CompuGroup Medical
Synchronizing Healthcare

Spájame svet zdravotníctva. Naše programy a komunikačné riešenia pomáhajú lekárom, stomatológom, sieťam zdravotníckych zariadení a ďalším poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v organizácii ich práce, diagnostikovaní i liečbe.  

ADAM Doktor
ADAM Stomatológ
Novinky a informácie

Technická porucha

20. decembra 2021 | Zuzana Kozáčková

Obmedzenie kapacity Hotline a vzdialeného pripojenia

Kvôli technickým problémom je obmedzená kapacita linky podpory a možnosť vzdialeného pripojenia. Na vyriešení problémov pracujeme. Za problémy sa Vám ospravedlňujeme.

 

Aktualizácia 4. januára 2022 18:45 CET

Po takzvanom ransomwarovom kriminálnom útoku pred sviatkami sme dosiahli výrazný pokrok v náprave narušenia.

Prevažná väčšina našich zákazníckych systémov je v prevádzke. Pre zákaznícku podporu sme úspešne implementovali našu zálohovaciu infraštruktúru, ktorá je teraz plne funkčná. Medzitým sme tiež boli schopní obnoviť prístup prostredníctvom e-mailu. V súčasnej dobe sa spracovávajú nevybavené položky.

Naše tímy naďalej intenzívne a neúnavne pracujú. Preto sme boli schopní rýchlo obnoviť kľúčové komponenty, ktoré boli útokom zasiahnuté. Pritom pokračujeme v realizácii našich plánov kontinuity podnikania. Povinné aktualizácie všetkých našich produktov boli dodané včas.

Dostupnosť našich zákazníckych systémov a integrita dát zostávajú našou najvyššou prioritou. Naďalej dôsledne sledujeme všetky systémy a plne spolupracujeme so všetkými príslušnými orgánmi verejnej moci, ktoré boli plne informované od samého počiatku útoku. Podali sme trestné oznámenie. Ako je v takýchto prípadoch obvyklé, nemôžeme vylúčiť možnosť, že dáta mohli byť v tejto situácii ohrozené.

 

Ospravedlňujeme sa za spôsobené komplikácie a ďakujeme za pochopenie vzniknutej situácie. Vyjdeme z toho silnejší a lepší a tešíme sa, že budeme v roku 2022 po vašom boku.

 

Všetky naše ambulantné systémy fungujú. V prípade akéhokoľvek problému je dostupné číslo na Hotline: 045/5322 339

 

Tím CGM

Aktualizácia - 31. decembra 2021 13:40 CET

Po takzvanom ransomwarovom kriminálnom útoku pred prázdninami sme výrazne pokročili v náprave narušenia.

 

Úplná väčšina našich zákazníckych systémov je v prevádzke. Pre zákaznícku podporu sme úspešne implementovali našu záložnú infraštruktúru, ktorá je teraz plne funkčná.

 

Naše tímy intenzívne pracovali a obnovili kľúčové komponenty, ktoré boli útokom zasiahnuté. Pritom pokračujeme v realizácii našich plánov kontinuity podnikania. Pravidelné aktualizácie pre všetky naše produkty boli dodané včas.

 

Dostupnosť našich zákazníckych systémov a integrita dát zostávajú našou najvyššou prioritou. Všetky systémy ďalej dôsledne sledujeme a plne spolupracujeme so všetkými relevantnými orgánmi verejnej moci, ktoré boli od začiatku útoku plne informované. Podali sme trestné oznámenie. Ako už to v takýchto prípadoch býva, nemôžeme vylúčiť, že v tejto situácii mohlo dôjsť ku kompromitácii dát.

 

Ospravedlňujeme sa za spôsobené komplikácie a ďakujeme za pochopenie vzniknutej situácie. Vyjdeme z toho silnejší a lepší a tešíme sa, že budeme v roku 2022 po vašom boku.

Aktualizácia 29. decembra 2021 14:30 CET

Po takzvanom ransomwarovom kriminálnom útoku pred prázdninami sme výrazne pokročili v náprave narušenia.

Úplná väčšina našich zákazníckych systémov je v prevádzke. Pre zákaznícku podporu sme úspešne implementovali našu záložnú infraštruktúru, ktorá je teraz plne funkčná.

Naše tímy intenzívne pracovali a obnovili kľúčové komponenty, ktoré boli útokom zasiahnuté. Pritom pokračujeme v realizácii našich plánov kontinuity podnikania. Plánujeme včasné dodanie aktualizácií všetkých našich produktov.

Dostupnosť našich zákazníckych systémov a integrita dát zostávajú našou najvyššou prioritou. Všetky systémy naďalej pozorne sledujeme a plne spolupracujeme so všetkými relevantnými orgánmi verejnej moci, ktoré boli od začiatku útoku plne informované. Podali sme trestné oznámenie. Ako to už v takýchto prípadoch býva, nemôžeme vylúčiť, že v tejto situácii mohlo dôjsť ku kompromitácii dát.

