CompuGroup Medical
Synchronizing Healthcare

Ta reda på allt om visionen, uppdraget och de människor som formar CompuGroup Medical över hela världen.

Investor Relations
Eine Person tippt mit dem Finger auf ein Tablet-PC mit einer Investor-Relations-Präsentation
Karriär globalt
CGM Global
Mehrere CGM-Flaggen

CGM@HOME  

Vårdplats är där vård bedrivs. Omställningen till den nära vården förutsätter en ökad digitaliseringstakt. Målet med omställningen av hälso- och sjukvården är att ge patienten en god och nära vård som stärker hälsan. För att möta behoven har vi utvecklat nya digitala lösningar, CGM@HOME, som underlättar förflyttningen till vård i hemmet. 

CGM@HOME kan ses som en sammanhållen verktygslåda och som möjliggör att vi tillsammans med våra kunder kan hitta den kombination som passar bäst här och nu, men också ger en digital miljö, ekosystem, att växa i. Produkterna som ingår i CGM@HOME fungerar oberoende av journalsystem.

Vill du veta mer, kontakta gärna Mattias Bengtsson, Affärsområdesansvarig CGM@HOME, mattias.bengtsson@cgm.com