CompuGroup Medical
Synchronizing Healthcare

Ta reda på allt om visionen, uppdraget och de människor som formar CompuGroup Medical över hela världen.

Investor Relations
Eine Person tippt mit dem Finger auf ein Tablet-PC mit einer Investor-Relations-Präsentation
Karriär globalt
CGM Global
Mehrere CGM-Flaggen

CGM ANALYTIX Pathology

CGM ANALYTIX Pathology:

  • är väl beprövat och konstruerat för tillgänglighet 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året.
  • är byggt för att stödja laboratoriets arbetsprocesser för klinisk patologi/cytologi från preanalys till postanalys.
  • är kostnadseffektivt med ett intuitivt och lättanvänt användargränssnitt.
  • är skalbart och lämpligt för verksamheter av alla storlekar, från mindre kliniker till stora universitetslaboratorier och multinationella organisationer.
  • processtödet för CGM ANALYTIX Pathology är helt webbaserat och framtaget i enlighet med principerna för processorientering och arbetsmomentbaserade vyer, som möter det moderna laboratoriets behov av digitalisering och effektivisering.

 


Tillägg CGM ANALYTIX Pathology 

Anslutning HKS

Tillägg som ger rättigheten att ansluta sig till HKS kallelsesystem. Läs mer i produktbladet.

Bårhus

Tillägg för administration av avlidna på Bårhuset. Läs mer i produktbladet.

Etikett/Kassett/Glasskrivare

Tillägg för integration mot Etikett/Kassett/Glasskrivare

Explorer

Tillägg för CGM ANALYTIX BI-verktyg. Läs mer i produktbladet.

Export till canINCA

Tillägg för export av canceranmälningspliktiga diagnoser till registret CanINCA.

Export till Cytburken

Tillägg för export till Cytburken.

Integration HL7 byte/sammanslagning patientidentitet

Tillägg för integration av HL7 kommunikation för Byte/Sammanslagning patient. Läs mer i produktbladet.

Integration Makrokamera MC4k (LRI)

Tillägg för integration av Makrokamera Visiopharm MC4k (LRI).

Integration NDP Server/Hamamatsu

Tillägg för integration av NDP Server för Hamamatsu glasskanner.

Integration Sectra

Tillägg för integration av Sectra.

Integration Sectra/Aperio

Tillägg för integration av Aperio glasskanner via Sectra.

Integration Sectra/Hamamatsu

Tillägg för integration av Hamamatsu glasskanner via Sectra.

Integration Sectra/Huron

Tillägg för integration av Huron glasskanner via Sectra.

Integration Teleform (Skanning)

Tillägg för integration av Teleform för inläsning av skannade remisser.

Integration Ventana connect (Benchmark Ultra )

Tillägg för integration av Ventana connect (Benchmark Ultra).

Integration Windream

Tillägg för integration av bildvisningssystemet Windream.

Kollihantering

Tillägg för logistikstöd för hantering av kollin och de prover som transporteras där i. Läs mer i produktbladet.

Kopiesvar

Tillägg för skickning av kopiesvar för grupp av analyser till fritt valt antal Beställare.

LabData Patient Resolver

Tillägg för att med konceptet LabData få tillgång till patientidentifierbar patientinformation. Läs mer i produktbladet.

LabData - Servicestöd

Tillägg för utökad service samt information om förändringar för LabData. Läs mer i produktbladet.

Multidisciplinär konferens

Tillägg för Multidisciplinär konferens inom patologiverksamheten. Läs mer i produktbladet.

Skanning

Tillägg för skanning av remisser och dokument. Läs mer i produktbladet.

Svarsvisning

Tillägg för att kundernas svarsmottagare direkt skall kunna ta del av svar via Svarsvisning. Läs mer i produktbladet.

Webbtjänst för E-remisser

Tillägg för elektroniska remisser via webbtjänst.