CompuGroup Medical
Synchronizing Healthcare

Ta reda på allt om visionen, uppdraget och de människor som formar CompuGroup Medical över hela världen.

Investor Relations
Eine Person tippt mit dem Finger auf ein Tablet-PC mit einer Investor-Relations-Präsentation
Karriär globalt
CGM Global
Mehrere CGM-Flaggen

CGM och Strikersoft ingår avtal för att öka tryggheten och självständigheten för varje patient

30 april 2024
ett mobilt vårdstöd med hjälp av SwipeCare från Strikersoft

CompuGroup Medical Sweden AB (CGM) meddelar att man har ingått ett samarbetsavtal med Strikersoft AB för att parterna tillsammans ska erbjuda mobila övervaknings- och dokumentationstjänster inom och utanför vård- och sjukhusmiljö. Samarbetet skapar en helt ny nivå av effektivisering inom e-hälsa och dess förflyttning av vård och omsorgsprocesser.

Inom ramen för konceptet CGM@HOME kommer parterna att möjliggöra förflyttning av slutenvårdspatienter till hemmet, samtidigt som monitorering och vårddokumentationen bibehålls. Med hjälp av CGMs senaste tillskott CARE MAP, skickas patientens mätvärden i realtid till vårdverksamheten från olika enheter som tex pulsoximeter, blodtrycksmätare eller EKG. Detta gör att vårdgivaren kan följa patientens värden och symptom på distans. Monitoreringen sker dygnet runt med direkt överföring till CGMs vårdinformationssystem TakeCare, vilket underlättar och skapar effektiva och säkra förflyttningar inom vårdprocessen.

Inom samarbetet kan man redan nu erbjuda en sk “bedside” lösning för en vårdavdelning. Detta innebär ett mobilt vårdstöd med hjälp av SwipeCare från Strikersoft, en mobil enhet/platta där bl a inskrivning och dokumentering av vitala parametrar hos patienten kan ske direkt vid sängplatsen. Informationen förs över i realtid direkt till CGMs vårdinformationssystem TakeCare. För verksamheten innebär det effektivare arbetssätt, mer tid hos patienten samt en ökad kvalitet i vård och dokumentaion.

Vi välkomnar samarbetsavtalet med Strikersoft," säger Massimo Johansson, Vice President Sales, Marketing and Communication på CGM Sweden. "Genom att kombinera våra innovativa tjänster och produkter, öppnar vi upp för en ny era av mobila dokumentationstjänster inom e-hälsa”. Detta kommer inte bara gynna vårdpersonalen genom ökad effektivitet, utan även ge patienterna trygghet och möjligheter till självständighet och ökad livskvalitet.

"Detta samarbete är ett stort steg framåt för tillgången till våra innovativa tjänster," tillägger Fredrik Eriksson, Affärsområdesansvarig SwipeCare på Strikersoft. "Vi ser fram emot att fortsätta bidra till den effektivisering och förbättring av sjukvården som vi står inför och som möjliggörs av innovativa tjänster tillsammans med CGM".

Genom att erbjuda smidigare administration på vårdavdelningen och möjliggöra övergångar från sjukhusmiljö till patientens hem, kommer CGM och Strikersoft att spela en avgörande roll i att skapa en mer effektiv och tillgänglig vård i Sverige. Med övervakning dygnet runt kan vi säkerställa att varje patient får den omsorg de behöver, samtidigt som vi effektiviserar vården och frigör resurser för att möta de växande behoven inom vården.

Relaterade artiklar
TakeCare och CGM NLLview godkända för anslutning till NLL

CGMs journalsystem TakeCare med webbapplikationen CGM NLLview har som ...

Covid-bevis
Vi erbjuder utbildningar för dig som är användare av TakeCare

CGM har utvecklat vårdinformationssystemet TakeCare och erbjuder ...