CompuGroup Medical
Synchronizing Healthcare

Ta reda på allt om visionen, uppdraget och de människor som formar CompuGroup Medical över hela världen.

Investor Relations
Eine Person tippt mit dem Finger auf ein Tablet-PC mit einer Investor-Relations-Präsentation
Karriär globalt
CGM Global
Mehrere CGM-Flaggen

ALMA- din digitala kollega; ökar patientsäkerheten, bidrar till att patienten får rätt behandling, förenklar administrationen och skapar mer tid för patienten.   


Medan läkaren koncentrerar sig på patienten, går ALMA igenom hela journalen - vid varje vårdbesök. Hon jämför den mot nationella och lokala rekommendationer, riktlinjer och kunskapsstöd. På så sätt hjälper hon läkaren att hitta avvikelser och kan förebygga risk för vårdskador. ALMA hjälper även till med administrationen genom att ta fram färdiga förslag på exempelvis remisser, provbeställningar och läkemedelsordinationer.  

ALMA stödjer idag över 200 olika riktlinjer inom 15 områden. Exempelvis KOL, Diabetes, och hjärta kärl. Detta utökas löpande och all ny kunskap blir tillgänglig för alla som använder ALMA.

Effektiva och säkra arbetssätt ger positiv inverkan på verksamhetens effektivitet och lönsamhet. Alma kan även hjälpa till med läkemedelsgenomgångar och sätta KVÅ-koder så att verksamheten får rätt betalt för sitt arbete.

ALMA fungerar tillsammans med verksamhetens samtliga journalsystem.  

Läs artikeln hur Liljeholmens vårdcentral upplevde att jobba med ALMA >>

 

Nyttan med ALMA

Genom att föreslå åtgärder för vårdpersonalen vid patientmötet och även göra en del av det administrativa arbetet går arbetet fortare och upplevs mycket smidigare. Detta leder till förbättrad arbetsmiljö där mer fokus kan läggas på patienten.

Säkrare för patienten

Alma går igenom hela journalen vid varje patientbesök och jämför den mot aktuella rekommendationer och riktlinjer från nationella och lokala kunskapsstöd. Om Alma hittar avvikelser och risk för vårdskador upplyser hon läkaren om detta.

Bättre arbetsmiljö

Alma föreslår åtgärder som är kopplade till de avvikelser som hittas. Detta underlättar det administrativa arbetet – färre musklick, färdiga förslag på bland annat journalanteckningar och remisser, gör det administrativa arbetet snabbare och smidigare.  

Kontakta oss på CGM så berättar vi mer om digitala kollegan ALMA och vårt samarbete med IT-företaget Blackwell Medtech som utvecklat ALMA.