CompuGroup Medical
Synchronizing Healthcare

Ta reda på allt om visionen, uppdraget och de människor som formar CompuGroup Medical över hela världen.

Investor Relations
Eine Person tippt mit dem Finger auf ein Tablet-PC mit einer Investor-Relations-Präsentation
Karriär
CGM Global
Mehrere CGM-Flaggen

Ett system som täcker laboratoriets hela arbetsflöde oavsett disciplin

Dagens laboratorier slås allt oftare ihop till enheter med multidisciplinär verksamhet. Det innebär att det ställs allt högre krav på ett flexibelt LIS som enkelt ska upprätthålla konnektiviteten mot omkringliggande system.

 

Därför har vi byggt CGM ANALYTIX för att på ett logiskt sätt stödja laboratoriets arbetsprocesser oavsett disciplin. Användare får även ett kostnadseffektivt system som har ett intuitivt och lättanvänt användargränssnitt.

 

Eftersom det är ett skalbart system går det att använda på allt ifrån patientnära analyser (PNA) på en sjukhusklinik till regionala lösningar med många stora och små laboratorier i en och samma installation.

 

Detta kombinerat, med de goda möjligheter som CGM ANALYTIX har för koppling och integration mot kringutrustning och andra applikationer som angränsar till labverksamheten, gör att vi kan erbjuda ett starkt och modernt labdatasytem oavsett storlek på ditt lab.

 

CGM ANALYTIX uppfyller kraven i Dataskyddsförordningen (GDPR). Närmare information om detta finns i produktdokumentationen och kan även fås från vår supportavdelning.