CompuGroup Medical
Synchronizing Healthcare

Ta reda på allt om visionen, uppdraget och de människor som formar CompuGroup Medical över hela världen.

Investor Relations
Eine Person tippt mit dem Finger auf ein Tablet-PC mit einer Investor-Relations-Präsentation
Karriär globalt
CGM Global
Mehrere CGM-Flaggen

CGM lanserar CGM NLLview i TakeCare

31 maj 2024

CompuGroup Medical (CGM) tar ännu ett steg mot att förbättra patientsäkerheten och effektivisera läkemedelshantering genom att lansera webbapplikationen CGM NLLview. Applikationen är integrerad i vårdinformationssystemet TakeCare.

Detta gör TakeCare till det första vårdinformationssystemet på marknaden som kan ge användarna möjlighet att aktivt identifiera och åtgärda eventuella diskrepanser mellan förskrivningar i Nationella Läkemedelslistan (NLL), och patientens ordinationer i TakeCare. Genom att underlätta överföring av förskrivningar i NLL till ordinationer i TakeCare, där motsvarande ordination saknas, effektiviserar CGM NLLview läkemedelshanteringen och bidrar till ökad patientsäkerhet.

Helinä Soras, Produktägare för TakeCare, betonar vikten av att kunna jämföra och matcha väsentlig information mellan ordinationer och förskrivningar: "Ordinationer och förskrivningar består av olika slags informationsmängder, och vi har lyckats hitta ett sätt att mappa väsentlig information mellan dessa. Detta möjliggör nu att vi i TakeCare kan informera om en skillnad uppstår mellan ordinationer och förskrivningar, vilket i sin tur hjälper användaren att hålla patientens läkemedelslista uppdaterad med information från förskrivningar i NLL."

CGM NLLview är ett betydande steg framåt för att förbättra läkemedelshanteringen inom vården och ökar patientsäkerheten. Genom att möjliggöra jämförelse och integration av förskrivningar i NLL med ordinationer i TakeCare, ger CGM NLLview vårdpersonalen värdefull information och verktyg för att säkerställa korrekt läkemedelsbehandling för patienterna.

Bakgrundsinformation

TakeCare med webbapplikationen CGM NLLview är ett av de första vårdinformationssystemen på marknaden som erhållit godkännande av E-hälsomyndigheten för läsåtkomst till Nationella läkemedelslistan. Tjänsten i TakeCare ska användas inom Region Stockholm och Gotland.

Lagen om Nationella läkemedelslistan antogs av riksdagen 2018 med syfte att öka patientsäkerheten genom att ge en samlad översikt av patientens samtliga förskrivna och uthämtade läkemedel från vården och apoteken, oavsett var eller i vilket system läkemedlen förskrivits eller hämtats ut.

Mer info: Nationella läkemedelslistan • E-hälsomyndigheten (ehalsomyndigheten.se)

Relaterade artiklar
ett mobilt vårdstöd med hjälp av SwipeCare från Strikersoft
CGM och Strikersoft ingår avtal för att öka tryggheten och självständigheten för varje patient

CompuGroup Medical Sweden AB (CGM) meddelar att man har ingått ett ...

TakeCare och CGM NLLview godkända för anslutning till NLL

CGMs journalsystem TakeCare med webbapplikationen CGM NLLview har som ...