Aktualizácia - 27. decembra 2021 13:55 CET

Po takzvanom ransomwarovom útoku sme dosiahli ďalší pokrok v náprave narušenia.

Úplná väčšina našich zákazníckych systémov je v prevádzke. Pre zákaznícku podporu sme úspešne implementovali našu záložnú infraštruktúru, ktorá je teraz plne funkčná.

V priebehu sviatkov naše tímy intenzívne pracovali a boli schopné obnoviť kľúčové komponenty, ktoré boli útokom zasiahnuté. Pritom pokračujeme v realizácii našich plánov kontinuity podnikania. Plne sa sústreďujeme na to, aby sme včas dodali aktualizácie všetkých našich produktov.

Dostupnosť našich zákazníckych systémov a integrita dát zostávajú našou najvyššou prioritou. Aj naďalej dôsledne sledujeme všetky systémy a spolupracujeme so všetkými príslušnými úradmi.

Prajeme všetkým našim zákazníkom ešte krásne sviatky a ospravedlňujeme sa za výpadky v posledných dňoch! Vyjdeme z toho silnejší a lepší a tešíme sa, že budeme v roku 2022 po vašom boku.

 

Aktualizácia - 23. decembra 2021

Prevažná väčšina našich zákazníckych systémov je v prevádzke. Naďalej zvyšujeme našu dostupnosť za účelom zákazníckej podpory. Naša zálohovacia infraštruktúra úspešne beží. V posledných hodinách sme pokračovali v stabilizácii našich interných systémov. Riadime sa naším definovaným plánom odozvy, ktorý naďalej systematicky spracovávame – aj cez dni pracovného pokoja. Dostupnosť našich zákazníckych systémov a integrita dát zostávajú našou najvyššou prioritou. Aj naďalej starostlivo sledujeme všetky systémy a spolupracujeme so všetkými príslušnými úradmi.

 

Prajeme všetkým našim zákazníkom krásne sviatky a ospravedlňujeme sa za výpadky v posledných dňoch. Výjdeme z toho silnejší a lepší a tešíme sa, že budeme v roku 2022 po Vašom boku.

Aktualizácia 22. decembra 2021 20:30 CET

Po takzvanom ransomwarovom útoku sme dosiahli ďalší pokrok v náprave napadnutia. V posledných hodinách sme neustále zvyšovali našu dostupnosť nastavením tiesňových telefónnych čísel a náhradných e-mailových adries na účely zákazníckej podpory. Teraz sa navyše naše interné systémy postupne vracajú do prevádzky. Dostupnosť našich zákazníckych systémov a integrita dát zostávajú našou najvyššou prioritou. Aj naďalej starostlivo sledujeme všetky systémy a spolupracujeme so všetkými príslušnými úradmi.

Aktualizácia 21. decembra 2021 19:30 CET

Potom, čo sme boli v pondelok 20. 12. vystavení takzvanému ransomwarovému útoku, sme rýchlo zareagovali a naše komplexné protiopatrenia sa ukázali ako účinné. Naše zákaznícke systémy sú aj naďalej v prevádzke. Tiež naša súčasná forenzná analýza potvrdzuje, že neexistujú žiadne vplyvy na naše zákaznícke systémy a dáta. Už skôr sme uviedli, že naše interné systémy boli ovplyvnené a to spôsobilo, že naše linky zákazníckej podpory a elektronickej pošty boli nedostupné. Podarilo sa nám zriadiť núdzové kontakty pre našich zákazníkov. Dostupnosť našich zákazníckych systémov a integrita dát zostávajú našou najvyššou prioritou. Aj naďalej starostlivo sledujeme všetky systémy a spolupracujeme so všetkými príslušnými úradmi.

Aktualizácia 20. decembra 2021 22:50 CET

Boli sme vystavení tzv. ransomwarovému útoku, na ktorý sme hneď zareagovali protiopatreniami. Náš informačný systém funguje a je považovaný za bezpečný, takže naši zákazníci s ním môžu pracovať. V súčasnosti nič tomu nenaznačuje, že by útok zasiahol zákaznícky systém alebo sa napadnutie dotklo zákaznických údajov. Útok ovplyvnil dostupnosť niektorých našich interných systémov ako je elektronická pošta (emaily) a telefónne služby.

Aktualizácia 20. decembra 2021 16:40 CET

Zažívame útok na naše interné systémy. Zabezpečenie dát našich zákazníkov je našou najvyššou prioritou. Preto sme izolovali hlavné časti našich služieb. Postupne kontrolujeme kľúčové služby, aby sme ich znovu uviedli do prevádzky. V súčasnej dobe nemáme žiadne náznaky, že by útok zasiahol systémy zákazníkov. Vyšetrovania prebiehajú.

Súvisiace články
ADAM a Srdce pod kontrolou
Chceme a vieme Vám vyprázdniť čakárne.
Ochorenie COVID-19 aktuálne: Chceme a vieme Vám vyprázdniť čakárne.

Z našej skúsenosti vieme, že v iných západoeurópskych krajinách j...