CompuGroup Medical
Synchronizing Healthcare

Ta reda på allt om visionen, uppdraget och de människor som formar CompuGroup Medical över hela världen.

Investor Relations
Eine Person tippt mit dem Finger auf ein Tablet-PC mit einer Investor-Relations-Präsentation
Karriär globalt
CGM Global
Mehrere CGM-Flaggen

Universitetssjukhuset Hamburg-Eppendorf (UKE) bestämmer sig för en framtid med CGM CLINICAL

22 april 2021 | Eeva Vesander

CompuGroup Medical (CGM), meddelade idag att Universitetssjukhuset Hamburg-Eppendorf (UKE), valt vårdinformationssystemet CGM CLINICAL som sjukhusets centrala system för elektroniska patientjournaler (EHR). Under mer än ett decennium har UKE, en av Europas ledande universitetskliniker, varit en pionjär inom digitalisering av hälso- och sjukvård och sjukhuset tar nu nästa steg genom att välja CGM som innovativ partner för sin fortsatta digitala utveckling. Användandet av den senaste tekniken inom digitalisering kommer att stärka satsningarna kring en sammanhållen vårdresa för patienten.

UKE är ett av Europas högt ansedda sjukhus med fler än 13 500 anställda. Sjukhuset använder sig av innovativ informationsteknologi och det senaste inom medicinsk teknik med en arkitektur som effektivt ska stödja både patientens behov och hälso- och sjukvårdens resurser. På UKE arbetar också vården och forskningen parallellt, vilket på ett imponerande sätt påvisas av de forskningsresultat som presenterats kring spridningen av coronaviruset under de senaste månaderna.

CGM vann, i konkurrens med många andra företag, den två år långa tilldelningssprocessen och därmed kontraktet. UKE kommer att använda CGM CLINICAL:s hela spektrum av medicinska moduler, baserade på datamodellen CDM+ som är starkt strukturerad men ändå öppen och flexibel. Detta kommer att möjliggöra nya sätt att använda strukturerade data både inom den högspecialiserade vården och forskningen.

"På UKE är vår målsättning att ge vård som baseras på förståelse för hela patientresan”, säger professor Christian Gerloff, biträdande medicinsk chef för UKE. ”Vi är övertygade om att CGM är den perfekta partnern för en hälso- och sjukvårdsorganisation som vår, och att CGM CLINICAL kan hjälpa all vår hälso- och sjukvårdspersonal att erbjuda förstklassig och integrerad vård baserad på den senaste tekniken”.

Marco Siebner, VD på UKE, tillade “Vi har idag en mycket hög digital standard och vill nu höja oss till nästa nivå. Vi måste hantera våra utmaningar inom områden som individanpassad vård, smart data, realtidsanalys, kliniskt beslutsstöd samt behov av effektiv kontakt mellan olika verksamhetsområden, patienter och kollegor. Vi ser här en potential för banbrytande tillvägagångssätt tillsammans med CGM.”

Dr. Dirk Wössner, VD för CompuGroup Medical SE & Co. KGaA

“Den största ordern för vår senaste G3 plattform i Tyskland – och den andra största i det här segmentet – till en av de bästa universitetsklinikerna i Europa bekräftar att vår strategi är rätt. De investeringar vi gjort i G3 visar sig vara rätt”, understryker Dr. Dirk Wössner, VD för CompuGroup Medical.

”Vi är stolta över att stödja en av de europeiska ledarna inom medicinsk expertis och digitalisering av hälso- och sjukvård med våra innovativa CGM CLINICAL-lösningar.”

”UKE:s beslut innebär en ny milstolpe i lanseringen av CGM CLINICAL och bevisar än en gång företagets innovativa styrka, tillägger Hannes Reichl, VD ”Inpatient and Social Care” på CGM.”

Det möjliggör för UKE att kunna förbättra sina redan digitaliserade processer kring en patients hela hälsoresa och därmed skapa ytterligare flexibilitet för verksamheten. CGM Clinical passar precis de behov som ett dynamiskt universitetssjukhus har. CDM+ datamodell kommer att stärka kommunikationen och kontakten mellan UKE:s enheter internt, men också med andra externa vårdgivare”

Hannes Reichl, VD ”Inpatient and Social Care” på CGM

Projektet startar maj 2021 och kommer pågå under 4 år. Lanseringen kommer att ske stegvis inom UKE med det gemensamma målet att ha en första lansering under 2022. Genomförandet kommer att påbörjas inom UKE:s Martini Clinic, ett högspecialiserat Centrum för prostatacancer och inom universitetssjukhusets Hjärt- och Kärlcentrum, båda i helt nya byggnader inom sjukhuset.

Relaterade artiklar
Covid-bevis
Nytt samarbete kring beslutstödet ALMA för ökad patientsäkerhet

ALMA - den digitala kollegan, som har utvecklats av ...

Kommuner gör journaldata från Elevhälsan tillgänglig för invånare med hjälp av CGM

Kommunerna i Jönköpings län erbjuder nu sina invånare att ta del av kommunal...