CompuGroup Medical
Synchronizing Healthcare

Ta reda på allt om visionen, uppdraget och de människor som formar CompuGroup Medical över hela världen.

Investor Relations
Eine Person tippt mit dem Finger auf ein Tablet-PC mit einer Investor-Relations-Präsentation
Karriär globalt
CGM Global
Mehrere CGM-Flaggen

TakeCare och CGM NLLview godkända för anslutning till NLL

25 januari 2024

CGMs journalsystem TakeCare med webbapplikationen CGM NLLview har som ett av de första vårdinformationssystemen på marknaden erhållit godkännande av E-hälsomyndigheten för läsåtkomst till Nationella läkemedelslistan. Tjänsten i TakeCare ska användas inom Region Stockholm och Region Gotland.
 

Anpassning av TakeCare till NLL (nationella läkemedelslistan) har pågått intensivt under senaste året i nära samarbete med Region Stockholm och Region Gotlands IT-arkitekter och specialister inom läkemedel och patientsäkerhet, för klinisk förankring. Detta med syftet att säkerställa ett system anpassat till vårdens behov och den nya lagen om nationella läkemedelslistan.

Projektet har drivits agilt i nära samarbete med Region Stockholm och Region Gotland samt med E-hälsomyndigheten. CGM valde en agil projektledningsmodell med täta demonstrationer till kund. Detta har gett oss som leverantör en unik möjlighet att leverera systemutvecklingen iterativt, där vår kund haft möjlighet att verifiera lösningen allt eftersom utvecklingen pågått. Arbetssättet har resulterat i en mycket snabb process för att utveckla systemet till att passa verksamheternas behov och skapa tidig nytta.

”Att CGMs produkter TakeCare och CGM NLLview nu är godkända för anslutning till NLL läsflöde, ger oss goda förutsättningar att gå vidare i den stegvisa anslutningsprocessen enligt den nya tidsplanen som riksdagen antagit", berättar Helinä Soras, produktägare och ansvarig för projektet, CGM Sverige.

Lagen om Nationella läkemedelslistan antogs av riksdagen 2018 med syfte att öka patientsäkerheten genom att ge en samlad översikt av patientens samtliga förskrivna och uthämtade läkemedel från vården och apoteken, oavsett var eller i vilket system läkemedlen förskrivits eller hämtats ut.

Mer info: Nationella läkemedelslistan • E-hälsomyndigheten (ehalsomyndigheten.se)

Relaterade artiklar
ett mobilt vårdstöd med hjälp av SwipeCare från Strikersoft
CGM och Strikersoft ingår avtal för att öka tryggheten och självständigheten för varje patient

CompuGroup Medical Sweden AB (CGM) meddelar att man har ingått ett ...

CGM är stolt samarbetspartner till Elevhälsoveckan

Elevhälsan.se är en mötesplats för alla som arbetar med elevhälsa i skolan....