CompuGroup Medical
Synchronizing Healthcare

Ta reda på allt om visionen, uppdraget och de människor som formar CompuGroup Medical över hela världen.

Investor Relations
Eine Person tippt mit dem Finger auf ein Tablet-PC mit einer Investor-Relations-Präsentation
Karriär globalt
CGM Global
Mehrere CGM-Flaggen

CGM Sweden och Strikersoft har ingått ett samarbetsavtal för att parterna tillsammans ska kunna erbjuda mobila övervaknings- och dokumentationstjänster inom och utanför vård- och sjukhusmiljö.

Samarbetet skapar en helt ny nivå av effektivisering inom e-hälsa och dess förflyttning av vård och omsorgsprocesser.

Inom ramen för konceptet CGM@HOME kommer parterna att möjliggöra förflyttning av slutenvårdspatienter till hemmet, samtidigt som monitorering och vårddokumentationen bibehålls. Med hjälp av CGMs senaste tillskott CARE MAP, skickas patientens mätvärden i realtid till vårdverksamheten från olika enheter som tex pulsoximeter, blodtrycksmätare eller EKG. Detta gör att vårdgivaren kan följa patientens värden och symptom på distans. Monitoreringen sker dygnet runt med direkt överföring till CGMs vårdinformationssystem TakeCare, vilket underlättar och skapar effektiva och säkra förflyttningar inom vårdprocessen.

Inom samarbetet kan man redan nu erbjuda en sk “bedside” lösning för en vårdavdelning. Detta innebär ett mobilt vårdstöd med hjälp av SwipeCare från Strikersoft, en mobil enhet/platta där bl a inskrivning och dokumentering av vitala parametrar hos patienten kan ske direkt vid sängplatsen. Informationen förs över i realtid direkt till CGMs vårdinformationssystem TakeCare. För verksamheten innebär det effektivare arbetssätt, mer tid hos patienten samt en ökad kvalitet i vård och dokumentaion.

Genom att erbjuda smidigare administration på vårdavdelningen och möjliggöra övergångar från sjukhusmiljö till patientens hem, kommer CGM och Strikersoft att spela en avgörande roll i att skapa en mer effektiv och tillgänglig vård i Sverige. Med övervakning dygnet runt kan vi säkerställa att varje patient får den omsorg de behöver, samtidigt som vi effektiviserar vården och frigör resurser för att möta de växande behoven inom vården.