj identifikátor výmenného listu
  • do Biometrie hodnoty aktuálnych meraní tlaku krvi, hmotnosti, výšky pacienta ...
  • Sťahuje aktuálne laboratórne výsledky (modul komunikácia s lab. (výsledky)).
 • Overuje termíny pacienta - preventívnej prehliadky, očkovania, prípadné kontroly u špecialistu.

 

Lekár vo vyšetrení

Pri práci sestry na Príjme efektívne využívate čas pri vyšetrení pacienta tým, že:

 • Rýchlejšie vyberáte na vyšetrenie pacientov z prehľadnej ponuky Dnešní pacienti, ktorá obsahuje len pacientov zaradených na príjem. Ešte pred vstupom pacienta máte informáciu o type vyšetrenia - či sa jedná o kontrolu, akútny stav alebo vstupné vyšetrenie (typ vyšetrenia program automaticky vypíše do záhlavia okna Vyšetrenia podľa vstupných údajov zadaných sestrou a pri vstupnom vyšetrení aj meno odosielajúceho lekára s dátumom odoslania).
 • V editore dekurzu vkladáte aktuálne klinické údaje pacienta zaevidované sestrou, namiesto ich prepisovania; Biometriu cez voľbu v menu Možnosti, laboratórne výsledky cez voľbu v Paneli tlačidiel.
 • Nezaoberáte sa tlačou dokladov a formulárov, ktoré môže vyhotoviť sestra. Ich tlač posuniete na sestru prostredníctvom tlačovej fronty, alebo ak využijete možnosť používania dvoch tlačiarní, môžete rozdeliť tlač formulárov medzi seba a sestru.

Používanie príjmu Vás neobmedzuje ani vo výnimočných situáciách. Pri neprítomnosti sestry viete zaradiť pacienta na príjem priamo v okne Vyšetrenia, a ak vám zavolá pacient priamo, jednoducho si otvoríte jeho kartu mimo príjmu ( Možnosti - Pacient mimo príjmu)

 

Sestra na príjme po vyšetrení

 • vytlačí Vami zadané tlačivá na svojej tlačiarni,
 • prevezme manažovanie Vášho pracovného času tým, že zapíše termín ďalšej návštevy pacienta do diára,
 • zapíše výkaz pre zdravotnú poisťovňu.

 

Čo ešte získate používaním Príjmu

Na konci dňa sestra vidí, ktorý pacient na dnešný termín neprišiel. Týchto pacientov môže kontaktovať priamo z programu, zaslaním e-mailu alebo CGMesky (modul CGMesky). Okrem toho vie v tabuľkovej časti skontrolovať, ktorý pacient nemá zapísané vykazovanie pre ZP.

Príjem je možné rovnakým spôsobom využiť aj pre poskytovanie telekonzultácií, v tomto prípade by išlo o virtuálnu návštevu a niektoré agendy (tlač formulárov) by sa vynechali.

Okrem vyššie popísaných štandardných spôsobov spolupráce lekára a sestry je možné využiť aj niektoré neštandardné postupy, pri ktorých sestra preberie časť Vašej agendy (ktorú by podľa legislatívy mal vykonávať lekár):

 • Sestra môže na Príjme založiť dekurz (Správu o vyšetrení) podľa dohodnutej šablóny, prípadne rovno vložiť anamnézu, či zmeranú biometriu. Vy po prevzatí pacienta text dokončíte, autorizujete a odošlete do ezdravia.
 • Sestra môže z Príjmu vstúpiť do evidencie receptov a po dohode s lekárom pre chronických pacientov pripraviť a uložiť predpisy. Vy zabezpečíte kontrolu a odoslanie elektronicky podpísaného receptu, príp. jeho vytlačenie.

 

Na záver

Na to, aby ste v sieťovej verzii programu mohli využívať funkčnosť príjmu nie sú potrebné špeciálne nastavenia programu.

Stačí sestre zadefinovať vlastné prístupové práva. Tým určíte aký rozsah agendy môže spracovávať a vymedzíte jej prístup do jednotlivých častí programu. Takto zabezpečíte, že sa dostane len do funkcií, ktoré sa jej rozhodnete sprístupniť a Vy nestratíte kontrolu nad jej prácou, hoci budete pracovať na svojom počítači.

Súvisiace články
Chráňte svoje údaje šifrovaním
Chráňte svoje údaje šifrovaním

Čo všetko sa môže stať, keď stratíte USB kľúč so zálohami dát z programu, ...

ezdravie - prvý krok k bezpapierovej ambulancii
ezdravie - prvý krok k bezpapierovej ambulancii

V roku 2018 bolo ezdravie systémom, ktorý Vám pridal povinnosti, ale reálne ...