CompuGroup Medical
Synchronizing Healthcare

Spájame svet zdravotníctva. Naše programy a komunikačné riešenia pomáhajú lekárom, stomatológom, sieťam zdravotníckych zariadení a ďalším poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v organizácii ich práce, diagnostikovaní i liečbe.  

ADAM Doktor
ADAM Stomatológ
Novinky a informácie

Poradenstvo pri účtovaní so zdravotnými poisťovňami

11. januára 2021 | Michaela Sedmáková
Poradenstvo pri účtovaní so zdravotnými poisťovňami

Vážení poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, snažíme sa Vám pomáhať v každej oblasti, v ktorej cítime, že by ste mohli našu pomoc potrebovať.  Dôležitou a obsiahlou agendou je i oblasť vyúčtovania do ZP a následnej komunikácie prostredníctvom elektronických pobočiek. 

 

Prečo si nechať poradiť?

Táto spoplatnená služba sa môže javiť ako zbytočný luxus. Stretávam sa s lekármi a reakciou, že za hodinku práce si nechávame platiť, že si pomôžu sami. Áno, lekári sú aj počítačovo zdatní. Alebo majú synov, dcéry, manželov, najrôznejších externých pomocníkov, ktorým buď za túto službu neplatia alebo aj platia.
 

Je len na Vašom uvážení, ako sa s účtovaním a následným cyklom vo vzťahu k zdravotným poisťovniam a ostatným zúčastneným inštitúciám, vysporiadate.

K výhodám pri pristúpení k tejto službe prostredníctvom odbornej pomoci patrí odbornosť, oprava chýb po doručení chybových protokolov a následné doúčtovanie neuznaných výkonov, predídenie vzniku chýb, odstránenie problémov so "strašiakom" menom elektronické zasielanie dát, nárast ceny bodu, súlad s GDPR.

Poskytnutie takejto pomoci je sprevádzané výkladom, vysvetlením. To znamená, že vidíte, čo a prečo robím. Je to vlastne školenie, ktoré Vám pomôže pri ďalšej práci.

 

Ako si nechať poradiť?

  • služba je dostupná na telefónnom čísle + 421 903 252 642 v pracovných dňoch
  • od 7:00 do 16:00, prípadne mi pošlite mail na: michaela.sedmakova@cgm.com
  • Po objednaní služby Vám môžem pomôcť priamo vo Vašej ambulancii alebo cez vzdialenú pomoc Team Viewer.

 

Ako Vám pomôžem?

Poskytnem Vám služby a poradenstvo pri nasledovných činnostiach:

  • poradenstvo pri účtovaní so zdravotnými poisťovňami
  • zabezpečenie spracovania informácií o výkonoch ambulancií a pracovísk a údajov potrebných k vyúčtovaniu výkonov zdravotným poisťovniam
  • kontrola vstupných dát
  • fakturácia výkonov na základe dohodnutých podmienok v zmluvách so ZP
  • zaslanie vyúčtovania výkonov prostredníctvom elektronickej pobočky poisťovní
  • zabezpečenie odstránenia zistených nedostatkov a chýb pri vykazovaní výkonov
  • konsolidácia dát - odstránenie duplicitných údajov
Súvisiace články
Chráňte svoje údaje šifrovaním
Chráňte svoje údaje šifrovaním

Čo všetko sa môže stať, keď stratíte USB kľúč so zálohami dát z programu, ...

ezdravie - prvý krok k bezpapierovej ambulancii
ezdravie - prvý krok k bezpapierovej ambulancii

V roku 2018 bolo ezdravie systémom, ktorý Vám pridal povinnosti, ale reálne ...