CompuGroup Medical
Synchronizing Healthcare

Ta reda på allt om visionen, uppdraget och de människor som formar CompuGroup Medical över hela världen.

Investor Relations
Eine Person tippt mit dem Finger auf ein Tablet-PC mit einer Investor-Relations-Präsentation
Karriär globalt
CGM Global
Mehrere CGM-Flaggen

Tilläggsprodukter CGM ANALYTIX
 

Anslutning HKS

Tillägg som ger rättigheten att ansluta sig till HKS kallelsesystem. Läs mer i produktbladet.

Anslutning PNA-system

Tillägg som ger rättigheten att ansluta till PNA-system. Läs mer i produktbladet.

Bårhus

Tillägg för administration av avlidna på Bårhuset. Läs mer i produktbladet.

Etikett/Kassett/Glasskrivare

Tillägg för integration mot Etikett/Kassett/Glasskrivare

Explorer

Tillägg för CGM ANALYTIX BI-verktyg. Läs mer i produktbladet.

Export till canINCA

Tillägg för export av canceranmälningspliktiga diagnoser till registret CanINCA.

Export till Cytburken

Tillägg för export till Cytburken.

Integration HL7 byte/sammanslagning patientidentitet

Tillägg för integration av HL7 kommunikation för Byte/Sammanslagning patient.

Integration Makrokamera MC4k (LRI)

Tillägg för integration av Makrokamera Visiopharm MC4k (LRI).

Integration NDP Server/Hamamatsu

Tillägg för integration av NDP Server för Hamamatsu glasskanner.

Integration PEP

Tillägg för integration av 1177-tjänsten Patientens Egen Provhantering (PEP).

Integration Sectra

Tillägg för integration av Sectra.

Integration Sectra/Aperio

Tillägg för integration av Aperio glasskanner via Sectra.

Integration Sectra/Hamamatsu

Tillägg för integration av Hamamatsu glasskanner via Sectra.

Integration Sectra/Huron

Tillägg för integration av Huron glasskanner via Sectra.

Integration Teleform (Skanning)

Tillägg för integration av Teleform för inläsning av skannade remisser.

Integration Ventana connect (Benchmark Ultra )

Tillägg för integration av Ventana connect (Benchmark Ultra).

Integration Windream

Tillägg för integration av bildvisningssystemet Windream.

Kollihantering

Tillägg för logistikstöd för hantering av kollin och de prover som transporteras där i. Läs mer i produktbladet.

Kopiesvar

Tillägg för skickning av kopiesvar för grupp av analyser till fritt valt antal Beställare.

LabData Patient Resolver

Tillägg för att med konceptet LabData få tillgång till patientidentifierbar patientinformation. Läs mer i produktbladet

LabData - Servicestöd

Tillägg för utökad service samt information om förändringar för LabData. Läs mer i produktbladet.

Lab2Lab Externa referensvärden

Tillägg för mottagning och förmedling av referensvärden vidare på svar, som är mottagna tillsamman med externa analysresultat från externt lab. Läs mer i produktbladet.

Lab2Lab Tilläggsbeställning

Tillägg för möjligheten att beställa externa analyser som kommer med svaret från externt lab. Läs mer i produktbladet.

Multidisciplinär konferens

Tillägg för Multidisciplinär konferens inom patologiverksamheten. Läs mer i produktbladet.

Skanning

Tillägg för skanning av remisser och dokument. Läs mer i produktbladet.

Svarsvisning

Tillägg för att kundernas svarsmottagare direkt skall kunna ta del av svar via Svarsvisning.

Uppföljning Kontrollresultat Utökningsfunktionalitet

Tillägg för Uppföljning Kontrollresultats Inkörningslot, Mentor - Adept och Notifieringsfunktion.

Webtjänst för E-remisser

Tillägg för elektroniska remisser via webtjänst.