CompuGroup Medical
Synchronizing Healthcare

Ta reda på allt om visionen, uppdraget och de människor som formar CompuGroup Medical över hela världen.

Investor Relations
Eine Person tippt mit dem Finger auf ein Tablet-PC mit einer Investor-Relations-Präsentation
Karriär globalt
CGM Global
Mehrere CGM-Flaggen

Kvalitetspolicy

Kundnöjdhet utgör fundamentet för vår verksamhet. Verksamheten ska därför vara utformad på ett genomtänkt och effektivt sätt. Varje ny leverans ska ske inom ramen för vår långsiktiga planering och erbjuda ny eller förbättrad funktionalitet. Ny teknik ska användas när detta är lämpligt.

Våra kunder skall erhålla den funktionalitet och service som de förväntar sig, till förväntad kostnad inom förväntad tid. Det är också viktigt att våra kunder förstår och kan ta del av alla de fördelar som våra produkter erbjuder, även utanför de krav som varje kund formulerar. Vi ska aktivt sträva efter att bredda vårt kundunderlag för att på detta sätt skapa bättre förutsättningar för vår verksamhet.