CompuGroup Medical
Synchronizing Healthcare

Ta reda på allt om visionen, uppdraget och de människor som formar CompuGroup Medical över hela världen.

Investor Relations
Eine Person tippt mit dem Finger auf ein Tablet-PC mit einer Investor-Relations-Präsentation
Karriär globalt
CGM Global
Mehrere CGM-Flaggen
CGM CLINIAL vårdinformationssystem

CGM CLINICAL 

ett vårdinformationssystem för regional 
hälso- och sjukvård

Utgångspunkt från vården och omsorgen

Med vårdinformationssystemet CGM CLINICAL har vi nu lagt grunden för att möta verksamhetens behov idag och framåt med utgångspunkt från vården och omsorgens arbetssätt och behov av information. Vårdprofessionen får en modern, kraftfull och säker helhetslösning som är byggd på den senaste arkitekturen och teknologin.

 

Operativt stöd 

Med CGM CLINICAL får professionen ett operativt stöd vid planering och genomförande av den patientnära vården. CGM CLINICAL ger även invånaren en enklare väg in till sin egen information. CGM CLINICAL stödjer vårdverksamhetens krav på en öppen och modulär vårdinformationsmiljö samt uppfyller kraven på nationella och internationella regelverk. 

 

Ekosystem och evolutionär strategi

Genom ett öppet samarbete inom e-hälsans ekosystem och en evolutionär strategi kan vi på CGM erbjuda en plattform som över tid kan kompletteras med nya innovativa funktioner, moduler och tjänster.  Tack vare en stegvis förändring kan vi bidra till att säkerställa en kontrollerad övergång till den nya vårdinformationsmiljön. Verksamheten bibehåller en kvalitativ och kostnadseffektiv vård under transformationen med ett minimalt produktionsbortfall.

CGM Clinical erbjuder

Effektiv vårdplanering som involverar och aktivt stödjer patienten under hälsoresan

 

Ökad patientsäkerhet genom ett kliniskt beslutsstöd som verktyg för vårdprofessionen

Snabb klinisk innovation och utveckling som möjliggörs av arkitekturen och standardiserade gränssnitt

Långsiktigt hållbar plattform där ekosystemet tillåter flexibel integration av befintliga och framtida verktyg

Evolutionär implementering för att minimera störningar i den dagliga verksamheten

Öppen och modulär 
vårdinformationsmiljö som uppfyller kraven på 
nationella och internationella regelverk 

Se filmen om CGM CLINICAL - det kompletta vårdinformationssystemet 
Se filmen CGM CLINICAL - Nonstop HealthCare

Universitetssjukhuset Hamburg-Eppendorf (UKE) bestämmer sig för en framtid med CGM CLINICAL