CompuGroup Medical
Synchronizing Healthcare

Ta reda på allt om visionen, uppdraget och de människor som formar CompuGroup Medical över hela världen.

Investor Relations
Eine Person tippt mit dem Finger auf ein Tablet-PC mit einer Investor-Relations-Präsentation
Karriär globalt
CGM Global
Mehrere CGM-Flaggen

Nya produkter stöttar vården i hemmet

10 maj 2023

Ett mobilt stöd för ökad patientsäkerhet och effektivare samordning av insatserna i patientens hem införs nu i Sverige. Satsningen är ett led i CompuGroup Medical’s strategi att stödja omställningen till god och nära vård.

CompuGroup Medical, CGM, är en stark aktör på den globala e-hälsomarknaden med bas i Europa. CGM, som har funnits i Sverige i 30 år, utvecklar innovativa digitala e-hälsolösningar för en mer jämlik vård och hälsa, ökad patientsäkerhet samt frigör tid för mer patientnära vårdarbete. 

Stöttar förflyttningen till hemmet 
Det nya konceptet CGM@HOME är specifikt utvecklat för att stödja förflyttningen av vård- och omsorgsprocesser till patientens hem. 

– Omställningen till den nära vården förutsätter en ökad digitaliseringstakt. För att möta behoven har vi utvecklat nya digitala lösningar som underlättar förflyttningen. Allt är samlat i konceptet CGM@HOME som kan ses som en sammanhållen verktygslåda och som möjliggör att vi tillsammans med våra kunder kan hitta den kombination som passar bäst här och nu men också ger en digital miljö, ekosystem, att växa i, berättar Leif Tüll, vd för CompuGroup Medical Sweden, CGM.

Mobilapp ger stöd 
Tomas Lithner, affärsområdesansvarig för Social Care, fortsätter: 

– CGM@HOME består av flera produkter. En av dem är CGM VIYU som är ett verksamhetsstöd som både förenklar vårdpersonalens arbete och minskar risken för felaktiga insatser i hemmet. Via en mobilapp får vårdpersonalen information om vilka patienter som ska besökas under arbetspasset, lämplig resrutt samt vilka typer av insatser som ska utföras. Med hjälp av appen går det även att utföra dokumentation och återrapportering på plats hos patienten. CGM VIYU kan även integreras med vårdgivarens journalsystem. Det innebär att behörig personal har tillgång till relevant patientdata och kan läsa aktuell läkemedelslista vid besöket i bostaden, förklarar Tomas Lithner.

Medveten strategi 
Produkterna som ingår i CGM@HOME fungerar oberoende av journalsystem. Det är en medveten strategi som CGM valt säger Leif Tüll. 

– Vi tror på inkludering i stället för protektionism, och vill på så sätt utnyttja kraften i e-hälsans ekosystem. Därför använder vi oss av öppna plattformar. Ett liknande exempel är vår lösning för distansmonitorering, CGM CARE MAP, som lätt kan integreras med andra leverantörers system, säger Leif Tüll. 

Han ser monitorering där patienten befinner sig som en viktig del i omställningen till den nära vården. På så sätt är det möjligt för sjukvården att kontrollera och följa patienters kliniska värden på distans i hemmet. Distansmonitorering innebär en avlastning och effektivisering för både primärvården och specialistvården. En annan fördel är att patienten också kan följa sina värden, vilket ökar delaktigheten. 

Innovativt samarbete 
CGM@HOME utgör basen för ett innovativt ekosystem. För att snabbt kunna möta nya behov inom vård och omsorg samarbetar CGM gärna med andra partners och leverantörer. Ett sådant samarbete ingicks nyligen med svenska medicinteknikföretaget ADDI Medical AB kring mobilappar som stödjer interaktion och informationsdelning mellan patient i hemmet och personal på vårdinrättning. 

– Genom den här typen av samarbeten växer ekosystemet och ett mervärde skapas till våra kunder och inte minst för patienterna. Allt sammanhållet inom konceptet CGM@HOME, konstaterar Leif Tüll.

För mer information kontakta:

CompuGroup Medical Sverige AB
Anna Ekholm, Head of Marketing Communications
anna.ekholm@cgm.com,  +46 708 322 109